Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FLORIS CORNÉLIS

  Właśc. Cornells d e Vriendt, u r . 1 5 1 4w Antwerpii, zm. 20 X 1 5 7 5 tamże, flamandzki architekt,rzeźbiarz i d e k o r a t o r .

  Kształcił się u swego ojca rzeźbiarza; 1 5 4 0 - 4 4 przebywałwe Włoszech. Sławę przyniosły mu budowle wzniesione w Antwerpii, zwl. ratusz z 1 5 6 0 - 6 6 , będący p r...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLOROVSKY GEORGES

  Właśc. Fłorowskij GieorgijWasiljewicz, ur. 9 IX 1 8 9 3 w Odessie, zm. 11 VIII 1 9 7 9w Princeton (New Jersey) , patrolog, historyk, teolog i ekum.działacz Kościoła prawosławnego.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLORENSKI PAWIEŁ ALEKSANDROWICZ

  ur. 9 I 1882 wJewlach (Azerbejdżan), zm. 15 XII 1943 na Wyspach Sołowieckich,prawosł. teolog, filozof, historyk sztuki, fizyki matematyk.

  1. Ż y c i e i d z i a 1 a 1 n o ść - Po ukończeniu 1904 wydz.matematyczno-fizycznego Uniw. Moskiewskiego (równocześnieuczęszczał na wykłady filozofii prowadzone...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /9 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLOROVSKY GEORGES - ŻYCIE i DZIEŁA

  Po ukończeniu 1 9 1 1 gimnazjum wOdessie studiował historię, filologię, filozofię i nauki ścisłe;1 9 1 9 - 2 0 wykładał filozofię w Odessie, po czym wyjechał doSofii; 1 9 2 1 przeniósł się do Pragi, gdzie 1 9 2 2 - 2 6 wykładałfilozofię prawa; 1 9 2 6 objął katedrę patrologii w InstytucieTeol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /3 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLOROVSKY GEORGES - MYŚL TEOLOGICZNA

  Jest wyrazem dążeń F. do stworzeniasyntezy neopatrystycznej jako najbardziej wartościowegowkładu prawosławia do —> dialogu ( I I I ) .

  1. Rozwój teologii, zwł. ros., oceniał F. krytycznie, nazywającXVII-XIX w. czasem „niewoli babil." i pseudometamorfozymyśli prawosł.; piętnował przyjęcie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /9 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLORES TEMPORUM

  (łac. kwiaty czasów), średniow.kompilacja biograficzno-hagiograficzna, wzorowana naznanym, niekryt. dziele —» Marcina Polaka Chronicon pontificum imperatorumque, zredagowana ok. 1292-94 i służącaj a k o pomoc w kaznodziejstwie (tzw. exempta); anonimowyautor (niem. franciszkanin) na podstawie katalogu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLORESTA

  Diecezja w Brazylii (stan Pernambuco)utworzona 15 II 1964 z części terytorium diec. Pesqueirai Petrolina, sufr. Olindy-Recife (diec. Pesqueira, eryg.1910, występowała do 1918 również pod nazwą F . ) ; zajmuje17 890 km2 i liczy 232 000 mieszk., w tym 231 000 katolików,10 parafii, 8 księży zak., 8...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLOREZ ENRIQUE OESA

  ur. 21 VII 1702 w Villadiego(prow. Burgos), zm. 5 V 1773 w Madrycie, historyk i teolog.

  Do zak. wstąpił 1718 w Salamance; po studiach human,w Valladolid oraz teol. i prawa kan. w Salamance przyjął1725 święcenia kapł. i został prof, w kolegium zak. w Madrycie;1728-38 był regensem studium zak. w —» Alcalá...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /2 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLORIAN Św.

  Męczennik, zm. prawdopodobnie 4 V304 w Lauriacum (dziś Lorch w pn. Austrii) w czasie prześladowaniachrześcijan za ces. Dioklecjana (300-305), patronstrażaków i hutników, Krakowa i wielu in. miast; święto 4 V.

  1. Ż y c i e i k u l t - Wg MartHieron (wersja z V w.)F. był dowódcą armii ces. w naddunajskiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /9 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLORIANÓPOLIS

  Archidiecezja w p d . Brazylii (stolicastanu Santa Catarina); początek F. dało zał. 1651 miastoNossa Senhora do Desterro, przemianowane 1893 na F.;1908 stało się stolicą nowo utworzonej diec. Santa Catarina,którą 17 I 1927 podniesiono do rangi metropolii, zmieniającnazwę na F.;

  ma obecnie sufr. Caçador...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /651

  praca w formacie txt

Do góry