Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FICEK, Fiecek, Fietzek JAN ALOJZY ks.

  ur. 9 V 1790w Dobrzeniu Wielkim k. Opola, zm. 18 II 1862 w PiekarachŚląskich, duszpasterz i działacz społ., inicjator ruchu abstynenckiegona Górnym Śląsku, wydawca.

  Kształcił się w seminarium nauczycielskim w Głogówku (1807-09) oraz w gimnazjum w Opolu i Wrocławiu, gdzie1814 rozpoczął studia teol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIDENTEM PIUMQUE

  Encyklika pap. Leona XIIIz 20 IX 1896 (ASS 29(1896-97) 204-209) o modlitwie różańcowej(—» różaniec).

  Wzniosłość i potrzebę modlitwy różańcowej uzasadniłLeon XIII stwierdzeniem, że NMP j a k o prawdziwa Matka—> Jezusa Chrystusa jest jednocześnie —» Pośredniczką Łaski ma swój udział w dziele...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FICHTE JOHANN GOTTLIEB

  ur. 19 V 1762 w Rammenau(Łużyce G ó r n e ) , zm. 27 I 1814 w Berlinie, filozof, czołowyprzedstawiciel niem. —» idealizmu.

  Po studiach filoz.-teol. w Jenie i w Lipsku pracował j a k onauczyciel domowy w Zurychu, Lipsku, a także przez krótkiczas w Warszawie; 1794-99 wykładał filozofię na uniw. wJenie;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /7 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FICINO MARSILIO

  ur. 19 X 1433 w Figline Voldarno k.Florencji, zm. 1 X 1499 w Careggi k. Florencji, filozof,twórca renesansowego —» neoplatonizmu.

  J a k o syn nadwornego lekarza Cosimo Medici otrzyma! F.gruntowne wykształcenie scholast. i human, (studia we Florencjii Pizie); odegra! czołową rolę w —» Akademii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /4 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEUILLANCI

  Radykalny o d ł am —» cystersów, niezależnyod nich jurysdykcyjnie, powstały wskutek reformy J. de la—> B a r r i è r e ' a w opactwie Feuillant (lub Feuillans) k. Tuluzy;reformę przyjęły również niektóre klasztory żeńskie.

  1. O p a c t w o - Feuillant (łac. Fulium od nazwy lasu,w którym zostało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /4 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIDEI DONUM

  Encyklika pap. Piusa XII z 21 IV 1957o mis. działalności Kościoła, głównie w krajach afryk. (AAS49(1957) 225-248; Breviarium missionum, Wwa 1979, I318-339).

  Nawiązując do enc. —» Evangeliipraecones, Pius XII przedstawiłsytuację Kościoła w —» Afryce (II C) na tle zachodzącychprzemian; wzrost liczby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FÉVAL PAUL

  ur. 28 XI 1817 w Rennes, zm. 8 III 1887w Paryżu, powieściopisarz.

  Pisał dla czasopism popularne powieści przygodowe, któreprzyczyniły się do rozwoju powieści kryminalnej. Dużą poczytnościącieszyły się m.in. Les mystères de Londres (P1844, pod pseud. Sir Francis Trolopp; wzorowana na E. SueLes mystères...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEUDALIZM - GENEZA i ROZWÓJ

  F. wykształcił się j a k o system hierarchicznejzależności jednostek między sobą i przybierałformę stosunku wasala do seniora; formy te wyrosły w drodzeewolucji dobrowolnej zależności, spotykanej często wśród ludziwolnych na przełomie starożytności i średniowiecza; ichrozwój nastąpił w VII-IX...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /5 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEUDALIZM - KOŚCIÓŁ

  Ustrój feudalny oddziaływał równieżna życie kościelne. W sferze przemian gosp. już we wczesnymf. instytucje kośc. (—» diecezja, —> opactwo) upowszechniływ swych dobrach zwyczaj oddawania ziemi w użytkowanie (—»beneficjum, —» p r e k a r i a ) , przyczyniając się do wykształceniasystemu lennego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /5 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEUERBACH LUDWIG

  ur. 28 VII 1804 w Landshut (Bawaria),zm. 13 IX 1872 w Norymberdze, filozof, teoretykreligii.

  Wychowany był w tradycji protest, pietyzmu; studia teol.w Heidelbergu i Berlinie pod wpływem G . W . F . Hegla zmieniłna filozoficzne; doktorat uzyskał 1826 w Erlangen, a 1828habilitował się i do 1836 wykładał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /9 677

  praca w formacie txt

Do góry