Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FRANCISZEK KSAWERY BIANCHI Św.

  Barnabita,ur. 2 XII 1743 w Arpiño (Lacjum), zm. 31 I 1815 w Neapolu.

  Studiował prawo na uniw. w Neapolu; 1762 wstąpił dozakonu i po odbyciu studiów filoz. w Macerata oraz teol.w Rzymie i Neapolu przyjął 1767 święcenia k a p ł . ; 1773-85był superiorem kolegium Portanova w Neapolu i od 1778wykładał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK SALEZY Św. bp. - ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ

  Pochodził z rodu hrabiówde Sales; od 1 5 8 0 studiował w jez. College de Clermont wParyżu; jednocześnie podjął studia teol. na Sorbonie, uczestnicząctu w dysputach teol.; pod wpływem heterodoksyjnejdoktryny o predestynacji przeżył kryzys r e i . ; to s k ł o n i ł o go dorozwiązywania problemu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /2 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK MARIA z CAMPOROSSO, Giovanni Croese Św. OFMCap

  ur. 27 XII 1804 w Camporosso k.Genui, zm. 17 IX 1866 w Genui.

  Po nieudanej próbie życia zak. (1822-24) u franciszkanówkonwentualnych w Sestri Ponente wstąpił 1825 do kapucynóww Genui, gdzie złożywszy 1826 śluby zak. był infirmarzemi kwestarzem (35 lat); wykazał heroiczną miłość bliźniegow posłudze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK KSAWERY Św. SJ - ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ

  Studia filoz. rozpoczął 1 5 2 5na uniw. paryskim (mieszkał wówczas w kolegium św. Barbary wraz z Ignacym Loyola); po uzyskaniu 1 5 3 0 licencjatuwykładał filozofię Arystotelesa w Kolegium Dormans-Beauvaisw Paryżu; równocześnie studiował teologię; 1 5 3 4 , wgronie pierwszych współpracowników Loyoli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /3 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK de MONTMORENCY - LAVAL bł. bp.

  ur. 30 IV 1623 w Montigny-sur-Avre ( F r a n c j a ) , zm. 6 V 1708w Quebecu, apostoł Kanady.

  W 1647 przyjął święcenia k a p ł . ; 1649 został a r c h i d i a k o n emEvreux; zaangażowany w mis. działalność, był współzał.—> Seminarium Misji Zagranicznych w Paryżu (MEP); 1653został wikariuszem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK KSAWERY Św. SJ - KULT

  Rozpoczął się wkrótce po śmierci F . , a potęgowałgo fakt, że ciało jego nie uległo zepsuciu; trumnęz ciałem F. uroczyście witano w Malakce, a nast. w Goa,gdzie złożono ją początkowo w kościele kolegium św. Pawła,a nast. w kościele Bom Jesus;

  tylko ramię F. zostało przekazanedo Rzymu; beatyf...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /2 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z PAOLI Św.

  ur. 27 III 1416 w Paoli(Kalabria), zm. 2 IV 1507 w Plessis-lez-Tours, pustelnik,założyciel zak. —> minimitów oraz —» minimitek.

  Pod wpływem pielgrzymki do Asyżu, mając 14 lat rozpocząłżycie pustelnicze w rodzinnej miejscowości; 1435 zorganizowałwspólnotę pustelników (we Francji zw. —* bonihomines) św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /2 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK KSAWERY Św. SJ - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

  ° Dzieło KomuniiGen. pod wezw. Matki Boskiej i św. F., zał. przez MarcaAntonia Costanzi SJ przy kolegium jezuitów w Rzymiecelem opieki nad robotnikami portu na Tybrze, zatwierdził1 6 1 9 pap. Paweł V; organizowało systematyczną katechizacjędzieci; p o 5 0 latach istnienia m i a ł o ok. 2 0 0 0 0...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /2 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z POSADAS bł. OP

  ur. 25 XI 1 6 4 4 wKordowie, zm. 20 IX 1 7 1 3 tamże, kaznodzieja, pisarz ascetyczny.

  Do zakonu wstąpił 1 6 6 2 w Scala Coeli pod Kordową;filozofii i teologii uczył się w Kordowie; 1 6 6 8 przyjął święceniak a p ł . , po czym poświęcił się działalności kaznodziejskiej.Opublikował biografie: Vida...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK KSAWERY Św. SJ - ZGROMADZENIA ZAKONNE

  Pod patronatem św. F.powstały męskie i żeńskie zgromadzenia zak., przeważnieo charakterze mis. lub charytatywno-wychowawczym, orazkat. stowarzyszenie misyjne:

  1. M ę s k i e -

  ° bracia św. F. —> ksawerianie;

  ° Misyjna Wspólnota św. F., Missionary Society of SaintF. of Pilar, wspólnota kapłanów i braci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /4 213

  praca w formacie txt

Do góry