Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FRANCISZEK z BRZEGU, Krzysowic ks.

  ur. ok. 1370w Krzyżowicach k. Brzegu, zm. 16 X 1432 w Krakowie,teolog.

  Ukończywszy filozofię na uniw. w Pradze, wykładał jątam do 1400, a nast. w Krakowie na wydz. artium, któregodziekanem (pierwszym znanym z nazwiska) by! 2-krotnie;jednocześnie studiował teologię, uzyskując 1409 doktorat;1407 i 1429...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK SALEZY Św. bp. - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

  P o d wezw. F., szerzyłyjego kult i realizowały zasady duchowości F. w życiu rei.,osobistym i apostolacie.

  ° Kongregacja Kapłanów św. Maryi, zał. 1632 w Villefranche-de-Rouergue przez R. —» Bonala, miała na celupraktykę duchowości F. ;

  ° Bractwo F., powstałe ok. 1670 przy kościele Wizytekw Annecy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /3 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z RETZ OP

  ur. 1343 w Retz (Rota) wAustrii, zm. 8 IX 1427 w Wiedniu, teolog, reformator zakonu.

  W 1388-1422 był prof, teologii na Uniw. Wiedeńskim;opracował statuty dla wydziału teol., który reprezentowałw przygotowaniach do Soboru Konstancjańskiego (1414-18);był zwolennikiem nurtu obserwanckiego w zakonie i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK FLORENTCZYK, Florentinus, Italus

  zm. 16 X 1516 w Krakowie, wł. architekt i rzeźbiarz-dekorator;niekiedy utożsamiany z Francesco delia Lora.

  Do Polski przybył z Węgier; osiadł w Krakowie i od 1502pracował dla dworu król.; do jego warsztatu należeli: JanFlorentczyk (przybrany syn), Ugolino, Simon i Kasper.Z fundacji królowej Elżbiety...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK SALEZY Św. bp. - ZAKONY i ZGROMADZENIA

  Przejawem kultu F. i duchowościsalezjańskiej są również wspólnoty zak.:

  1. M ę s k i e -

  ° misjonarze św. F., Missionnaires deSaint F . , zgrom, kleryckie na prawie p a p . , zał. 1838 w Annecyprzez ks. P.M. Mermiera w celu głoszenia misji par.; 1843otrzymało dekret pochwalny, a 1889 ostateczne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /7 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z SIERADZA OFMObs

  zm. 1516 prawdopodobniew Warcie, artysta malarz.

  Wg Memoriale ordinisfratrum minorum Jana z Komorowa (MPH V 241) F.wykonał polichromię w kościele św. Agnieszki u bernardynekw Krakowie oraz w kościołach bernardynów w Warcie,Bydgoszczy, Kobylinie, Opatowie, Skępem i w jednej zkaplic ich kościoła w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK SALEZY Św. bp. - DOKTRYNA

  F. podkreślał przede wszystkim uniwersalizm—» odkupienia dokonanego przez Chrystusa; wskazywałna miłość Boga zarówno w dziele stworzenia świata,j a k i jego odkupienia; wg F. —» wcielenie Syna Bożego byłow zamiarach Bożych niezależne od grzechu człowieka (Bóggrzech przewidział i zapewnił człowiekowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /2 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK SALEZY Św. bp. - KULT

  Petycję o beatyfikację F. skierowali 1 6 2 5do Stolicy Apost. bpi f r a n c ; 1 6 3 5 przyjęto poprawioną iuzupełnioną dokumentację procesu; beatyf. 1 6 6 1 , a 1 6 6 5 kanonizowany(po raz pierwszy wyodrębniono dwa procesy);święto wyznaczone na 29 I (pamiątka sprowadzenia ciała F. zLyonu do Annecy w 1 6...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK KSAWERY Św. SJ - IKONOGRAFIA

  F. wyobrażany jest z krzyżem, laskąpielgrzyma, płonącym sercem, krabem u stóp, a także zHindusem (atrybut indywidualny).

  W przedstawieniach i n d y w i d u a l n y c h apost. charakte r osobowości F. wyraża temat wizji światła rozbłyskującegona Wschodzie (D. Galie, miedzioryt z 1596; obraz ołtarzowyz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /3 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK SALEZY Św. bp.

  ur. 21 VIII 1 5 6 7w T h o r e n s k. Annecy (Sabaudia), zm. 28 XII 1 6 2 2 w Lyonie,kaznodzieja, pisarz ascet., twórca salezjańskiej szkoły duchowości(—» duchowość chrześcijańska I I I ) , założyciel zak.—> wizytek, doktor Kościoła, p a t r o n pisarzy kat. i dziennikarzy.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt

Do góry