Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FELLER FRANÇOIS XAVIER SJ

  ur. 18 VIII 1735 wBrukseli, zm. 23 V 1802 w Ratyzbonie, pisarz i publicysta.

  Do zakonu wstąpi! 1754; studia teol. rozpoczął 1762 wLuksemburgu, a 1764 przyjął święcenia kapł.; 1765-69przebywał w Trnavìe (Słowacja); odbywał wówczas podróżepo krajach eur. (Itinéraire ou voyage de monsieur l'abbé de F.en...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /2 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELONION, fainolion

  (gr. fainole wierzchnia odzież,płaszcz), wierzchnia szata liturgiczna kapłana i bpa w Kościołachwsch., długa, szeroka, bez rękawów, z otworem nagłowę lub spięta z przodu; jest odpowiednikiem -» ornatuw Kościele zach.; symbolizuje płaszcz, w który u b r a n o JezusaChrystusa podczas męki, a także moc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /3 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIŃSKI ZYGMUNT SZCZĘSNY abp.

  Sługa Boży, ur.1 XI 1 8 2 2 w Wojutynie k. Łucka, zm. 17 IX 1 8 9 5 w Krakowie,założyciel zgrom. —> franciszkanek (II B 6 9 ° ) Rodziny Maryi,działacz charytatywny.

  Po zesłaniu 1 8 3 8 matki F. na Sybir za udział w spiskuS. Konarskiego, zaopiekował się nim Zenon Brzozowski;1 8 3 9 - 4 4 F. studiował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /5 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FÉLIX CÉLESTIN JOSEPH SJ

  ur. 28 VI 1810 w Neuville--sur-Escaut k. Lille, zm. 6 VII 1891 w Lille, kaznodzieja.

  Studiował filozofię i teologię 1830-33 oraz 1837-44; dozakonu wstąpił 1837 w Tronchiennes; 1842 przyjął święceniak a p ł . ; 1844-46 był prof, retoryki, a 1846-47 filozofii w Brugelette;1851 zosta! wysłany do Paryża...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /2 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIKS V

  ur. 4 XII 1383 w Chambéry (Alpy Sabaudzkie),zm. 7 I 1451 w Genewie, od 1416 hrabia i książę sabaudzki(Amadeusz V I I I ) , antypapież —» bazylejskiej schizmy.

  W rodowych posiadłościach i hrabstwie Genewy przeprowadziłreformę gosp. i nadał 1430 nowe ustawodawstwo (StatutaSabaudiae); po śmierci żony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /1 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIX MATER ECCLESIA

  Sekwencja o św. -> apostołach;znana jedynie z graduału dominikanów krak. sprzed1536; jej a u t o r em jest brat Marek O P .

  Składa się z 6 podwójnychstrof, w których wystawia apostołów, nazywając ich wodzamiwalczącego Kościoła, żołnierzami Królestwa Niebieskiego,mocnymi kolumnami prawowierności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIKS z KAZIMIERZA OP bp.

  zm. 22 IV 1554, inkwizytorkrak., sufragan wileński.

  Na kapitule gen. w Rzymieuzyskał 1518 doktorat z teologii; od 1519 był w Krakowieregensem studium zak. i inkwizytorem; dzięki staraniom F.król Zygmunt I Stary wydal 1523 edykt przeciwko szerzeniuksiąg luterańskich;

  od 1525 F. wykładał na wydziale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIKS z URGEL bp.

  zm. 818 w Lyonie, główny, obokabpa Elipanda z Toledo, przedstawiciel adopcjanizmu hiszp.,szerzącego się na terenach obecnej Francji (—» adopcjanizm 3 ) .

  Po sprecyzowaniu błędów adopcjanizmu przez —> Alkuinana synodzie w Ratyzbonie F. odwołał 7 9 2 swoje poglądy(Mansi XIII 8 5 5 ) ; ponownie odwołał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIŃSKI ALOJZY

  ur. 1771 w Łucku, zm. 23 II 1820w Krzemieńcu, poeta, dramatopisarz, historyk i teoretykliteratury.

  Kształcił się w szkole pijarskiej w Dąbrowicy, nast. wpowiatowej we Włodzimierzu; 1 7 8 8 byl d e p e n d e n t em w palestrzelubel., a od 1 7 8 9 związał się z działalnością T. Czackiegow Warszawie; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /2 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIŃSKI JULIAN ks.

  ur. 21 VIII 1 8 2 6 w Wojutyniena Wołyniu, zm. 16 V 1885 w Gorycji (pn.-wsch. Włochy),brat Zygmunta i b r a t a n e k Alojzego.

  Studia teol. rozpoczął w Żytomierzu, a kontynuował naGregorianum, gdzie uzyskał d o k t o r a t ; 1 8 6 2 przyjął święceniakapł. w Warszawie i tu został ojcem duch., a nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /1 309

  praca w formacie txt

Do góry