Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FIŁOSOFOW DMITRIJ WŁADIMIROWICZ

  ur. 7 IV 1872w Petersburgu, zm. 1940 w Otwocku k. Warszawy, ros. krytyklit., publicysta i filozof.

  Po ukończeniu 1895 prawa na uniw. w Petersburgu byłj e d n ym z czołowych krytyków lit. czasopisma „Mir iskusstwa";1901 odszedł od krytyki lit. i zbliżył się do poglądówZ.N. Gippius i D . S...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA ŻYCIA

  Niem. Lebensphilosophie, typfilozofii przeciwstawiający się filozofii teor.; terminem tymna przestrzeni wieków oznaczano różne filoz. dążenia i hist,tendencje.

  O potrzebie filozofii dla życia praktycznego pisano częstona przełomie XVIII i XIX w., nazywając ją f.ż., filozofiąpraktyczną, filozofią dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /4 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINAN Św. bp.

  zm. 661, mnich na wyspie ł o n a (Hy,zach. Szkocja); j a k o następca św. Aidana na stolicy biskupiejw Lindisfarne prowadził działalność mis. w pn. i środk.Anglii; nawrócił na chrześcijaństwo króla Mercji Peadęi króla Essexu Sigeberta I I ;

  odznaczał się tolerancją wobecstaroż. zwyczajów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFICZNE CZASOPISMA

  Periodyki nauk. podejmująceproblematykę ogólnofiloz. lub określonej dziedzinyfiloz. (np. teorii bytu, teorii poznania, logiki, historiifilozofii, etyki, estetyki), bądź związku filozofii z in. dyscyplinaminauk. (np. z psychologią, naukami przyr., naukamih u m a n . , teologią), wydawane przez organizacje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINCK HEINRICH

  ur. 1444 lub 1445 prawdopodobniew Bamberdze, zm. 9 VI 1527 w Wiedniu, kompozytorniem. związany z Polską.

  Od ok. 1452 przebywał w Krakowiejako śpiewak kapeli król.; 1482 immatrykulowałsię na uniw. w Lipsku; nast. mieszkał w Krakowie, a ok.1491-93 udał się na Węgry i do Niemiec; najpóźniej od1498...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFICZNE CZASOPISMA - CZASOPISMA PRZEGLĄDOWE

  Podejmując problematykęogólnofiloz. lub specjalistyczną, łączą niekiedyfilozofię z in. naukami (—» filozofia I I ) ; wiele z nich informujeo działalności nauk. różnych filoz. środowisk (posiedzeniatowarzystw, kongresy, zjazdy, sympozja, nowości wydawnicze,a także przeglądy zawartości czasopism).

  1...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /9 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINCK, Fink HENDRIK OFMCap

  Imię zak. Feliks,ur. 11 I 1868 w Antwerpii, zm. 30 III 1932 w Maryabadzie(Pakistan), misjonarz, historyk.

  Do zakonu wstąpił 1886 w Enghien; podczas studiów teol.w seminarium zak. udał się 1889 na misje w Pendżabie (Pakistan),gdzie 1891 przyjął święcenia kapł.; rozwinął działalnośćspoł. na rzecz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFICZNE CZASOPISMA - CZASOPISMA PARADYGMATYCZNE

  Nastawionesą na rozwijanie określonego kierunku filoz. (—> filozofiaI 2) lub pewnej interpretacji danego kierunku o orientacjiniechrześc. lub chrzęść, (zwl. neotomizm) w sposób minimalistyczny(jak neopozytywizm, analityczna filozofia bryt.)lub maksymalistyczny (jak fenomenologia, marksizm czywreszcie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /13 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINDIŃSKI KAROL ks.

  ur. 5 II 1833 we Frýdku k.Ostrawy, zm. 11 IV 1897 w Cieszynie, wikariusz gen. cieszyński.

  Po studiach filoz.-teol. w Ołomuńcu i przyjęciu 1856święceń kapl. był wik. w Cieszynie; pełnił tu również funkcjęnotariusza wikariatu gen. i sądu duch.; 1870 został proboszczemwe Frýdku, a 1877 archiprezbiterem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFICZNE CZASOPISMA - W POLSCE

  Cz.f. zaczęły powstawać w końcuXIX w.; za najstarszy periodyk nauk. można uważać wychodzącepoczątkowo nieregularnie, a później jako półrocznik„Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Historyczno-Filozoficznego (Polskiej) Akademii Umiejętności"(Kr 1874-1952), od 1891 pt. „Rozprawy PAU...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /10 501

  praca w formacie txt

Do góry