Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FENICKI, Phaenicius, Phoenicius FRANCISZEK STANISŁAW SJ

  ur. 7 III 1592 we Lwowie, zm. 3 VII 1652 w Sandomierzu,kaznodzieja i teolog.

  Po studiach filoz. w Krakowie wstąpił 1615 do zakonu;studiował nast. na G r e g o r i a n um w Rzymie, gdzie 1621 przyjąłświęcenia k a p ł . ; powróciwszy do kraju pracował w duszpasterstwie,a 1627-28 wykładał teologię mor. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENDT LEONHARD

  ur. 2 VI 1881 w Baiershofen (pd.Bawaria), zm. 9 I 1957 w Augsburgu, teolog i liturgista.

  Podczas studiów filoz.-teol. był uczniem J. Schnitzerai A. E h r h a r d a ; po przyjęciu 1903 święceń kapł. i uzyskaniud o k t o r a t u z teologii wykładał dogmatykę w seminarium duch.w Dylindze; 1917 przeniósł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENIKS

  Mityczny ptak pochodzenia wsch. lecący zArabii (lub Indii) przez 500 lat do Heliopolis, gdzie po spaleniusię na ołtarzu w świątyni Słońca miał na nowo odradzaćsię z własnych popiołów; j a k o symbol słońca poświęcony byłw staroż. Egipcie bogu Re.

  Najwcześniejsze podania o f. sięgają V w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FÉNELON de Salignac de La Mothe FRANÇOIS abp.

  ur. 6 VIII 1651 w zamku Fénelon (dep. Dordogne), zm.7 I 1715 w Cambrai, teolog, kaznodzieja i pedagog.

  Po studiach filoz.-teol. u jezuitów oraz sulpicjanów w Paryżuprzyjął ok. 1675 święcenia k a p ł . ; 1678-87 był dyr. NouvellesCatholiques - zakładu wychowawczego dla dziewczątnawróconych z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /6 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENESTELLA

  (f. confessionis martyrům), otwór wścianie —» krypty, —» ołtarza (grobowego) lub —» konfesji,pozwalający zobaczyć relikwie męczennika, oddać im hołdlub uzyskać relikwie zastępcze (-> b r a n d e u m ) .

  F., najczęściej w postaci okienka, bywały zabezpieczonemetalową, ażurową kratą (do wyjątków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELTIN MAURICE kard.

  ur. 15 V 1883 w Delie k.Belfort, zm. 27 IX 1975 w Paryżu, organizator życia kościelnegowe Francji.

  Po ukończeniu szkoły średniej w Dijon odbywał studiaprawnicze, które przerwał rozpoczynając 1902 studia teol.w seminarium Saint-Sulpice w Paryżu; 1909 przyjął święceniak a p ł . ; w duszpasterstwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /2 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELTOE CHARLES LETT

  zm. 26 VIII 1926 w Ripple( K e n t ) , anglik, patrolog i liturgista.

  Po studiach w Cambridgeprzyjął 1883 święcenia k a p ł . ; 1905 uzyskał d o k t o r a t z teologii;autor licznych artykułów i recenzji z patrologii i liturgiki w„Journal of Theological Studies"; najważniejszą jego pracąjest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELTRE - BELLUNO

  Diecezja we Włoszech powstała1 V 1818 z połączenia przez pap. Piusa VII na równychprawach obu diecezji; sufr. Wenecji.

  Do F e l t r e przybył w celach chrystianizacji św. Prosdocym,jeden z pierwszych bpów Padwy; do wybitnych bpównależą: Wawrzyniec i Fonteio (z VI w.) oraz kard. LorenzoCampeggio (1512-20) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEMINIZM

  (łac. femina kobieta), w aspekcie biol. -występowanie drugorzędnych cech płciowych żeńskich uosobników męskich, w aspekcie socjol. - wzmożony wpływkobiet (—> kobieta) na życie społ., przybierający formę ruchówspoł. związanych z p r o c e s em — emancypacji.

  W biologii f. może być zjawiskiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /5 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIX PER OMNES

  Hymn w godzinie czytań na uroczystośćapostołów Piotra i Pawła, prawdopodobnie autorstwapatriarchy Paulina z Akwilei (zm. 802); w wersji wprowadzonejod 1971 do LH wybrano 1 i 2 strofę wraz z doksologią,a z pozostałej części 8-zwrotkowego utworu utworzonohymny —> Petrus beatus i —* O Roma felix.

  Utwór...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /728

  praca w formacie txt

Do góry