Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FRANCKÉ AUGUST HERMANN

  ur. 23 III 1663 w Lubece,zm. 8 VI 1727 w Halle, teolog, pedagog i działacz pietystyczny(—> pietyzm).

  Po studiach 1679-82 w Erfurcie i Kilonii habilitował sięw Lipsku, gdzie 1686 zorganizował tzw. collegium philobiblicum;1688 przebywał w Dreźnie u Ph.J. —» Spenera, któryoddziałał na jego teol. poglądy; z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /3 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKIE MISJE - Do 1517

  Na odpowiednie przygotowanie misjonarzykładli już nacisk m.in. Bonawentura oraz R. Bacon, autorprzeznaczonego dla nich dziełka De locis Sanctis (PL 94,1179-1190). Głównym teoretykiem misji był tercjarz franciszkańskiR. —» Luli; podkreślał on znaczenie formacjiintelektualnej misjonarzy, obejmującej poznanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /10 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKA SZKOŁA - CZASY NOWOŻYTNE

  W zak. franciszkanów nawiązywanoprzede wszystkim do nauki Dunsa Szkota i Bonawentury,komentując i rozwijając w ramach studiów zak. czyuniw. ich doktryny i style myślenia; dążono do tego, bybonawenturianizm, a zwł. szkotyzm, zostaty uznane przezwładze kośc. za doktrynę obowiązującą dla całego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /11 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKA SZKOŁA - W POLSCE

  Sz.f. obejmowała środowiska zak. prowadząceod początku swej działalności własne studia dla kleryków(od 1236 konwentualni, od 1453 bernardyni, od 1622reformaci i od 1681 kapucyni) oraz uniw. (Akademia Krak.i Zamojska). Sz.f. w obrębie doktryny filoz.-teol. określałszkotyzm, a jako naukę życia wewn. -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /4 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANKI - STOWARZYSZENIA

  Różne wspólnoty o duchowościfranciszkańskiej zaangażowane w działalność apost. i społ.,realizujące ideał ewangeliczny zgodnie ze wskazaniamireguły tercjarskiej, nie mające jednak prawnego statusuzgrom, zakonnego:

  ° f. adoratorki Najśw. Serca, Franciscaines Adoratricesdu Sacré-Coeur, pobożna unia na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /9 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKI RYT

  Jedna z form rzymskiejliturgii oparta na franciszkańskich księgach i kalendarzuliturgicznym.

  1. Franciszkanie na podstawie Reguły (—> franciszkańskareguła) zatwierdzonej 1223 przez pap. Honoriusza III posługiwalisię liturgią rzym.; 1227 pap. Mikołaj III narzuciłfranciszkańskie księgi liturg. wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /10 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKA KWESTIA

  Problemy kryt.hist,i lit. ustalenia autentyczności, genezy i wzajemnych zależnościźródeł do biografii —» Franciszka z Asyżu i początkówhistorii zak. —> franciszkanów; w znaczeniu niewłaściwymp r o b l em interpretacji ubóstwa franciszkańskiego (—> franciszkańskar e g u ł a ) .

  F.k. była wynikiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /6 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKIE CZASOPISMA

  Periodyki urzędowe,nauk. i popularne, wydawane przez franciszkanów,poświęcone zagadnieniom związanym z ich życiem, historiąi duchowością.

  1. U r z ę d o w e cz.f. - wydawane przez naczelne władzemęskich zak. franciszkańskich zawierają: wyciągi z akt StolicyApost., kurii gen., sprawozdania z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /10 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKA REGUŁA

  Zbiór zasad ogólnychzredagowany przez —> Franciszka z Asyżu i jego współpracownikównormujący życie zak. rodzin franciszkańskichI zakonu (—» franciszkanie).

  1. G e n e z a i r o z w ó j - Zainicjowana przez Franciszkapierwotna wspólnota ubogich pokutników nie kierowała siężadną z istniejących reguł zak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /9 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKA SZKOŁA

  Wspólna nazwa naukfiloz.-teol. zainicjowanych w XIII w. przez mistrzów scholastycznychzak. franciszkańskiego —> Aleksandra z Hales,—» J a n a z La Rochelle i —> Bonawenturę w Paryżu oraz R.—* Grosseteste w Oksfordzie (wczesna sz.f.), rozwijana przezich uczniów także w Rzymie (średnia sz.f.), a nast. ujęta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /1 348

  praca w formacie txt

Do góry