Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FESSLER JOSEPH bp.

  ur. 2 XII 1 8 1 3 w Lochau podBregencją, zm. 25 IV 1 8 7 2 w Sankt Pölten, teolog.

  Po studiach filoz. w Salzburgu i Innsbrucku oraz teol. wFeldkirch, Innsbrucku, Brixen i Wiedniu przyjął 1 8 3 7 święceniak a p ł . ; 1 8 4 1 uzyska! doktorat na uniw. w Wiedniu i do1 8 4 8 wykładał historię Kościoła oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEUCHTWANGER LION

  ur. 7 VII 1884 w Monachium,zm. 21 XII 1958 w Los Angeles, niem. powieściopisarz pochodzeniażydowskiego.

  Studiował filozofię i filologię germ, w Berlinie i Monachium;w czasie I wojny świat, służył w armii niem.; potemczęsto przebywał za granicą, głównie we Włoszech; 1933hitlerowcy spalili jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /3 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESTUM AGAT ECCLESIA

  Hymn w nieszporach nauroczystość św. Wojciecha w domin, psałterzach wrocł.z XV w. i krak. z 1508-09; stanowi III cz. hymnu —» Laelarepacis foedere, połączoną z nim wspólną paschalną doksologią.

  Zawiera wezwanie do świątecznej radości ze zwycięstwaŚwiętego, który j a k o roztropny i pokorny stuga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESTA COSTANZO

  ur. ok. 1480 prawdopodobnie w Villafranca( P i e m o n t ) , zm. 10 IV 1545 w Rzymie, kompozytor.

  Od 1517 działał w Rzymie w pap. Cappella Sistina jakocantor i capelanus; w latach dominacji twórców franc, i flamandzkichbył j e d n ym z pierwszych wybitnych kompozytorówwł. XVI w. Twórczość F. obejmuje muzykę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEUDALIZM

  (łac. feudum prawo na rzeczy cudzej),ustrój społeczeństwa i państwa powstały w średniowiecznejEuropie i trwający do rewolucji francuskiej (1789), a w klasycznejpostaci w Europie Zach. (zwl. we Francji) w X-XIIIw. Istota i cechy wyróżniające f., a także ściślejsza jego definicjasą przedmiotem sporu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESTUM CELEBRE MARTYRIS, Uczcijmy hołdem należnym

  Anonimowy hymn z X I I I w. w godzinie czytań na uroczystośćśw. — Szczepana (od 1971).

  Stawi pierwszego męczennikaKościoła za odwagę wobec fałszywych świadkóworaz wierność Jezusowi, którego chwałę oglądał (por. Dz7,56); hymn kończy się prośbą o wstawiennictwo u BogaOjca.

   

  AH LII 296; H1BR...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESTIS PRAECIPUIS DEBITA CANTICA

  Anonimowyhymn ku czci św. Cyryla i Metodego, znaleziony w rękopiśmiennychbrewiarzach ołomunieckich z XV w.; w Polscedruk. 1502 w Viaticum Vladlslaviense.

  Wg hymnu jednoserce, mimo różnicy języka, tworzą ci, którzy sławią Bogapieśniami za braci, połączonych już przez niego z aniołami;mieszkańcy Moraw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESTUS, Porcjusz Festus

  zm. między 61-62 w CezareiPalest. (F.J. Jackson i K. Lake przesuwają te daty o kilka latwstecz), rzym. p r o k u r a t o r J u d e i .

  Mianowany ok. 60 przez ces. — Nerona po odwołaniuAntoniusza Feliksa, zwalczał działalność terrorystyczną —>sykaryjczyków (FlavBJ 2,14,1; FlavAnt 20,9,10) i stłumiłkrwawo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESTIVA CANIMUS

  Hymn (od 1971) w jutrzni i nieszporachna dzień św. —» Hieronima. Wychwala Świętego zagorliwość w nauczaniu, życie pustelnicze w Betlejem i studianad Pismem św. oraz prosi o wprowadzenie wiernych za jegowstawiennictwem do udziału w liturgii niebiańskiej; tekst wLH IV 1174; do Liturgii godzin proponowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FÉTIS FRANÇOIS JOSEPH

  ur. 25 III 1784 w Möns (Belgia),zm. 26 III 1871 w Brukseli, muzykolog, kompozytor.

  Studiował od 1799 w konserwatorium paryskim (m.in. u L.Cherubiniego), gdzie 1821 został prof, teorii muzyki i kompozycji; od 1826 był także krytykiem muz. w „Journal desD é b a t s " ; 1827 założył i redagował czasopismo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 536

  praca w formacie txt

Do góry