Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FOGELWEDER STANISŁAW ks.

  ur. 1525, zm. 1603w Miechowie k. Krakowa, humanista, dyplomata.

  Pochodził z osiadłego w Krakowie kupieckiego roduszwajc.; po studiach w College Royal w Paryżu i w Padwiepowrócił 1562 do Krakowa j a k o doktor medycyny i filozofii;

  1564 już j a k o duchowny związał się z kancelarią król.; cieszącsię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOCJUSZ, Photios

  ur. ok. 820 w Konstantynopolu,zm. prawdopodobnie 6 II 891 w monasterze Armeniakon,patriarcha konstant., przedstawiciel bizant. humanizmu,inicjator —> bizantyjskiej teologii (II 2); w Kościele prawosł.czczony j a k o święty (święto 6 II ) .

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOGGIA

  Archidiecezja w pd. Włoszech; diec. F. erygowana25 VI 1855 przez pap. Piusa IX, podlegała bezpośrednioStolicy Apost.;

  30 IV 1979 podniesiono ją do rangimetropolii z sufr. Ascoli Satriano-Cerignola, Bovino, Lucera,Manfredonia-Vieste, San Severo, Troia; sakr. zabytkiemF. jest k a t e d r a , zbudowana ok. 1179 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOCJUSZ, Photios - ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ

  Pochodził z rodziny prześladowanejprzez ces. Teofila za sprzyjanie zwolennikom kultuobrazów (por. PG 102,877.972.1020); po otrzymaniu starannegowykształcenia wykładał filozofię w akademii patriarszejw Konstantynopolu, którą zreorganizował; dzięki małżeństwuswego brata Sergiusza z siostrą Teodory...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /4 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOI et LUMIÈRE (frane), Wiara i Światło

  Międzynar.chrześcijański ruch wspólnotowy mający na celu różnorodnąpomoc upośledzonym umysłowo w odnalezieniu właściwegoim miejsca w społeczeństwie, który zainicjował 1971 JeanV a n i e r ; . o s o b a inicjatora i duchowość łączy F . L . z wcześniejukonstytuowanym ruchem l'Arche (franc, a r k a )...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /6 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOCJUSZ, Photios - POGLĄDY

  F. był „twórcą humanizmu bizant." (L.Benakis); zasługi i wiedzę F. uznawali nawet jego przeciwnicy,a potomni nadali mu przydomek „Wielki"; przeciwstawiałsię łac. nauce o —> grzechu pierworodnym, jego zaśantropologia stanowi kontynuację nauki gr. ojców Kościoła;j a k o „najbardziej znaczący egzegeta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /12 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FO, Fo - t' o

  (ten, który jest oświecony - chiń. transpozycjasanskryckiego buddha), w buddyzmie chińskim pierwszyelement triratna, najwyższy stopień świętości oraz każdaosoba, która przełamała barierę zmysłów i gotowa jest wstąpićdo — nirwany;

  nazwa f. występuje w chiń. traktatachdogm. jako określenie wielu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLORUS z LYONU

  Diakon, zm. ok. 860, teolog, p o e t a .Utrzymywał kontakty ze szkolą pałacową ces. Ludwika IPobożnego w Akwizgranie i był kierownikiem szkoły katedralnejw Lyonie, przyczyniając się do jej rozwoju.

  W wyjaśnianiu obrzędów liturg., w przeciwieństwie do—» Amalarego z Metzu, odrzucał —> symbolizm;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /3 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLORILEGIUM

  (łac. flos kwiat, lego zbieram), antologia,zbiór epigramów lub cytatów pisarzy staroż., takżewczesnochrześc, tworzony dla celów dydaktycznych, apologetycznychi polemicznych.

  W piśmiennictwie niechrześc. najstarsze są antologieszkolne, spotykane już w IV w. prz.Chr. w Grecji (Plato,Leg. 811 A), sporządzane...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /5 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLORIMONTE GALEAZZO bp.

  ur. 27 IV 1 4 7 8 w Sessa(Kampania), zm. 1 5 6 7 tamże, filozof, humanista, teolog.

  Studiował prawdopodobnie w Padwie; podczas pobytuw Mediolanie i Paryżu nawiązał kontakty z humanistami,m.in. z kręgu J. —» F a b e r a Stapulensis; pap. Pawel III mianowałgo 1 5 4 3 bpem Akwinu, 1 5 4 4 administratorem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 194

  praca w formacie txt

Do góry