Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FENOMENALIZM

  (gr. fainomenon zjawisko), poglądepistemologiczny ograniczający zakres poznania ludzkiegodo zjawisk (fenomenów) przeciwstawianych istocie rzeczy.

  Przyjęcie f. zakłada określone stanowisko metafiz. uznają c e obok zjawisk istnienie ich „podłoża" (bytu, substancji,istoty rzeczy, rzeczy samej w sobie) -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /3 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENOMENIZM

  (gr. fainomenon zjawisko), ontol. pogląduznający istnienie wyłącznie zjawisk (fenomenów), aodrzucający istnienie tego, co transcendentne poznawczo(jak rzecz sama w sobie); różny od —> fenomenalizmu (choćczęsto doń zaliczany).

  F. stanowił część doktryny filoz. Ch. —> Renouviera(1815-1903), który...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENOMENOLOGIA

  (gr. fainomenon t o , co się jawi,zjawisko, logos słowo), filoz. prąd zainicjowany przez E. —»Husserla i rozwijany w jego szkole lub wspólne dla tej szkołypoglądy oraz metody filoz., a wg Husserla podstawowa naukafiloz.; określa także czysto opisowe działy wiedzy lub częściniektórych nauk (np. fizyki);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /9 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENOMENOLOGIA RELIGII

  Wiedza filoz.-human.o istocie —> religii lub kierunek —> filozofii religii poddającyrozumiejącej analizie i opisowi fenomen religii jawiący sięw świadomości; terminu f.r. użył po raz pierwszy 1887 P.D.—* Chantepie de la Saussaye w odniesieniu do systematyzacjii typologizacji zjawisk religijnych.

  F.r. jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /9 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENOMENOLOGICZNA PSYCHOLOGIA

  Dział ->fenomenologii zainicjowany przez E. —> Husserla j a k o podstawowa,czysto opisowa nauka psychol. o fenomenachświadomości i jej podmiotu, uprawiana ejdetycznie (w nastawieniuna istotę) lub transcendentalnie (dotycząca czystejświadomości i czystego „ j a " ) ; stanowi też nurt —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /4 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENWICK, Fenwich EDWARD OP bp.

  Imię zak. Dominik,ur. 19 VIII 1 7 6 8 w Saint Mary (Maryland), zm. 2 6 I X1 8 3 2 w Wooster ( O h i o ) , działacz kościelny.

  Kształcił się w ang. kolegium zak. w Bornem (Belgia);1 7 8 9 wstąpił do zakonu, a 1 7 9 3 po ukończeniu studiówfiloz.-teol. przyjął święcenia kapł. i wykładał w kolegium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENJANG

  Diecezja w Chinach (prow. Szensi), utworzona11 IV 1946, z istniejącego od 7 V 1926 wikariatu apost.;sufragania Tajjüan; 1950 zajmowała 84 000 km2 i liczyła2 min mieszk., w tym 15 618 katolików, 21 parafii, 30 księżydiec. i 1 zakonnego.

   

  AAS 18(1926) 485-486, 38(1946) 301-306; Guida delle missioni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENGSIANG, Fongsiang

  Diecezja w Chinach (prow.Szensi), utworzona 11 IV 1946 z istniejącego od 9 VI 1942wikariatu apost. Fongsiangfu, sufr. Si-an; 1950 zajmowała12 000 km2 i liczyła 1 min mieszk., w tym 8504 katolików,16 parafii, 8 księży diec. i 22 zak., 8 sióstr.

   

  AAS 34(1942) 332-333 , 38(1946) 301-306; Guida delle missioni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENG - SZUI

  (chiń. wiatr-woda), popularny system geomancjichiń., ułatwiający odpowiednie sytuowanie grobowców,świątyń i domostw, w celu umożliwienia zmarłymi żywym pozostawania pod szczęśliwymi wpływami natury(-» t a o ) .

  System f. wypływa z przekonania Chińczyków o współzależnościczłowieka od natury;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENICJA

  Staroż. państwo złożone z autonomicznychmiast-państw, istniejące od III tysiąclecia prz.Chr., położonemiędzy M. Śródziemnym na zach. a górami Libanu nawsch.; obejmowało Sydon (Sajda), Tyr (Sur), Sereptę,Simirę, Gubal (bibl. Gebal, gr. Byblos, obecnie Dżebel),Birutu (Bejrut), Arwad (gr. Arados) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /14 026

  praca w formacie txt

Do góry