Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FRANGIPANI, Fragipane, Frankapani

  Arystokratycznarodzina rzym., która w XI-XIII w. odegrała znaczącą rolęw dziejach Rzymu i papiestwa, zwł. przez wpływ na wybórpapieży; w przeciwieństwie do in. możnych rodów rzym.(zwł. Pierleonich i Annibaldich) F. należeli do stronnictwapap. bądź ces. (—* gibelini i gwelfowie); w czasach nowoż.znane...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /9 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANK JAKUB JOSEF

  ur. 1726 w Korolówce na Podolu,zm. 10 XII 1791 w Offenbachu k. Frankfurtu n. Menem,twórca sekty żyd. -> frankistów.

  Syn żyd. bakałarza; usunięty z gminy za sprzyjanie doktrynieSabataja Cwi (—* sabataizm), udał się do Turcji, gdziestudiował —* kabałę; 1755 przybył do Polski i ogłosił sięmesjaszem;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANK SIEMION LUDWIGOWICZ

  ur. 29 I 1877 w Moskwie,zm. 10 XII 1950 w Londynie, ros. filozof.

  Studiował prawo 1894-98 na uniw. w Moskwie; usuniętyz uczelni (za przynależność do grupy marksistów) kontynuował1899-1902 studia (ekonomia i filozofia) w Berliniei Monachium; 1912 wstąpił do Kościoła prawosł.; w tymżeroku został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /3 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCKEN, Franken CHRISTIAN

  ur. ok. 1552 w Gardelegenk. Magdeburga, zm. po 1602 w Rzymie, polemista.

  Pochodził z rodziny luterańskiej; po konwersji na katolicyzmwstąpił ok. 1568 do zakonu jez. i po studiach filoz.przyjął 1574 święcenia kapł.; 1576-78 był wykładowcą filozofiiw kolegium wiedeńskim; 1579 opuścił zak.; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /2 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKIE MISJE - Po 1517

  Odkrycia geogr. XVI w. przyczyniły się dorozszerzenia terenów mis. braci mniejszych (podczas gdyfranciszkanie konwentualni ograniczyli swą działalność doE u r o p y ) .

  A. BRACIA MNIEJSI - Poza dotychczasowymi misjami(—» franciszkańskie misje I) bracia mniejsi prowadzili dziełoewangelizacji Ameryki L a c...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /34 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCK CÉSAR

  ur. 10 XII 1822 w Liège, zm. 9 X1890 w Paryżu, franc, organista i kompozytor flamandzkiegopochodzenia.

  Jako 11-letni chłopiec odbył t o u r n é e koncertowe po Belgii;po przeniesieniu się rodziny 1835 do Paryża kształcił się wkonserwatorium paryskim; decydujący wpływ na jego rozwójmuz. wywarły prywatne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /3 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCK KASPAR

  ur. 2 XI 1543 w Ortrand k. Miśni,zm. 12 III 1584 w Ingolstadt, teolog.

  Pochodził z rodzinyl u t e r a ń s k i c j ; był kaznodzieją w Haag k. Monachium; 1566udał się do Ingolstadt, gdzie studiował ojców Kościoła (podkierownictwem M. Eisengreina) i złożył kat. wyznanie wiary;po przyjęciu 1568...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCK SEBASTIAN

  ur. 20 I 1499 w Donauwörth(Bawaria), zm. 1542 w Bazylei, teozof i wolnomyśliciel.

  Po studiach w Ingolstadt i w Heidelbergu przyjął ok. 1524święcenia kapł. i pracował w diec. Augsburg; po przejściuna luteranizm został ok. 1527 kaznodzieją, jednak po 1528głosił ideę bezwyznaniowego chrześcijaństwa (—>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /3 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCKÉ, Mistrz Francké

  Niem. malarz okresu gotyku,działający 1410-30 w Hamburgu.

  Pierwszym znanym obrazem Mistrza F. jest Mąż Boleściz ok. 1410 namalowany na drzwiczkach t a b e r n a k u l um (Museumder Bildenden Künste w Lipsku); ten sam motyw opracowałponownie 1430 dla katedry w Hamburgu (Kunsthalle),który w odróżnieniu od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /2 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKIE MISJE

  Forma -> ewangelizacjiprzewidziana przez —» franciszkańską regułę z 1221 (jakopierwsza z reguł zak. nakazywała - w przeciwieństwie do —>krzyżowych wypraw - pokojowy apostolat w krajach niechrześc.)i uważana przez franciszkanów za heroiczną formęposłuszeństwa.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /304

  praca w formacie txt

Do góry