Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FILEWICZ, Filejewicz, Filimowicz MICHAŁ

  ur. przed 1750, zm. 1804 w Chełmie, rzeźbiarz, epigon rokokowejsztuki lwowskiej.

  W 1770-73 wykonał wiele prac rzeźbiarskich dla katedryśw. Jura we Lwowie, m.in. kamienne personifikacje Kościołarzym.. i gr., Wiary i Nadziei (na 2 bramach przed kate d r ą ) oraz 8 cnót (przy schodach do katedry)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILARET ROMANOW

  Imię chrzestne Fiodor, ur. ok.1554-55, zm. 22 X 1633, ojciec cara Michała I I I , patriarchamoskiewski.

  Osadzony 1600 lub 1601 w monasterze Antonijewo-Sijskimna rozkaz cara Borysa Godunowa z powodu powinowactwaz wygasłą dynastią Rurykowiczów, F. wkrótceprzyjął święcenia kapł. (jego żonę umieszczono w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIACJA

  (łac. filiatio synostwo, pokrewieństwo),w znaczeniu ścisłym - forma zależności opactwa filialnegood macierzystego jako jego bezpośredniego fundatora,prawnie sformułowana w zak. —» cystersów ( I ) w tzw.Charta caritatis, czyli Karcie miłości (stanowiącej reakcję nacentralizm —» Cluny, obcy duchowi —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILASTER, Filasteriusz Św.

  Bp Brescii, zm. 18 VIIprzed 397 w Brescii, pisarz k o ś ć , polemista antyariański.

  Z mowy wygłoszonej przez bpa Brescii Gaudentego (w14 rocznicę śmierci F.) wiadomo, że po przyjęciu święceńkapł. F. został wędrownym kaznodzieją (Horn. 21; PL20,997-1002; CSEL 68,184-189); przebywając kilkakrotniew...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIACJA MARIAŃSKA

  Praktyka pobożna młodychjezuitów, głównie kleryków, którzy specjalnym przyrzeczeniemzobowiązywali się do szerzenia kultu maryjnegoi osobistego postępu w zak. doskonałości.

  Przyrzeczeniaskładano i odnawiano w Święta MB Bolesnej; formułę przyrzeczenia,reguły oraz dobrowolne zobowiązania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILATELISTYCZNY ZWIĄZEK św. GABRIELA ARCHANIOŁA, Weltbund Sankt Gabriel, Union Philatélique Chrétienne Mondiale

  Międzynar. organizacja zrzeszającazbieraczy znaków pocztowych o tematyce rei., zainicjowanaw Europie przez franciszkanów niem. w czasie II wojnyświatowej.

  Organizacja wywodzi się ze zbierackiej pasji ClemensaAnheusera OFM (1897-1968) i Gabriela Schmidta OFM(1887-1965), którzy propagowali zbieranie znaków o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /3 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILAKTERIE

  (aram. tefillin, gr. fylakterion), dwieskórzane szkatułki z rzemykami (o dokładnie określonejdługości), służącymi do ich podtrzymywania zawierająceodpisy 4 fragmentów Pięcioksięgu: Wj 13,1-10.11-16; Pwt6,4-9; 11,13-21, wykonanych na k a r t k a c h pergaminu (z dołączonymczęsto w czasach Jezusa —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIALNY KOŚCIÓŁ

  (łac. filia córka), nazwa kościołazależnego od macierzystego (matrix), zwykle par., z określonymterytorium i często własnym majątkiem.

  K.f. tworzonodla usprawnienia duszpasterstwa w rozległych terytorialnieparafiach; relacje prawne między k.f. a macierzystym określałordynariusz (KPK z 1917, kan. 1427 §...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILEAS Św.

  Bp Thmuis (Dolny Egipt), zm. 4 II 306w Aleksandrii, męczennik.

  Po aresztowaniu w czasie prześladowańza ces. Dioklecjana wysłał listy do bpa LykopolisMelecjusza, protestując przeciw udzielaniu przez niegoświęceń na terenach in. diecezji (PG 10,1565-1568), orazdo swoich wiernych o heroizmie męczenników...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILALECI

  (gr. fileo miłuję, aletheia prawda), OrdreDivin des Philalèthes ou Amis de la Vérité, nazwa członkówlóż masońskich (—> masoneria).

  Z inicjatywy f., powstałych 1773 w Paryżu, zwołano 1785i 1787 międzynar. konwenty wolnomularskie, które uznały—» alchemię, —» teozofię, —» k a b a ł ę i —» magię za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 363

  praca w formacie txt

Do góry