Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FRANCISZEK FERDYNAND CAPILLAS bł. OP

  ur14 VIII 1607 w Baquerín de Campos (prow. Palencia,Hiszpania), zm. 15 I 1648 w prow. Fucien (Chiny), misjonarz,męczennik.

  Do zakonu wstąpił 1623; od 1632 pracowałj a k o misjonarz na Filipinach, a od 1642 w Chinach; w czasieprześladowania chrześcijan za panowania dynastii Ming1647 został uwięziony i nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z ASYŻU - W IKONOGRAFII

  Przedstawiany w szaroburymhabicie przewiązanym sznurem o 3 węzłach, z t o n s u r a , boso;w X I I I w. w spiczastym kapturze na głowie, w X I V w habiciez mozettą, w baroku głównie w habicie kapucyńskim; jegoatrybutem indywidualnym są stygmaty (boku, dłoni, stóp),dodatkowymi - krzyż (także krucyfiks) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /45 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK FOGOLLA bł. OFM bp.

  ur. 4 X 1838w Montereggio di Mulazzo, zm. 9 VII 1900 w Tajjüan(Chiny), misjonarz.

  W 1855 wstąpił do zakonu i 1862 przyjąłświęcenia k a p ł . ; 1866 udał się na misje do Szansi (Chiny);odbywał podróże do Europy w celu pozyskania nowychmisjonarzy; 1898 został bpem koadiutorem wikariuszaapost. Szansi, —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z ASYŻU - W LITERATURZE POLSKIEJ

  Głównie w poezji,rzadziej w dramacie i prozie F. występuje najczęściej w 3typach przedstawień: święty, wyjątkowy człowiek, artysta.

  W o k r e s i e s t a r o p o l s k i m koncepcję postaci warunkowałapokryficzno-legendarny wizerunek F., szczególnienacechowany liryzmem i sentymentalnością, często...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /18 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK GARATE bł. SJ

  ur. 3 II 1857 w Loyola(Baskonia), zm. 9 IX 1929 w Deusto k. Bilbao.

  Pochodziłz wielodzietnej rodziny ubogich wieśniaków; 1874 wstąpiłdo zakonu i w Poyanne (Francja) odbył nowicjat; po złożeniupierwszych ślubów (1876) byt przez 10 lat infirmarzem i zakrystianemw Kolegium Santiago Apostolo w La Guardia( P o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z ASYŻU - PISMA

  Po F. pozostały nieliczne pisma (autografy,wypowiedzi spisane przez innych lub streszczenia), powstałeprzeważnie w ostatnich latach życia (zbierane od p o ł . XIII w.)w języku łac. (stąd najczęściej nazywane opuscula sancii F.).

  Dają się one uporządkować treściowo w 4 grupy (niektórzybadacze, np. A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /5 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOX PAWEŁ

  ur. 16 XI 1874 w Kojkowicach k. Cieszyna,zm. 12 II 1943 w Chicago, duchowny prezbiteriański, działaczpolonijny.

  Studia teol. uwieńczył 1924 d o k t o r a t em na John HopkinsUniversity w Baltimore (Maryland); oddawał się pracymis. wśród Polaków najpierw w Cleveland (1900-03), a nast.,j a k o prob., od 1907...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCESCA PIERO della

  ur. ok. 1420 w Borgo SanSepolcro, zm. 12 X 1492 tamże, wł. malarz, t e o r e t y k sztuki.

  W latach 1439-42 przebywał we Florencji; działał główniew Borgo, Urbino, Rimini, Rzymie, Arezzo, F e r r a r z e , malującrei. obrazy sztalugowe i freski. Dzieła wczesne, np. Ukrzyżowanie(zbiory Hamiltona w Nowym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /2 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOXE JOHN

  ur. 1516 w Boston (Lincolnshire), zm.18 IV 1587 w Londynie, anglik, pisarz i kronikarz.

  Studiował w Brasenose College w Oksfordzie, gdzie nast.był członkiem Magdalen College. Po wstąpieniu na tronMarii I Tudor, jako zwolennik protestantyzmu, wyjechał1554 do Niemiec i Szwajcarii; wróciwszy 1559 do Anglii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCEVILLE

  Diecezja w pd.-wsch. Gabonie utworzona5 X 1974 z części terytorium diec. Mouila, sufr. Libreville;zajmuje 61 967 km i liczy 193 000 mieszk., w tym56 564 katolików, 11 parafii, 6 księży diec. i 15 zak., 16 zakonnikówi 20 sióstr.

   

  AAS 66( 1974) 594-595; AnPont 1986.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /297

  praca w formacie txt

Do góry