Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FRANKFURT nad ODRĄ, Frankfurt an der Oder

  Miasto w N R D , siedziba parafii protest., dekanatu i parafiikat. w diecezji berlińskiej, a 1506-1811 także uniwersytetu.

  Na miejscu słow. osady z kościołem św. Mikołaja, należącejpoczątkowo do Ziemi Lubuskiej, a od 1250 do Brandenburgii,1253 margrabia Jan I lokował miasto; w okresieśredniow. rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /4 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKOŃSKIE SYNODY

  Zapoczątkowane przez ->Chlodwiga nar. synody VI-IX w. w państwie Franków (—»Frankowie), których ustalenia wywarły wpływ na rozdzieleniepaństwa od Kościoła oraz wniosły znaczny wkład w uporządkowanieorganizacji kośc. i ożywienie życia religijnego.

  J e d n ym z najważniejszych był synod 506 w —> Agde...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /5 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKIŚCI

  Zwolennicy żyd. sekty rei. założonej 1755przez J.J. —> Franka i istniejącej (do ok. 1820) głównie nat e r e n a c h pd. Polski, a także w Rumunii, Czechach i pd. Niemczech(-» E u r o p a II B).

  Doktryna f. wyrosła z —> sabataizmu i -» mesjanizmuXVII i XVIII w., opierała się na —* kabale (księga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /2 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKOWIC MARCIN ks.

  zm. 1718, hagiograf. Studiana UJ ukończy! 1672; był m.in. kustoszem przy kolegiacienowosądeckiej i prob, w Łącku; jego Forts minimus (1671)poświęcony jest życiu bł. Jana Kantego; w Wizerunku świętejdoskonałości (Kr 1718, 17442 ) opisał dzieje kultu bt. Kingiw latach 1522-1714, jak również...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKL STANISŁAW ks.

  ur. 15 I 1903 w Tłustemk. Tarnopola, zm. 26 VI 1944 we Lwowie, dogmatyk.

  Studiował teologię od 1924 na uniw. Jana Kazimierza weLwowie, a od 1926 w Innsbrucku, gdzie 1929 przyjął święceniakapł., a 1931 otrzymał doktorat; 1932-34 studiowałdogmatykę na Gregorianum; od 1934 kierował katedrą dogmatykina...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKOWIE, Państwo Franków

  Zespół plemion germ.(—» G e r m a n i e ) , zamieszkujących w V w. po Chr. ziemie poobu brzegach dolnego Renu i całego dorzecza Mozy i Mozeli,dzielących się na F. Rypuarskich - Środkowych (nadśrodk. Renem) i F. Salickich - Dolnych (nad dolnym Renem),k t ó r e po podbiciu Galii i podporządkowaniu wielu ludów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /16 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKLIN BENJAMIN

  ur. 17 I 1706 w Bostonie, zm.17 IV 1790 w Filadelfii, mąż stanu, współtwórca niepodległościStanów Z j e d n . , filozof, fizyk.

  W 1724-26 przebywał w Anglii, gdzie doskonalił się wsztuce drukarskiej i pisał artykuły do gazet; wiele czasupoświęcał samokształceniu (uznany został za j e d n e g o z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /3 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCKENBERG, Frankenberg JOHANN HEINRICH FERDINAND kard.

  ur. 18 IX 1726 w Głogowie, zm. 11 VI1804 w Bredzie (Holandia), działacz kościelny.

  Studiowałfilozofię we Wrocławiu i teologię w Rzymie; 1749 przyjąłświęcenia kapł.; w tymże roku uzyskał doktorat z teologii,a 1750 z prawa k o ś c ;

  1754 został dziekanem kapituły kolegiackiejWszystkich Świętych w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCO SECONDO SJ

  ur. 22 I 1817 w Turynie, zm.10 XI 1893 tamże, kaznodzieja, pisarz ascetyczny.

  Do zakonu wstąpił 1832; po studiach teol. na G r e g o r i a n u mw Rzymie, przyjął ok. 1836 święcenia k a p ł . ; uczył filozofiii teologii w seminariach zak. w Voghera i Cagliari; był przełożonymdomu zak. w Turynie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /2 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUSKIE TYGODNIE SPOŁECZNE, Semaines Sociales de France

  Coroczne spotkania franc, intelektualistówi działaczy społ. poświęcone zagadnieniom społ. i rozwijaniukat. myśli społ. (—» tygodnie społeczne).

  F.T.S. zostały zainicjowane 1904 w Lyonie (do 1974 siedzibasekretariatu gen., obecnie Paryż) przez działacza kat.M. Gonina (przy współudziale A. Boissarda i H...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /2 635

  praca w formacie txt

Do góry