Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FERMO

  Metropolia w środk. Włoszech (prow. AscoliPiceno) eryg. 25 V 1589 z sufr. Macerata-Tolentino, Monta l t o , R i p a t r a n s o n e , Sanseverino.

  Miasto F. założone w III w. prz.Chr. (Firmum Picenum),a ok. 580 zdobyte przez Longobardów stało się stolicą ichksięstwa; w okresie rekonkwisty Karol Wielki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRARA

  Rzym. Forum Alieni, miasto w pn. Włoszechn. Padem (stolica prow. F.), ośrodek kultury renesansu,abpstwo w metropolii Bolonia (od 1 9 7 6 ) .

  Ufortyfikowana w VI w. przez egzarchę Rawenny, należałaod 7 7 4 do Państwa K o ś c ; w XI w. uzyskała autonomiękomunalną, 1 2 4 0 - 1 5 9 7 była lennem rodu d'—>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /4 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERMONT EDUARD OFMCap

  Imię zak. Gondulf (od1931 Cyryl), ur. 28 XII 1888 w T e r n e u z e n (pd.-zach. Holandia), zm. 4 IV 1 9 6 3 w Voorburgu k. Hagi, działacz k o ś c ,biblista.

  Do zakonu wstąpił 1 9 0 6 ; po studiach filoz.-teol. w seminariachzak. przyjął 1 9 1 3 święcenia k a p ł . ; 1 9 1 3 - 1 5 specjalizowałsię w P a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERNANDEZ, Fernandes ANTONIO SJ

  ur. 1570 wLizbonie, zm. 12 XI 1642 w Goa , misjonarz.

  Do zakonu wstąpił 1 5 8 6 ; 1 6 0 2 wyjechał do Goa, a 1 6 0 4do Etiopii, gdzie pracował 30 lat; był legatem ces. Susenjosado pap. Pawia V ( 1 6 1 3 ) oraz króla hiszp. Filipa I I I ,wikariuszem gen. patriarchy etiopskiego A. Méndeza orazprzełożonym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERNÁNDEZ LUCAS ks.

  ur. ok. 1 4 7 4 w Salamance, zm.1 5 4 2 tamże, hiszp. poeta. Od 1 4 9 8 kantor katedry w Salamance,od 1 5 2 2 prof, muzyki na tamtejszym uniwersytecie.

  Literacka twórczość F. stanowiła kontynuację dzieła J. —»Enciny; napisał kilka fars i eklog utrzymanych w stylu pasterskim- Farsas y églogas al modo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERIA

  Dni poświęcone obrządkom rei. w staroż.Rzymie oraz określenie dni tygodnia w chronologii chrześcijańskiej.

  U Rzymian f. oznaczały wracający periodycznie dzień(kalendy, nony i idy) noszący znamiona ogólnych obchodówświątecznych, a ponadto wszystkie akty, które nie mogłymieć miejsca w dniach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERGUSON ADAM

  ur. 20 VI 1723 w Logierait (Perthshire),zm. 22 II 1816 w Saint Andrews, szkoc. filozof, historyki socjolog.

  Studiowal filologię klasyczną i teologię anglik.; przezpewien czas był kaznodzieją i kapelanem wojskowym, bibliotekarzem, a w końcu (z przerwami) prof, uniwersytetuw Edynburgu (1759-64 filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERDYNAND V KATOLICKI

  ur. 10 III 1452 w Sos(Aragonia), zm. 23 I 1516 w Madrigalejo ( E s t r e m a d u r a ) ,syn Jana II króla Aragonii, król Hiszpanii.

  Po śmierci ojca (1479) został królem Aragonii i współrządcąKastylii (z żoną Izabelą I Katolicką); 1492 zdobyłGrenadę, wypierając Maurów z Płw. Iberyjskiego, a 1504Neapol;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERBER MAURYCY bp.

  ur. 1 4 7 1 w Gdańsku, zm. 1 VII1 5 3 7 we Fromborku; pochodził z patrycjuszowskiej rodzinygdańskiej.

  Po studiach w Rzymie i doktoracie obojga praw w Sieniebył szambelanem pap. Leona X, a od 1 5 1 3 notariuszemKurii rzym.; po powrocie do kraju otrzymał kanonię warm,(od 1 5 0 8 ) , kustodię ( 1 5 1 6 ) i in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERDYNAND z LUGO, Fernando de Palacios, Fernando Spagnolo bp.

  zm. 1435, legat papieski.

  Pochodził z Hiszpanii; był dziekanem w Segowii, doktoremprawa kan. i r e f e r e n d a r z em p a p . ; 1418 został b p em Lugo(Galicia); 1419 wraz z bpem Jakubem ze Spoleto zostałlegatem pap. Marcina V dla zorganizowania akcji antyhusyckieji pośredniczenia w sporze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 621

  praca w formacie txt

Do góry