Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FILIOQUE

  (łac. i Syna), formuła t e o l . wyrażająca n a u k ęo pochodzeniu -» Ducha Świętego (I B 1) od Ojca i Syna,wprowadzona przez Kościół zach. do — Nicejsko-konstantynopolskiegosymbolu wiary (BF IX 10); odrzucona przez Kościółprawosł. jako niekan. dodatek do symbolu, uznawanajest za jedną z przyczyn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILEMON, List do Filemona (Flm)

  Jeden z tzw.Listów więziennych Pawia Apostoła, w —» kanonie Pismaśw. NT umieszczony między Tt i Hbr; prawdopodobniepowstał 61-63 r a z em z Kol podczas rzym. więzienia Pawła.

  Flm ma charakter prywatnego pisma Pawła do F. w sprawieOnezyma; F., zamożny mieszkaniec miasta Kolosy,został przyjęty do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILANTROPIZM

  (gr. filia miłość, antropos człowiek),ruch pedagog., który powstał w końcu XVIII w. w Niemczechw wyniku działalności wychowawczej J . B . —> Basedowa,a w jego dziełach - Methodenbuch (Altona 1770) i Elementarwerk(L 1774), uzyskał podstawy teoretyczne.

  F. głosił potrzebę wychowania i kształcenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILETOS GNOSTYK

  Żył i działał w I w. w kręguPawła Apostoła, błędnowierca. Św. Paweł zaliczył go dotych ludzi, „którzy odpadli od prawdy mówiąc, że zmartwychwstaniejuż nastąpiło" (2 Tm 2,16-18);

  F. interpretowałzmartwychwstanie ciał w sensie mistycznym twierdząc, żed o k o n a ł o się już ono przez wiarę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILADELFIA, Philadelphia

  Miasto - czwarte co dowielkości - w Stanach Zjedn. (Pensylwania), stolica archidiecezjirzym.kat. oraz g r . k a t . , ważny ośrodek polonijny.

  I. DZIEJE - Początek F. dała osada zw. Wicaco zał. 1636przez Szwedów, w której osiedlali się także Holendrzyi Anglicy; 1682 przybył tu W. —> Penn z grupą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /12 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIJAŁKOWSKI ANTONI abp.

  ur. 13 VI 1797, zm. 11 II1883 w Petersburgu. Studiował 1820-25 w Seminarium Głównym w Wilnie; 1824 przyjął święcenia k a p ł . ; 1825-33 byłprof, seminarium wil., a od 1834 prof, teologii dogm.,mor. i pastoralnej w wil. —» Akademii Duchownej (I) oraz1839-42 jej rektorem; 1844 został członkiem —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILADELFIJSKA GMINA, Philadelphia - Gemeinde

  Wspólnota rel., o charakterze perfekcjonistyczno-chiliastycznym(nawiązująca do Ap 3,7-12) zainicjowana 1942w Leonbergu k. Stuttgartu przez luterańskiego misjonarzaChristiana Róckle (zm. 1966).

  Za główne zadanie f.g. uważał Róckle przygotowanieKościoła „bez skazy i zmarszczki" (Ef 5,27) na powtórnebliskie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIJAŁKOWSKI ANTONI MELCHIOR abp.

  ur. 3 I 1778w Pszczewie k. Międzyrzecza, zm. 5 X 1861 w Warszawie,teolog, organizator życia rei., działacz patriotyczny.

  Studia filoz.-teol. odbył w seminarium duch. w Gnieźniei tam 1802 przyjął święcenia k a p ł . ; 1811 został kanonikiemwłocł. (założył szpital we Włocławku) i prob, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIGLEWICZ KAZIMIERZ ks.

  ur. 6 I 1903 w Krakowie,zm. 23 IX 1983 tamże, duszpasterz.

  Po studiach filoz.--teol. w seminarium duch. w Krakowie przyjął 1925 święceniakapł. i był do 1930 wik. w Ruszczy; j a k o wik. i k a t e c h e t a wWadowicach (1930-33) wywarł wpływ na formowanie siękapł. powołania K. Wojtyły (pap. —» J a n...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILADELFIJSKIE TOWARZYSTWO, The Philadelphian Society for the Advenement of Piety and Divine Philosophy

  Nazwa (nawiązująca do A p 3,7-12) teozoficzno-mistyczno-chiliastycznej wspólnoty powstałej 1670 w Angliidzięki działalności mistyczki Jeane Leade (zm. 1704) orazduchownego anglikańskiego J o h n a Pordage (zm. 1681).

  Członkowie wspólnoty, opierając się na mist, ideach J. —»Böhmego i wizjach prorockich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 606

  praca w formacie txt

Do góry