Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FLICK MAURIZIO SJ

  ur. 12 XI 1909 w Mediolanie,zm. 23 IV 1979 w Rzymie, teolog, pedagog, rekolekcjonista.

  Do zak. wstąpił 1928; święcenia kapł. przyjął 1939. Studiowałteologię na Gregorianum w Rzymie, gdzie 1947 uzyskałdoktorat i wykładał do 1979 teologię systematyczną,kładąc nacisk na indywidualizację procesu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAWIAN Św.

  zm. 449 w Hypaepie (Dobkóy k. Efezu),patriarcha konstantynopolski (446-449).

  Był następcą patriarchy Proklosa; 448 zwołał synod doKonstantynopola w celu przeciwstawienia się monofizyckiejnauce —> Eutychesa, którego ekskomunikowat; zawiadomiło tym bpów i klasztory oraz pap. Leona I Wielkiego, któryw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAMANDOWIE

  Ludność zamieszkująca pn. część —»Belgii (ok. 6 0% jej mieszk.) oraz pn. skrawek Francji (depa r t a m e n t y Nord i Pas-de-Calais), mówiąca językiem niderl.z rodziny języków germ.; na cały obszar rozciąga sięnazwę — Flandrii.

  Tereny te zajmowali —> Celtowie, zromanizowani pod panowaniemRzymu; germ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /5 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLIEDNER FRITZ

  ur. 10 VI 1845 w Kaiserswerth k.Dusseldorfu, zm. 26 IV 1901 w Madrycie, syn Theodora.

  Studiował teologię w Halle i Tybindze; jako diakon byłk a p e l a n em wojskowym w czasie wojny prus.-austr. (1866);ordynowany (1867) na pastora, podróżował w celach ewangelizacyjnychpo Włoszech (1867) i Hiszpanii (1869);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAWIAN I

  ur. n a pocz. IV w. w Antiochii, zm. 26 I X404 tamże, patriarcha Antiochii, obrońca ortodoksji.

  Wspólnie z Diodorem późniejszym bpem Tarsu byl duchowymprzywódcą tzw. antioch. grupy zwolenników ortodoksjinic. (por. —» antiocheńska schizma); przed 365 otrzyma!święcenia k a p ! , z rąk bpa Melecjusza, któremu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAMANDZKA SZKOŁA MUZYCZNA

  Zespół cechgłównego nurtu polifonicznej muzyki zach.eur., przede wszyst k im k o ś c , występujących w okresie renesansu od 2. poł.XV do końca XVI w. (od Johannesa Okeghema do Orlandadi Lasso); w obrębie tego czasu i twórczości wyróżnia sięfazy korespondujące z dawniejszymi szkołami, np. szkołą—>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLEMING PAUL

  ur. 5 X 1609 w H a r t e n s t e i n k. Zwickau,zm. 2 IV 1640 w Hamburgu, poeta. Studiował medycynęw Lipsku; 1633-34 uczestniczył w podróży poselskiej doMoskwy, a 1635-37 do Persji, 1640 praktykował j a k o lekarzw Lejdzie.

  J a k o czołowy przedstawiciel niem. baroku nawiązywałdo twórczości M. —» Opitza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAMANDZKA SZTUKA SAKRALNA

  Sztuka katolickichprow. Niderlandów pd. (tereny dzisiejszej Belgii)XV-XVIII w.; jej kontynuacją jest sztuka belg. (—* BelgiaIV).

  I. OKRES PÓŻNOGOTYCKI - W XV w., okresie przejściowejprzynależności do Księstwa Burgundzkiego, Niderlandy stalysię artyst. i kulturalnym centrum Europy zaalpejskiej;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /18 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLEURY, Saint - Benoît - sur - Loire (dep. Loiret)

  Opactwobenedyktyńskie we Francji założone 651 przez Leodeboda,opata klasztoru Saint-Aignan z Orleanu, na ziemiach nadanychprzez króla Chlodwiga II .

  Opat Mummulus (632-663) sprowadzi! do F. z Monte Cassinorelikwie św. Benedykta, a opat Teodulf (798-818) założyłszkołę klasztorną; istniało tu również —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /3 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAMEN

  ( ł a c ) , k a p ł a n rzym. służący j e d n e m u bóstwu,członek najstarszego spośród 4 rzym. kolegiów urzędowych,składającego się z 15 kapłanów - wybieranych z rodów patrycjuszowskich3 f. maiores (Diałis, Mortiałis, Quirinalis)i typowanych także spośród plebejuszów 12 f. minores;mianowano też f...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 308

  praca w formacie txt

Do góry