Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FELIKS i ADAUKT

  Św. męczennicy i kapłani rzym.z III w. pochowani w katakumbach Kommodylli przy drodzeOstyjskiej w Rzymie.

  Jedynym przekazem źródłowym o F. i A. jest poemat kuich czci pap. Damazego I (366-384), pozwalający przyjąć, żebyli braćmi i ponieśli śmierć, prawdopodobnie podczas prześladowańDioklecjana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /4 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELDKIRCH

  Diecezja w zach. Austrii, sufr. Salzburga;1819 powstał w F. wikariat gen. dla prow. Voralberg, podporządkowanydiec. Brixen (—» Bolzano-Bressanone);1925-64 należał do administratury apost. Innsbruck-F., podniesionej1964 do rangi diecezji; 8 XII 1968 F. został diec.samodzielną;

  do zabytków sztuki sakr. zalicza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEIRA DE SANTANA

  Diecezja we wsch. Brazylii (stanBahia), utworzona 21 VII 1962 z części t e r y t o r i um archidiec.Säo Salvador da Bahia jako jej sufragania; zajmuje 16 928 km2i liczy 959 000 mieszk., w tym 863 000 katolików, 31 parafii,22 księży diec. i 9 zak., 11 zakonników i 65 sióstr.

   

  AAS 55(1963) 812-814; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELDMAN WILHELM

  ur. 8 IV 1868 w Zbarażu, zm.25 X 1919 w Krakowie, krytyk i historyk literatury, polityk.

  Pochodził z rodziny żyd.; w szkole lud., prowadzonej przezbernardynów pojawiły się u F. zainteresowania polskością;1886-89 przebywał we Lwowie, gdzie obok pracy samokształceniowejrozwinął działalność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /3 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELBIGER JAN IGNACY OESA

  ur. 6 I 1724 w Głogowie,zm. 17 V 1788 w Bratysławie, pedagog, reformatorszkolnictwa.

  Po studiach filoz.-teol. 1744 we Wrocławiu pracował j a k oprywatny nauczyciel, a nast. wstąpił do zakonu i 1746 przyjąłświęcenia k a p ł . ; zostawszy 1758 opatem w Żaganiu kierowałszkołą przyklasztorną; na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /3 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELICI PERICLE kard.

  ur. 1 VIII 1911 w Segni k.Rzymu, zm. 21 III 1982 w Foggia (prow. Apulia), teologmoralista i kanonista.

  Po studiach filoz.-teol. oraz prawniczych na L a t e r a n umprzyjął 1933 święcenia kapł.; 1938 został rektorem Pap.Seminarium Rzymskich Studiów Prawniczych, 1943 wykładowcąprawa kan. w Pap. Instytucie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /2 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELBINGER, Feldbinger JEREMIASZ

  ur. 27 IV 1616w Brzegu, zm. ok. 1688 prawdopodobnie w Amsterdamie,działacz i pisarz —» braci polskich.

  Studia prawnicze odbywał (ok. 1634) we Frankfurcie n.Odrą, a nast. był najemnym żołnierzem armii szwedz.;zostawszy r e k t o r em szkoły w Koszalinie brał udział w dysputachteol., które zadecydowały o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /2 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELICJAN Św. bp.

  ur. ok. 156 w okolicy Foligno(Umbria), zm. ok. 250 tamże, apostoł Umbrii.

  Jedynym źródłem informacji o życiu i śmierci F. jest legendarnaPassio prawdopodobnie z końca VI w. (ABol9(1890) 379-392); pochodził z rodziny c h r z ę ś ć ; kształcił sięw Rzymie zwracając na siebie uwagę pap. Eleuteriusza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /2 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELCZAK STANISŁAW SJ

  ur. 27 I 1906 w Krzemieniewie(Sieradzkie), zm. 9 V 1942 w Dachau, dogmatyk.

  Dozakonu wstąpił 1921; studia filoz. odbył 1928-31 w Vals(pd. Francja), a teol. 1931-35 w Bobolanum w Lublinie;święcenia kapł. przyjął 1934; doktorat z teologii uzyska!1937 na Gregorianum;

  od 1938 wykłada! w Bobolanum;prace z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELICJANKI, Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Cantalice III Zakonu Regularnego św. Franciszka Serafickiego. Congregatio Sororum sancti Felicis a Cantalicio III Ordinis Regularis sancti Francisci Seraphici (CSSF)

  Zał. 1855 wWarszawie za zezwoleniem bpa A . M . Fijałkowskiego (1857)przez Z. —» Truszkowską i —» Honorata Koźmińskiego OFMCap w celu wychowywania dzieci i młodzieży orazopieki nad chorymi i ubogimi; stały się pierwszym zgrom, habitowymn u r t u honorackiego; 1858 afiliowane do kapucynów,1874 uzyskały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /12 734

  praca w formacie txt

Do góry