Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BAGNET (franc. baionnette)

  Krótka broń biała nakładana na karabin, służąca do walki wręcz. Nazwa wywodzi się od miasta Bayonne, w którym wynaleziono i rozpoczęto produkcję b. Broń ta pojawiła się ok. 1640 i bardzo szybko została rozpowszechniona.

  B. początkowo miał kształt sztyletu, później szabli, przy czym sztylet...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Machabeusz123 Dodano /06.06.2013 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAGRATION Piotr Iwanowicz (1765 - 12 IX 1812)

  Gen. ros. Ur. w Kizlarze, w Dagestanie, spokrewniony z gruzińską rodziną królewską Bagratydów. Obdarzony talentem wojskowym, 1782 rozpoczął służbę w amiii ros. Brał udział w kampanii 1792 przeciwko Polsce i w tłumieniu powstania kościuszkowskiego. Zwrócił na siebie uwagę Suworowa i stał się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Machabeusz123 Dodano /06.06.2013 Znaków /1 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAILLY DE MONTHION Franęois-Gedeon (27 I 1776 - 7 IX 1850)

  Gen. franc., znany bardziej jako Monthion. Ur. w Saint-Denis, na wyspie Bourbon, późn. Reunion. Ofic. od 1793, od 1800 służył w sztabie Berthiera, walczył m.in. pod Nasielskiem, Gołyminem, Lidzbarkiem i Frydlandem, gub. Tylży w czasie rokowań Napoleona z carem Aleksandrem I.

  Wybitny sztabowiec...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Machabeusz123 Dodano /06.06.2013 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADENIA, ks. niem. nad górnym Renem

  Powstało w 1771 z połączenia Baden-Baden i Baden-Dur-lach, sąsiadujące z Francją, rządzone przez ks. Karola Fryderyka.

  Początkowo B. należała do koalicji antyfranc., w 1796 po przegranej wojnie, utracie ziem na lewym brzegu Renu i zapłaceniu Francji wysokiej kontrybucji, wystąpiła z niej. 1801...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Machabeusz123 Dodano /06.06.2013 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADEŃSKA ARMIA

  Pod koniec XVIII w. istniały 2 pułki piech. - Leib-Regiment oraz Erb-prinz Fiisilier Bataillon. Kaw. składała się z gwardii przybocznej (Gardę du Corps), liczącej komp. gwardii konnej, komp. dragonów i komp. kirasjerów. Potem jednak, po znacznym zwiększeniu swego terytorium, Badenia miała liczniejszą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Machabeusz123 Dodano /06.06.2013 Znaków /2 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUX CHAMPS, utwór muzyczny

  Wprowadzony w 1802 w armii franc., wykonywany przez doboszy i fajfrów. W czasie walki był sygnałem do marszu w kierunku nieprzyjaciela. Grany także na powitanie marsz, i gen., dokonujących przeglądu wojska. W tym charakterze utrzymał się w armii franc. do naszych czasów.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Machabeusz123 Dodano /06.06.2013 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAGETTI Giuseppe Pietro (1764 - 1831)

  Malarz wł. Ur. w Turynie, początkowo na dworze piemonc-kim, w 1807 otrzymał od Napoleona zamówienie na wykonanie cyklu akwarel przedstawiających zwycięstwa Francuzów w Italii. Sporządził wiele szkiców w terenie, tam gdzie rozgrywały się najważniejsze bitwy, dzięki czemu akwarele te odznaczają się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Machabeusz123 Dodano /06.06.2013 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AWINION (Avignon), m. w płd. Francji, dep. Yaucluse

  Do początków Rewolucji należało do papiestwa, chociaż ze wszystkich stron otoczone było terytorium franc. 12 VI 1790 mieszkańcy zażądali przyłączenia A. do Francji. Po pewnych wahaniach Konstytuanta przeprowadziła plebiscyt, w którym większość ludności opowiedziała się za aneksją. Zostało to...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Machabeusz123 Dodano /06.06.2013 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAGGOWUT Karl Fiodorowicz (1761 - 18 X 1812)

  Gen. ros. Ur. w rodzinie niem. osiadłej w Estonii. 1783-1784 brał udział w walkach z Turkami na Krymie, potem służył w Mołdawii. W kampanii 1805 dowodził jedną z armii ros. 1808 pobił Szwedów pod Abo (Turku). Poległ w 1812 pod Winkowem.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Machabeusz123 Dodano /06.06.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BACCIOCHI Felix-Pascal (18 V 1762 - 28 IV 1841), ks. Lukki i Piombino

  Szwagier Napoleona. Ur. w Ajaccio, pochodził z genueńskiej rodziny szlacheckiej osiadłej na Korsyce. Por. w p. Royal--Corse, nie zrobiłby z pewnością kariery, gdyby nie zwróciła nań uwagi Eliza, siostra Napoleona. Poślubił ją w 1797 i dzięki protekcji szwagra został kmdt. cytadeli w Ajaccio. 1802...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Machabeusz123 Dodano /06.06.2013 Znaków /635

  praca w formacie txt

Do góry