Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FILOLOGIA

  (gr. fileln kochać, logos słowo), w sensiewęższym (znanym z tradycji terminologicznej ang. i hiszp.)oznacza j ę z y k o z n a w s t w o ; w sensie szerszym - naukęo piśmiennictwie (zwł. o literaturze pięknej) jakiegoś kręgukulturowego, grupy etn., narodu czy nawet pojedynczegopisarza, obejmującą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /6 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILONOWICZ JÓZEF OFMConv

  Imię zak. Romuald,ur. 20 X 1906 w Wierzchlesiu k. Sokółki, zm. 23 III 1981w Stambule, duszpasterz polonijny.

  W 1928 wyjechał do Włoch i wstąpił do zakonu w Asyżu;1929 złożył tu śluby zak., a po studiach filoz. (Asyż) i teol.(Osimo) przyjął 1934 święcenia kapł.; 1936 wyjechał doStambułu, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILODOKSJA

  (gr. fileo miłuję, doksa sława), ukochaniesławy, w literaturze monastycyzmu wczesnochrześc.(zwłaszcza wsch.), dążność do współzawodnictwa w praktykachascet.; zrodziła się z przekonania o nieprzeciętnychascet. osiągnięciach —» anachoretów i —» eremitów (II),utrwalonych w przekazach hagiograficznych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOCHOWSKI ROCH ks.

  ur. 16 VIII 1838 w Choromanachk. Ostrołęki, zm. 21 VIII 1896 w Piskach k. Ostrołę k i , biograf, popularyzator teologii.

  W 1858 wstąpił do seminarium duch. w Pułtusku, skąd1860 skierowano go do Akademii Duch. w Warszawie; 1861przyjął święcenia kapł.; po uzyskaniu 1864 stopnia kandydatateologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPOWICZ STANISŁAW JAN

  ur. ok. 1690, zm.2 VII 1760 w Krakowie, teolog.

  Po uzyskaniu 1713 stopnia magistra sztuk wyzwolonychna UJ był nauczycielem Akademii Lubrańskiego w Poznaniu,a nast. prof, astronomii i matematyki na UJ w Krakowie;1721 wszedł do Kolegium Mniejszego, a 1722 do Większego;1730 uzyskał doktorat z teologii i zosta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILM

  Jedna z wizualnych form masowego przekazuukształtowana dzięki odpowiedniej technice projekcyjnej,za pomocą której rzutuje się na ekran serię obrazów fotograficznychlub fonofotograficznych, utrwalonych uprzedniona taśmie celuloidowej pokrytej światłoczułą emulsją, dającychwidzowi złudzenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPOWICZ WACŁAW JÓZEF ks.

  ur. 12 XII 1913 wD e t r o i t , zm. 20 X 1967 w Orchard Lake, r e d a k t o r , działaczpolonijny.

  Po studiach filoz. 1931-35 w Kolegium NMP i teol. 1935-39w seminarium duch. w Orchard Lake, przyjął święceniakapł. w Detroit; 1939-40 studiował slawistykę na uniw.Columbia w Nowym Jorku; wróciwszy do Orchard...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILM - PROBLEMATYKA

  F. jest komunikatem i znakiem;ze względu na to można wyróżnić f. dokumentalny, oświatowy,instruktażowy, ikonograficzny, rozrywkowy i fabularny(odrębną kategorię stanowią f. animowane). Gatunkiempodstawowym są f. fabularne rozróżniane analogiczniedo gatunkowych utworów narracyjnych w tradycji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /6 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPOWSKI HIERONIM

  zm. przed 1574, działaczróżnowierczy.

  Był synem burgrabiego krak.; brał udziałw synodach kalwińskich i zabiegał (od 1555) o unię z —»braćmi czeskimi; 1558 wraz z S. Sarnickim reprezentowałwspółwyznawców na zjeździe braci czes. w Lipniku n. Bečva(Morawy), na którym Czesi nie przyjęli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILM - TEMATYKA RELIGIJNA

  Początkowo najczęściejdotyczyła dziejów bibl.; dzieło L. Lumière'a La Vie et Passiondu Christ (1897) zainicjowało styl ilustratorski, polegającyna prezentacji niejako „żywych obrazów" ewangelicznych,utrzymanych w guście epoki; charakter podniosłejinscenizacji miały również f. Quo vadis (wg H...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /4 059

  praca w formacie txt

Do góry