Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FILIPPI

  Gr. Filippoi. łac. Philippi, staroż. miasto w Macedonii,obecnie w Grecji; pierwotnie zwało się Krenides,a nazwę F. otrzymało 356 prz.Chr. po zdobyciu przez FilipaI I , króla Macedonii.

  W czasie II podróży mis. Pawła Apostoła 50-52 powstaław F., pierwsza w Europie, gmina chrzęść. (Dz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPONI

  Nazwa n a d a n a —» bezpopowcom, szczególnie—> fiedosiejewcom z okolic Pskowa i Nowogrodu Wielkiego,którzy osiedlili się na terenach przedrozbiorowej Rzeczypospolitej,Motdawii i Bukowiny.

  Większe grupy f. pojawiły się po 1 7 7 0 i 1 8 1 5 w regioniesuwalsko-sejneńskim, po 1 8 3 0 w augustowskim oraz na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /3 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILM - ASPEKT MORALNO - WYCHOWAWCZY

  Wpływ f. naodbiorcę zależy od czynników psychol., społ., a takżetechn.; ponieważ jest on jednym z najważniejszych środkówkomunikacji społ. (z racji szerokiego kręgu odbiorców),a zwielokrotnienie jego sugestywności poprzez obraz, słowo,ruch, muzykę i kolor niekiedy powoduje mniej czy bardziejświadome...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /4 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPPI GIOVANNI BATTISTA OFMCap

  Imię zak.Klemens, ur. 7 IX 1865 w T e r z o r i o k. Genui, zm. 13 XII 1946w Rzymie, misjolog.

  Do zakonu wstąpił 1881 i po studiach filoz.-teol. przyjął1888 święcenia k a p ł . ; wysłany 1891 na misje do Urugwajui Argentyny, wrócił 1893 do Rzymu, gdzie 1894-1926 byłgen. sekretarzem misji, 1914-32...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPOWICZ AUGUSTYN OP

  ur. 1700, zm. 6 VIII1751 w Podkamieniu (na Wołyniu), teolog.

  Śluby zak. złożył 1723 w Podkamieniu; po studiachfiloz.-teol. przyjął święcenia kapł.; 1729 uzyskał stopieńlektora sztuk wyzwolonych i teologii w studium gen. weLwowie; 1730-35 wykładał filozofię i teologię oraz byłwychowawcą nowicjuszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILM - STANOWISKO KOŚCIOŁA

  Do f. j a k o nowego środkaprzekazu, Kościół odnosił się z dużą ostrożnością; 1912Kongr. Konsystorialna przekonana o braku walorów artyst.i mor. w f. zabroniła ich wyświetlania w budynkach sakr.(AAS 4(1912) 724); pap. Benedykt XV polecił natomiastKolegium Kard. rozważyć możliwość realizowania f...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /13 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPSKI RUDOLF ks.

  ur, 17 IV 1869 w Kielcach, zm.27 VII 1932 w Ciechocinku. Studiował teologię 1888-91 wseminarium duch. we Włocławku i 1891-95 w AkademiiDuch. w Petersburgu; 1895 przyjął święcenia kapł.; 1895-97studiował na uniw. we Fryburgu Szwajc., Rzymie, Innsbrucku;

  1897-98 był r e k t o r em kościoła w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPOWICZ JAKUB SJ

  ur. 1678 na Rusi Czerwonej,zm. 29 IX 1720 we Lwowie, kaznodzieja.

  Do zakonu wstąpił1700 w Krakowie; święcenia kapł. przyjął 1708; od 1711 byłwe Lwowie kaznodzieją przy kościele Jezuitów, a 1720 wbazylice archikatedralnej ; zmart posługując chorym w czasie epidemii.

  Pośmiertnie wydano jego Kazania na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILISTYNI

  (hebr. pleszet wędrowiec, liczba mn.pelisztim, gr. Fylistieim, w LXX Palaistinoi, skąd nazwa —>Palestyna), lud indogerm. wywodzący się prawdopodobniez Ilirii, należący do tzw. ludów morskich, które w 2 faziewędrówki w XIII-XII w. prz.Chr. opuściły Kretę (Am 9,7mówi o Kaftor utożsamianym z Kretą) lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /4 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPIANIE, List do Filipian (Flp)

  Jeden z tzw. Listówwięziennych Pawła Apostoła, w —» kanonie Pisma św.NT umieszczony między Ef i Kol.

  T r e ś ć - Flp ma charakter osobisty ze względu na serdecznezwiązki Pawła z gminą w mieście Filippi; Pawel piszew nim o swej pracy mis. prowadzonej podczas uwięzienia.

  Po modlitwie dziękczynnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /5 517

  praca w formacie txt

Do góry