Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FLEURY CLAUDE

  ur. 6 XII 1640 w Paryżu, zm.14 VII 1723 tamże, prawnik, historyk Kościoła, humanista,pedagog.

  W latach 1658-67 był adwokatem parlamentu paryskiego;uczestnicząc w lit. zebraniach u przew. parlamentu G. deLamoignon (tzw. akademia), zaprzyjaźnił się m.in. z J . B .—> Bossuetem i L. Bourdaloue; równocześnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /6 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLANDRIA

  Niderl. Vlaanderen, franc. Flandre, krainahist, obejmująca pn.-zach. część —» Belgii oraz sąsiednieskrawki Francji (Westhoek) i Holandii (Zeeuws-Vlaanderen)- od IX w. hrabstwo, od XIX 2 prowincje (F. Zach. z —»Brugia, F. Wsch. z —» Gandawą), ostatnio nazwę F. rozszerzasię na całość ziem zamieszkałych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /3 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAK WINCENTY

  ur. ok. 1871, zm. 1943 w ZielonceNowej k. Zwolenia, rzeźbiarz ludowy.

  Uprawiał rzeźbę w drewnie oraz snycerstwo dekoracyjneo tematyce rei. i hist.; jego pierwszą pracą snycerską jestkrzyż z 1905 na grób ojca (cmentarz w Zwoleniu), bogatodekorowany ornamentem ślimacznicowo-roślinnym; przed1907 wykonał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZJONOMIKA, flzjognomika

  (gr. fysis natura, gnomemożność poznania), umiejętność poznawania psychiki człowieka (osobowości, charakteru, uczuć) z budowy i wyrazutwarzy oraz całego ciała; także teoria takiej umiejętności.

  F. rozwinięta była już w starożytności (opinie zawodowychfizjonomistów stanowiły podstawę przyjęcia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /2 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FISHTA GJERGJ OFM

  ur. 23 X 1871 w Fishta k. Szkodry(pn.-zach. Albania), zm. 30 XII 1940 w Szkodrze (pn.Albania), działacz polit., p o e t a .

  Po wstąpieniu do zakonu ok. 1888 odbyl studia filoz.--teol. w seminarium zak. w Livnie (Bośnia) i 1894 przyjąłświęcenia kapł.; byl pierwszym dyr. szkoły zak. (1902) wSzkodrze, do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZYKA

  (gr. fysis, natura, przyroda), nauka przyr.,o strukturze, rodzajach i własnościach materii oraz jejoddziaływaniach, zmierzająca do wykrycia najogólniejszychprawidłowości zjawisk w aspekcie ilościowym; stanowiteor. podstawę osiągnięć techniki.

  1. D z i e j e - W starożytności, na gruncie filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /8 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FISKALIZM

  (łac. fiscalis należący do skarbu państwa),polityka skarbowa państwa, zmierzająca do osiągnięcianajwiększych wpływów z podatków i opłat celem pokryciawydatków pubi, ( l ) ; w Kościele - zjawisko hist. związanez wykonywaniem świeckiej władzy papieży (2).

  1. Formułowanie teorii polityki finansowej p...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /8 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZYKALIZM

  Neopozytywistyczny program unifikacjinauk przez ich redukcję do fizyki lub radykalna forma materializmuwe współcz. psychologii filoz.; rzadziej - przeciwwstawne—» fenomenalizmowi stanowisko, wg któregoprzedmiotem spostrzeżenia zmysłowego są wyłącznie przedmiotyfiz. i ich własności.

  F. jako program...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /4 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FITCH WILLIAM OFMCap

  Imię zak. Benedykt, ur. 1562w Canfield (hrabstwo Essex, Anglia), zm. 21 XI 1610 wParyżu, pisarz ascetyczno-mistyczny.

  Wychowany w —» purytanizmie, podczas studiów prawniczychw Londynie przeszedł 1585 na katolicyzm; 1586 przybyłdo Francji i 1587 wstąpił do zakonu w Paryżu; po studiachteol. w Wenecji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /3 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZYKI FILOZOFIA

  Dział lub kierunek filozofiinauki, badający ontol. uwarunkowania i poznawczą wartośćteorii fizykalnych bądź analizujący (zwl. środkami log.)ich język, metody, s t r u k t u r ę i dynamikę.

  Początki f.f. sięgają matematycznego przyrodoznawstwa(Galileusz, I. Newton); w pozytywistycznej koncepcji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /6 012

  praca w formacie txt

Do góry