Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FRANZEN FRANS MICHAEL

  ur. 9 II 1 7 7 2 w Uleáborg(Finlandia), zm. 14 VIII 1 8 4 7 w H ä r n ö s a n d (Szwecja), bpluterański, szwedz. poeta i filozof.

  Studiował, a nast. wykładał filozofię w Abo (Turku);1 7 9 5 został t am bibliotekarzem, 1 8 0 8 zaś członkiem akademii;1 7 9 7 otrzymał nagrodę szwedz. Akademii za elegięSüng...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRATRUM ADEST SOLLEMNITAS

  Anonimowy hymnnieszporny o —» pięciu braciach polskich, powstały w XV w.w Czechach.

  Złożony z 4 strof, wzywa do wychwalania TrójcyŚwiętej śpiewem hymnów, psalmów i kantyków, do oddaniaczci Chrystusowi za pośrednictwem braci Polaków oraz douczczenia ciat Świętych za t o , że wzgardziwszy tym, co...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKFURCKA SZKOŁA

  Grupa myślicieli skupionychwokół uniw. we Frankfurcie n. Menem, powstała wokresie międzywojennym, wpływowa zwł. w latach 60-tych;wychodząc z teor. inspiracji marksizmu i częściowo neoheglizmuoraz przyjmując neopsychoanalizę i tzw. dialektykęneg. jako narzędzie, stworzyła kryt. teorię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /18 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKOWSKI JAN

  ur. 2 1 IV 1 9 1 2 w Sandomierzu,zm. 7 II 1 9 7 6 w Warszawie, chrzęść, działacz s p o ł . , publicysta.

  Podczas studiów prawniczych na Uniw. Poznańskim byłdziałaczem kat. ruchu młodzieżowego; współpracował z pismamimłodych konserwatystów „Bunt Młodych" i „Polityka",podejmując m.in. problematykę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKO bp.

  Żył w 2. poł. XI w. Wg Galla Anonimaj a k o bp „polski" F. był inicjatorem wysłania przez WładysławaHermana poselstwa do opactwa Saint-Gilles w Prowansjicelem uproszenia potomstwa (przyjmuje się, że „polski"znaczy wlkp., czyli pozn.).

  Pogląd, że przed objęciem diec.poznańskiej F. był bpem nieznanej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKFURCKI RECES

  Ugoda podpisana 18 III 1558we Frankfurcie n. Menem przez 6 protest, książąt Rzeszyw celu zakończenia wewn. sporów w luteranizmie.

  Podstawę dla f.r. stanowił projekt uchwały przygotowanyprzez J. Brenza na podstawie pism Ph. Melanchtona; wyrażonaw nim wierność dla Pisma Św., 3 symboli wiary...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANSEN PIET SJ

  ur. 10 XII 1 9 1 3 w Tournai (Belgia),zm. 2 XII 1 9 8 3 w Lowanium, teolog dogmatyk.

  Do zakonu wstąpił 1 9 3 0 ; po studiach filoz.-teol. w Lowaniumprzyjął 1 9 4 3 święcenia kapł.; nast. studiował naG r e g o r i a n um w Rzymie (pod kierunkiem H. Lennerza),gdzie 1 9 4 7 uzyskał d o k t o r a t ; o d 1 9...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKO IWAN

  ur. 27 VIII 1856 w Nahujowicachk. Drohobycza, zm. 28 V 1916 we Lwowie, poeta, prozaik,publicysta.

  Urodził się w rodzinie polsko-ukraińskiej; gimnazjum pol.ukończył w Drohobyczu i 1875 wstąpił na wydz. filozofiiUniw. Lwowskiego; 1878 wchodził w skład lwowskiego Komite tu Socjalist.; trzykrotnie był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /3 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKFURT nad MENEM, Frankfurt am Main

  Miastow środk. części RFN (Hesja), ważny ośrodek życia rei.i kulturalnego.

  1. M i a s t o - Gród frankijski Frankonofurd (od 794)stanowił rezydencję Karola Wielkiego; znajdowała się tukaplica palatynacka (konsekrowana 852), która po przebudowiezostała 1239 kościołem pod wezw. św. Bartłomieja;od 1147...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /5 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKO z KOLONII, Franko z Paryża

  Żył w X I I I w.,t e o r e t y k muzyki okresu — ars antiqua. Jako komtur zak.j o a n n i t ów działał w Kolonii i Paryżu. W traktacie Ars cantusmensurabilis (ok. 1280) stworzył uporządkowany systemnotacji muz., który stał się p u n k t em wyjścia dla teorii muzykiwielogłosowej w zakresie melodyki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 384

  praca w formacie txt

Do góry