Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FORMULARZ MSZALNY

  Zmienne teksty liturg. dostosowanedo charakteru święta bądź intencji, odmawianeprzez celebransa podczas mszy, obejmujące modlitwy przewodnictwa(kolekta, modlitwa nad darami, modlitwa pokomunii), —» antyfony, czytania, prefacje i uroczyste błogosławieństwa.

  Ustalone teksty f.m. pojawiły się ok. 215...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /2 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMGESCHICHTE

  Szkoła historii form (niem. historiaform lit.), hist.-lit. metoda badań tekstów bibl. polegającana wyodrębnieniu w Biblii małych, podstawowychj e d n o s t e k lit., zw. formami lub gatunkami, i odkryciu środowiskaich powstania oraz historii ustnego przekazu w e t a p i eprzedliterackim.

  1. D z i e j e - F...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /11 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FÖRSTER HEINRICH abp.

  ur. 24 XI 1799 w Głogowie,zm. 20 X 1881 w Javorníku (Śląsk Opawski), działacz k o ś c ,kaznodzieja.

  Po studiach filoz.-teol. na uniw. we Wrocławiu przyjął1825 święcenia kapł. i pracował w Brzeźnicy k. Żaganiai Legnicy; 1829-37 był prob, w Kamiennej Górze, nast. kaznodziejąk a t e d r a l n ym i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /3 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMUŁA

  (ang. form, niem. Formel), wyrażeniejęzykowe, będące ściśle określonym, skończonym ciągiemznaków formalnego języka; najczęściej f. oznacza wyrażeniezawierające przynajmniej jedną zmienną wolną i wtedy używasię też określenia - forma (funkcja) wyrażeniowa.

  F., któreprzechodzą w zdania po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMIA, Formiae

  Dawne bpstwo w środk. Włoszech(prow. Latina); pierwszym bpem był prawdopodobnie św.Erazm; wskutek najazdu Longobardów 590 zniszczone i czasowopołączone z bpstwem Minturno; po najeździe Arabów(856) stolicę biskupią przeniesiono 859 do Gaety, a F. stałosię bpstwem tytularnym.

   

  A. Balducci, F. Negri, BS...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMUŁA ZGODY, Konkordienformel, Formula concordiae

  Księga opracowana 1577 w związku ze sporamizaistniałymi wewnątrz —» luteranizmu (—» ewangelickoaugsburskiKościół I, V 2), włączona do zbioru ksiąg symbolicznychzwanego Księgą zgody (—» Augsburskie wyznaniewiary VI) i ustalająca treść wyznania luterańskiego. Zawiera2 części - Epitome podającą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /6 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMANOWICZ LEON ks.

  ur. 26 I I I 1878 w Szubinie,zm. 3 V 1942 w Dachau, archiwista i bibliotekarz.

  W gimnazjum klasycznym w Chełmnie, które ukończył1899, działał w tajnej organizacji pomorskich filomatów.Po studiach teol. w Poznaniu i Gnieźnie przyjął 1902 święceniakapł.; był wik. w parafii Św. Trójcy w Gnieźnie, anast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMA PRAWNA

  (łac. forma iuridica), wymaganyprzez prawo sposób postępowania, zwł. sposób uzewnętrznieniaaktu woli przy dokonywaniu — czynności prawnychoraz powstawaniu —> faktów prawnych, tj. aktów normatywnych,sądowych i adm.; od zachowania f.p. uzależniona jestskuteczność czynności i aktów prawnych na forum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /2 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMACJA EKUMENICZNA

  Całokształt działańzmierzających świadomie i systematycznie do zapewnieniaprawidłowego kształtowania poglądów i postaw wyrażającychdążenie do zjednoczenia wszystkich chrześcijan w jednymKościele Chrystusowym zgodnie z zasadami —> ekumenizmu.

  Zagadnienie f.e. pojawiło się w Kościele rzym.kat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /3 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMALE

  (łac. firmaculum klamra, spinka), niewielkasprzączka ze złota lub srebra ozdobiona klejnotami, spinającakapę noszoną przez bpa na t e r e n i e diecezji; często miałaformę gołębicy z rozłożonymi skrzydłami - symbol DuchaŚwiętego; używana była również przez papieży i kardynałów;niekiedy nazywano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /443

  praca w formacie txt

Do góry