Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FERRARI FRANCESCO BERNARDINO

  Oblat św. Ambrożegoi Karola, ur. 1576 w Mediolanie, zm. 10 VI 1667 tamże,prefekt biblioteki —» Ambrosiana.

  Do zakonu wstąpił 1598; święcenia kapł. przyjął 1602;z polecenia kard. F. —* B o r r o m e o udał się 1611 do Hiszpanii,skąd przesłał dla Ambrosiana wiele cennych książek i kodeksów;sporo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRARI FRANCESCO SILVESTRIS, Silvestri Francesco de OP

  ur. 1474 w F e r r a r z e , zm. 19 IX 1528 w Rennes, filozofi teolog.

  Do zakonu wstąpił 1488 w Ferrarze; wykładał filozofięi teologię w Bolonii; pełnił różne funkcje zak., m.in. 1518-20gen. wikariusza kongr. lombardzkiej —» dominikanów obserwantów,a 1525-28 gen. zakonu. Obok J. -> Capreolusa i—> Kajetana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRARI GIUSEPPE

  ur. 7 III 1811 w Mediolanie, zm.1 VII 1876 w Rzymie, filozof i polityk.

  Byt uczniem filozofa i prawnika G . D . Romagnosiego;1838 wyemigrował do Francji, gdzie uzyskał 1840 d o k t o r a t naSorbonie na podstawie rozprawy De l'erreur (P 1840); wykładałw kolegium Rochefort w Strasburgu i w Bourges,tracąc j e d...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRARI POMPEO

  ur. ok. 1660, zm. 15 V 1736 w Rydzynie,wł. architekt, reprezentant dojrzałego baroku rzym.,działający od 1696 w Wielkopolsce.

  F. studiował w Akademii św. Łukasza w Rzymie, gdziedwukrotnie (1678 i 1681) zdobył I nagrodę na konkursach architektonicznych; do Polski sprowadził go 1696 wojewodapozn. Rafał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRARI ANDREA CARLO kard.

  ur. 13 VIII 1850 wL a i a t t a di P r a t o p i a n o k. Parmy, zm. 2 II 1921 w Mediolanie,teolog i działacz k o ś c , sługa Boży.

  Święcenia kapł. przyjął 1873; od 1876 byl wykładowcąteologii dogm. i mor. oraz r e k t o r em seminarium duch. wP a r m i e ; 1890 został bpem Guastalla, 1891 bpem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRARI BARTOLOMEO

  ur. 1499 w Mediolanie, zm.25 XI 1544 tamże, współzałożyciel —» barnabitów.

  Po studiach prawa kan. i świeckiego na uniw. w Pawii powróciłdo Mediolanu, gdzie 1521-31 j a k o notariusz oddawałsię dziełom miłosierdzia (m.in. podczas zarazy 1524); w bractwieWiecznej Mądrości, którego był członkiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERNS

  Irl. Fearna, bpstwo w pd.-wsch. Irlandii, sufr.Dublina. Założycielem celt. opactwa i bpstwa F. był w V I I w.jego pierwszy bp -> Aidan.

  Bpi F. przyjmowali także tytutbpów Wexford (Loch Garman) lub Hy Kinsella; zmieniała siętakże ich rezydencja (obecnie Summerhill); ostatnim irl. bpem F. przed reformacją...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FÉROTIN MARIUS USB

  ur . 18 XI 1 8 5 5 w Châteauneuf--du-Rhône (dep. D r ô m e ) , zm. 15 IX 1 9 1 4 w Southampton(Anglia), paleograf, archiwista i historyk liturgii.

  Do zakonu wstąpił 1 8 7 4 w Solesmes, gdzie 1 8 7 6 złożyłśluby zak.; 1 8 8 1 - 9 2 przebywał w klasztorze św. Dominika wSilos (Kastylia) porządkując archiwum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERMENTŮM - SANCTA

  (łac. cząstka konsekrowanegochleba), hist, obrzędy wyrażające jedność między bpemi prezbiterium (fermentům) oraz jedność ofiary eucharyst.trwającej w Kościele (sancta).

  Nazwa f. pochodzi od pap. Innocentego I (list do Decencjuszabpa G u b b i o z 9 III 416; PL 20,556 B ) , chociaż zwyczajposyłania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRAND z KARTAGINY

  zm. o k . 5 4 6 , o d 5 2 3 d i a k onkościoła w Kartaginie, teolog.

  Był uczniem —» Fulgencjusza z Ruspe, z którym podczasprześladowania katolików za Trazamunda ( 4 9 6 - 5 2 3 ) zosta!5 0 7 zesłany do Carales (Cagliari na Sardynii); po śmierciTrazamunda powrócił do kraju. Jest autorem 12 listów( P L 6 5...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 154

  praca w formacie txt

Do góry