Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FILIP, bp. Gortyny na Krecie

  Żył w II w., pisarz kościelny.Euzebiusz z Cezarei zalicza F. do najważniejszychpisarzy II w. ( H E IV 21); informuje, że bp Dionizy z Koryntuw liście do F. wychwalał Kościół w Gortynie za męstwo okazanew czasie prześladowania ( H E IV 23,5) oraz wspomina onapisanej przez F. rozprawie (zaginęła) przeciw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIP APOSTOŁ Św.

  J e d e n  z —» Dwunastu w spisach—> a p o s t o ł ów umieszczony na 5 miejscu; pochodził, p o d o b n i ej a k Piotr i Andrzej z Betsaidy nad j e z i o r em G e n e z a r e t .Jezus powołał go jako jednego z pierwszych apostołówJ 1,43-46); wspomniany jest przy rozmnożeniu chlebaJ 6,5-7), nadto j a k o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /5 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIP, antypapież

  Mnich w rzym. klasztorze św. Wita,ogłoszony pap. 31 VII 768 przez sprzyjającego Longobardomkapłana Waldyperta po ucieczce antypap. —> KonstantynaI I ; przy poparciu Rzymian prymiceriusz Kościoła rzym.,Krzysztof zmusił go tegoż dnia do powrotu do klasztorumszcząc się na j e g o p r o t e k t o r a c h ; po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIP ARAB, Marcus Julius Philippus

  ur. ok. 204 wokolicy Bostry (Syria), zm. X 249 w Weronie, cesarz rzymski.

  Syn szejka arab.; jako rzym. oficer brał udział w wojnieprzeciw Persom (242-243); będąc p r e f e k t em pretorianów dokonałzamachu na życie ces. Gordiana III i został jego następcą(244); wg tradycji odnotowanej przez Euzebiusza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIP bp.

  zm. przed 28 II 1301 we Włoszech, legatpap. w Polsce.

  Po studiach prawniczych w Bolonii był prepozytemkapituly katedralnej w Mantui, od 1272 b p em Fermoi współpracownikiem Kurii pap. Grzegorza X; 1274 uczestniczyłw Soborze Lyon. II; pap. Mikołaj III mianował goswym kapelanem i wik., archidiakonem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIP BENICJUSZ Św.

  ur. 15 VIII 1233 we Florencji,zm. 22 VIII 1285 w T o d i , przełożony generalny z a k o n u —> serwitów.

  Studia filoz. oraz medyczne odbył w Paryżu i Padwie,1252 wstąpił do serwitów w Monte Senario k. Fiesole i 1259przyjął święcenia kapł.; w Sienie został mistrzem nowicjuszy,dla których opracował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /4 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIP, Filip Wspaniałomyślny

  ur. 13 XI 1504 w Marburgu,zm. 31 III 1567 w Kassel, landgraf heski, przywódcaobozu protest, w Niemczech.

  Rządy rozpoczął 1518; 1523-25 tłumił, wspólnie z in.możnowładcami, powstałe na podłożu wystąpienia M. L u t r a ,ruchy rycerskie (F. —» Sickingen) i chłopskie; 1524 przeszedłna luteranizm i 1526...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIOQUE - DZIEJE PROBLEMATYKI

  Nauka o pochodzeniu DuchaŚwiętego od Ojca i Syna nie jest wyraźnie sformułowanaw Piśmie św. - „... który od Ojca pochodzi" (J 15,26), „onmnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi"(J 16,14); Paweł Apostoł nazywa Ducha Świętego DuchemSyna (Ga 4,6) lub —» Duchem Chrystusa (Rz 8,9;2 Kor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIP, właśc. Fieodor Stiepanowicz Kołyczew

  Świętyros. Kościoła prawosł., ur. 1507, zm. 2 I 1570 w Twerze,metropolita Moskwy i całej Rusi.

  Pochodził z rodziny bojarskiej; w dojrzałym wieku wstąpiłdo monasteru Sołowieckiego, gdzie j a k o igumen opracowywałbiografie świętych monasteru oraz przepisywał księgiliturg.; 1551 brał udział w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILARECI

  (gr. flleo miłuję, arete cnota), tajne stowarzyszeniestudenckie zał. przez — filomatów 1820 w Wilnie,stanowiące kontynuację Związku Promienistych po jegodelegalizacji, mające na celu doskonalenie charakteru,zwł. przez zachowanie czystości seksualnej, wystrzeganie siępicia alkoholu (—» abstynencki ruch II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /11 439

  praca w formacie txt

Do góry