Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FINLANDIA, Republika Fińska, Suomen Tasavalta

  Państwo w Europie Pn. nad Zatokami Botnicką i FińskąM. Bałtyckiego; od 1284 prow. Szwecji; 1721 na mocy pokojuw Uusikaupunki (Nystad) i 1743 w T u r k u (szwedz. Abo) przyłączonodo Rosji część wsch. i pd. F., a 1809 na mocy pokojuw Porvoo (Borgâ) - całą F. j a k o autonomiczne WielkieKsięstwo F.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINŽGAR FRANC SALESKI

  ur. 9 II 1871 w Doslovičach(Słowenia), zm. 2 VI 1962 w Lublanie, stoweń. pisarz.

  Po ukończeniu studiów teol. w Lublanie był wikarym,potem proboszczem w parafiach diec. lublańskiej; od 1938członek rzeczywisty Słoweńskiej Akademii Nauk i Sztuk.

  Twórczość lit. rozpoczął 1893 w kręgu kat. czasopisma„Dom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINLANDIA, Republika Fińska, Suomen Tasavalta - RELIGIE PIERWOTNE

  F. została zasiedlona w VIII tysiącleciuprz.Chr. po ustąpieniu lodowca; wierzenia i praktykirei. ujawniły się w kulturze ceramiki grzebykowo-dołkowej,przypisywanej ludności ugrofiń. (III tysiąclecie prz.C h r . ) ; związane były one z kultami myśliwskimi, które odgrywałydecydującą rolę (zwł. we...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /4 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIODORÓW LEONID IWANOWICZ

  Imię zak. Leoncjusz,ur. 4 XI 1879 w Petersburgu, zm. 7 I I I 1935 w Wiatce (obecnieKirów), egzarcha katolików obrządku bizant.-slow. wRosji.

  Po rocznych studiach (1901) w Petersburskiej AkademiiDuch. - z Janem Scisłowskim, prob, katolickiej parafiiśw. Katarzyny, F. udał się przez Lwów (poznał tam...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /2 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINLANDIA, Republika Fińska, Suomen Tasavalta - DZIEJE KOŚCIOŁA

  Obejmują okres formowania sięchrześcijaństwa i jego terytorialnej organizacji oraz okreswspółistnienia Kościoła luterańskiego, kat. i prawosł. (okresnowożytny).

  1. C h r y s t i a n i z a c j a - Ok. 1062 Adalbert, metropolitaBremy-Hamburga, wyświęcił dla Finów bpa Jana Ftiltin,nie wiadomo jednak, czy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /15 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIODORÓW NIKOŁAJ FIODOROWICZ

  ur. 1828, zm.15 X I I 1903 w Moskwie, przedstawiciel mist, nurtu filozofiichrześcijańskiej. Nie ukończywszy studiów prawniczych,uczył w prow, miastach (guberni tambowskiej) historiii geografii; 1868 został bibliotekarzem w Czarkowskiej(Moskwa), a p o t em Moskiewskiej Bibliotece Pubi, (dziś im.W. I . Lenina)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /3 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINLANDIA, Republika Fińska, Suomen Tasavalta - LITERATURA

  O jej charakterze decydowała historiakraju, który przez stulecia pozostawał w zależności polit,od Szwecji, a nast. od Rosji.

  Najstarszą literaturę fiń. reprezentująlud. pieśni (runy) liryczne i epickie (zachowująctradycyjne metrum zmieniały formę i tematykę), a takżelegendy, które mimo iż zdradzają...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /14 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIOL ŚWIĘTOPEŁK, Fail Szwajpolt

  zm. między 7 a 1 6 V1 5 2 6 w Krakowie, drukarz. Pochodził z Neustadt (Frankonia);do Krakowa przybył j a k o wędrowny czeladnik; 1 4 7 9otrzymał tu obywatelstwo i został mistrzem cechu złotników;

  ok. 1 4 8 3 otworzył drukarnię, z której wyszły najstarszeksięgi liturg. w języku cerkiewnosłowiańskim -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILTHAUT THEODOR

  ur. 27 X 1907 w Duisburgu,zm. 31 X 1967 tamże, teolog pastoralista.

  Po studiach filoz.-teol. na uniw. w Innsbrucku, Münsteri Tybindze, przyjął 1934 święcenia kapł. i pracował w duszpasterstwie(1937-40 wśród studentów); 1946 uzyskał doktoratna uniw. w Münster, po czym nauczał religii i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /3 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA SPOŁECZNA

  Ogólnie - wszelka filozoficznarefleksja nad życiem społ., ściślej - część filoz. —» antropologii( I I I ) , zajmującej się spol. c h a r a k t e r em natury ludzkieji odpowiadającymi jej tworami s p o ł . ; dawniej określeniespołeczno-reformistycznego utopizmu ( C H . Saint-Simon,Ch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /8 569

  praca w formacie txt

Do góry