Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FELIKS II

  Antypapież 355-358, zm. 22 XI 365 k. P o r t o .

  W najostrzejszej fazie kryzysu wywołanego —» arianizmem,F. jako archidiakon rzym. przyjął z woli ces. Konstancjuszaw jego rzym. pałacu sakrę biskupią i urząd pap. (AtanazyWielki, Hist. ar. 75); brak uznania dla F. wśród duchowieństwai ludu rzym. skłonił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIKS z CANT ALICE, Feliks Porri Św. OFMCap

  ur. 1515 w Cantalice k. Rieti, zm. 18 V 1587 w Rzymie.

  Do zakonu wstąpił 1544 w Fiuggi; od 1547 byt w Rzymiekwestarzem, łącząc z tym obowiązkiem apostolat —> świadectważycia (modlitwa, p o k u t a ) , przede wszystkim dobregosłowa; zwano go bratem Deo grattas z racji stosowania tejformuły j a k o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /5 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIKS z VALOIS Św.

  ur. ok. 1130 w hrabstwie Valois(dep. Aisne-Oise), zm. 4 XI 1212 w Cerfroid (diec. Soissons),współzałożyciel zak. —» trynitarzy.

  Wg źródeł średniow. w młodym wieku, po powrocie z IIwyprawy krzyżowej, rozpoczął życie pustelnicze na pd.-zach.granicy diec. Meaux; prawdopodobnie przyjął święceniak a p t...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /3 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIKS I Św.

  Od 269 papież, zm. 30 X I I 274 w Rzymie(EuzebHist VII 30, 23; 32, 1), pogrzebany w katakumbachKaliksta (Depositio Episcoporum).

  Na podstawie Liber pontificala (Duchesne LP I 158) F. miał podobno wydać dekret sankcjonujący odprawianie mszyku czci męczenników (najprawdopodobniej na ich grobach);Cyryl Aleks, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIKS III (II) Św.

  Od 13 I I I 483 papież, zm. 1 III 492w Rzymie.

  Syn kapłana Feliksa, któremu pap. Leon I Wielki zleciłodnowienie bazyliki św. Pawła; był diakonem, kiedy 472zmarła mu żona Petronia (G.B. de Rossi, Inscriptioneschristianae urbis Romae, R 1857, I 366-367, 371-373). Wybranypapieżem pod presją rzecznika króla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /2 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIKS IV (III) Św.

  Od 12 VII 526 papież, zm. 22 IX530 w Rzymie; pochodził z Samnium (Sannio) w pd. Włoszech;jako diakon brał 519 udział w poselstwie pap. doKonstantynopola, które położyło kres schizmie akacjańskiej(-* Akacjusz).

  Papieżem został wybrany z nakazu Teodoryka Wielkiego,króla Gotów, po śmierci pap. J a n a I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEICHT HIERONIM CM

  ur. 22 IX 1894 w Mogilnie, zm.31 III 1967 w Warszawie, muzykolog, kompozytor.

  Do zgromadzenia wstąpił w Krakowie, gdzie 1914-18 odbyłstudia filoz.-teol., a 1916 przyjął święcenia k a p ł . ; równocześniepodjął studia muz. (organy, fortepian, teorię) podkierunkiem B. Wallek-Walewskiego; uzupełniał je...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /5 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELICYSYM

  Żył w III w. w Kartaginie, diakon,schizmatyk, zwolennik laksyzmu.

  Wyświęcony 250 przez k a p ł a n a —» Nowata, pod nieobecnośći wbrew woli bpa Cypriana, obciążony był zarzutami ograbieże i cudzołóstwo (Cyprian, Ep. 41; Ep. 52; Ep. 59);przyjmował na powrót do Kościoła odstępców z czasów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELDHEIM FELIKS ks.

  ur. 27 IX 1879 w Chełmnie,zm. 10 III 1971 w Niles (stan Illinois), działacz polonijny.

  Po wykryciu przez władze prus. tajnej organizacji filomackiej,której był członkiem, wyemigrował 1901 do StanówZ j e d n . , gdzie odbył studia filoz.-teol. i 1907 przyjął święceniakapł. w Milwaukee; pracował w pol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEIJÓO y MONTENEGRO BENITO JERÓNIMO OSE

  ur. 8 X 1676 w Casolemiro (prow. O r e n s e ) , zm. 26 IX 1764 wOviedo, hiszp. pisarz.

  Do zakonu wstąpił 1690 w klasztorze w Samos i studiowałteologię w Salamance; 1709 rozpoczął wykłady teologii i Pismaśw. na uniw. w Oviedo. Uczony, erudyta o dużej śmiałościpoglądów, zadebiutował jako pisarz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /4 010

  praca w formacie txt

Do góry