Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FORTEM PIUMQUE PRAESULUM, Chwalmy mężnego pasterza

  Hymn w oficjum czytań na dzień św. —» Ambrożego(w LH od 1971), ułożony przez LB. Amalteo (zm.1573); wysławia Świętego jako dobrego i mężnego pasterzaKościoła, nauczyciela wiary wykładającego Pismo św. w homiliach,oraz a u t o r a hymnów k o ś c ;

  wzmianka w 2 strofie oodwadze Ambrożego nawiązuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORSTER KAROL

  ur. 26 XI 1800 w Warszawie, zm.9 XI 1879 w Berlinie, działacz polit., pisarz, tłumacz, wydawca.

  Od 1817 służył w wojsku Królestwa P o l . , a nast. był urzędnikiemjego organów a d m . ; brał udział w powstaniu listopadowym,po j e g o klęsce udał się do Drezna, a p o t em do Paryża,gdzie rozwinął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /2 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMIŚCI POLSCY

  Awangardowe ugrupowanieartyst. działające 1917-22, powstałe w Krakowie z grupyekspresjonistów pol. ukonstytuowanych w okresie I wojnyświatowej.

  Założycielami f.p. byli bracia A. i Z. Pronaszko orazT. Czyżewski, a członkami L. Chwistek, H. Gotlib, J . P .Hrynkowski, W. Strzemiński, K. Winkler, S.I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /3 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMUŁY LITURGICZNE

  Stałe lub zmienne tekstykultowe ustalone przez tradycję lub kośc. —» autorytet,obejmujące poszczególne słowa, strofy, zwroty, zdania, ciągizdań o różnorodnej treści (uwielbienie Boga, dziękczynienie,prośby), regularnie powtarzane (mówione, śpiewane) w -»liturgii, w ustalonym porządku i miejscu oraz w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /4 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMOSA (1)

  Diecezja w pn.-wsch. Argentynie eryg.11 II 1957 j a k o sufr. Santa Fé, od 1984 podlega metropoliiResistencia; zajmuje 72 066 km2 i liczy 301 000 mieszk.,w tym 271 000 katolików, 24 parafie, 5 księży diec. i 33 zak.,38 zakonników i 119 sióstr.

   

  AAS 49(1957) 656-657, 54(1962) 76; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMUŁY WIARY

  Zwięzłe sformułowania wypowiedziprzekazywane przez tradycję, dotyczące podstawowychprawd objawionych, stosowane w życiu liturg. i modlitewnympierwotnego Kościoła, wcielone nast. do ksiąg bibl. (—*Biblia II B 2).

  I. BIBLIJNE - W ST do podstawowych prawd objawionychnależą: jedyność, osobowość i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /3 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMOSA (2)

  Diecezja w środk. Brazylii (stan Goiás)eryg. 16 X 1979 z pralatury istniejącej od 26 III 1956, sufr.Brasilii; zajmuje 51 657 km2 i liczy 170 000 mieszk., w tym145 000 katolików, 12 parafii, 7 księży diec. i 9 zak., 14 zakonnikówi 42 siostry.

   

  AAS 49(1957) 194-196, 59(1967) 321-322, 71(1979) 1504-1505; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORNARI MARTINUS SJ

  ur. 1547 w Brindisi, zm.27 IX 1612, teolog moralista.

  Do zakonu wstąpił 1564; przezprawie 25 lat wykładał teologię mor. w Padwie, Neapolui Rzymie. Znany jest przede wszystkim j a k o autor InstitutioConfessariorum ea continens, quae ad praxím audiendi confessionespertinent (R 1607, Kr 1607);

  ostatnie wyd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMOZ

  ur. ok. 816 prawdopodobnie w Rzymie, zm.4 IV 896 tamże, papież od 6 X 891.

  W 864 lub 865 został bpem P o r t o i k a r d . ; 866 był w Bułgariiz udaną misją chrystianizacyjną; książę bułg. » Borys IMichał bezskutecznie starał się w Rzymie o j e go nominację naabpstwo w Bułgarii;

  867 F. brał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /3 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORST - BATTAGLIA OTTO

  ur. 21 IX 1889 w Wiedniu,zm. 2 V 1965 tamże, historyk, literaturoznawca, dyplomata.

  Po studiach hist, i prawniczych w Wiedniu uzyska! 1915w Bonn doktorat z filozofii. W okresie międzywojennym mieszkałna przemian w Wiedniu i Paryżu; po zajęciu Austriiprzez A. Hitlera wyjechał do Belgii, a nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 299

  praca w formacie txt

Do góry