Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FIKCJA PRAWNA

  (łac. fictio iuris), przyjęcie przezprawodawcę, dla słusznej racji, faktu nieistniejącego zaistniejący i związanie z tym określonych skutków prawnych;odnosi się tylko do faktów, k t ó r e są możliwe do zaistnienia.

  F . p . wkracza jedynie w przypadki prawem ściśle określonei domaga się interpretacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIGUEIREDO FIDELINO de

  ur. 20 VII 1889 w Lizbonie,zm. 20 III 1967 tamże, historyk literatury i krytyk.

  Studia literaturoznawcze ukończył w Coimbrze pod kierunkiemTeofila Bragi. Był dziennikarzem, prof, wieluuniw., działaczem polit, o poglądach chrzęść, bliskich —>integryzmowi i pokrewnych —» Akcji Katolickiej; propagowałje w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIKCJONIZM, fikcjonalizm

  (łac. fictio zmyślenie,tworzenie), pogląd upatrujący w fikcji podstawową kategorięfiloz., głoszony przez niem. filozofa Hansa Vaihingera(Die Philosophie des Als Ob, B 1911, 1927).

  F. jest interpretacją apriorycznych i pragmatycznychwątków doktryny I. Kanta w duchu pozytywizmu. Wg Vaihingerafikcją jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIGUEIREDO JACKSON de

  ur. 9 X 1891 w Aracajú(stan Sergipe), zm. 4 XI 1928 w Rio de Janeiro, brazyl.pisarz i myśliciel, teoretyk kat. moderny w Brazylii.

  Uczeń Fariasa Brito (zm. 1917) stał się po nawróceniu 1918,podobnie jak jego mistrz, czołowym animatorem kierunkuspirytualistycznego i odrodzenia kat. w życiu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIKSACJA

  (łac. fixus umocowany, stały), utrwalonyi sztywny, niezależnie od skuteczności, sposób reagowaniaemocjonalnego na określone osoby, przedmioty i sytuacje.

  W sferze emocjonalno-motywacyjnej f. występuje w postaciuporczywych, irracjonalnych lęków, utrwalonej niechęci,nieodwzajemnionej miłości ftp.; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /5 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIGURA SYLOGISTYCZNA

  W logice klasycznej formakategorycznego —» sylogizmu wyróżniona ze względu na położenieterminu średniego M w przesłankach; przedstawianajest zwykle w nast. schematachMP    PM    MP    PMSM    SM    MS    MSŠP"   Š F    ŠP~  Š~P"

  gdzie S,P,M są zmiennymi nazwowymi, zw. terminami,przy czym pewne tryby (zw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILADELFIA

  (gr. braterstwo, miłość braterska),konfraternia, unia duchowa zawarta pomiędzy osobamimor. lub fiz. w celu wymiany modlitw i in. dóbr duchowych;jest zinstytucjonalizowaną formą —» afiliacji, —>agregacji i —» oblatury.

  W historiografii występuje też j a k ozwiązek modlitewny, bractwo modlitewne, bractwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /7 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIJAŁEK JAN ks.

  ur. 8 V 1864 w Pogwizdowie k.Bochni, zm. 19 X 1936 w Krakowie, historyk Kościołai prawa kościelnego.

  Po studiach filoz.-teol. 1883-84 w seminarium duch. wTarnowie i 1884-87 na wydziale teol. UJ przyjął 1887, j a k oalumn diec. krakowskiej, święcenia k a p ł . ; w Rzymie uzyskałdyplom paleografa-archiwisty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /5 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIGIELSKI STANISŁAW ALEKSANDER ks.

  ur. 26 XI1875 w Soczewce k. Płocka, zm. 20 VIII 1958 w Płocku,duszpasterz.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Płockuprzyjął 1898 święcenia kapł. i był wik. w Rypinie i Przasnyszu,a od 1906 prob, w Radzyminie; 1909 został prokuratorem seminarium duch., a 1912 red. tygodnika kat. „Mazur";1918-21...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIDES QUAERENS INTELLECTUM

  (łac. wiara poszukującazrozumienia), formuła — Anzelma z Canterbury(zaczerpnięta co do słów od św. Augustyna) wyrażająca myślo możliwości wyjaśnienia prawd wiary przy pomocy spekulacjimetafiz. i uczynienia ich zrozumiałymi przez ukazanie ichkoniecznych racji (albo ich rozumowych podstaw); formułątą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /4 983

  praca w formacie txt

Do góry