Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FRAYSSINOUS DENIS bp.

  ur. 9 V 1765 w Curièresdep. Aveyron), zm. 12 XII 1841 w Saint-Geniez-d'OltAveyron), apologeta.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium sulpicjanów w Laonprzyjął 1789 święcenia k a p ł . ; od 1800 był prof, teologii dogm.w seminarium sulpicjanów w Paryżu, gdzie, będąc również kaznodzieją,wprowadził i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRASSATI PIER GIORGIO

  ur. 6 IV 1901 w Turynie,zm. 4 VII 1925 tamże, sługa Boży.

  Był synem Alfreda F . , senatora i założyciela wł. dziennika„La Stampa" oraz Adelaidy Ametis F . ; j a k o uczeń m.in. jez.I s t i t u to Sociale w Turynie należał do szkolnych stowarzyszeńrei. (Sodalicja Mariańska, Apostolstwo Modlitwy,Koło...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /5 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANZ ADOLF

  ur. 21 XII 1 8 4 2 w Bielawie k. Dzierżoniowa,zm. 6 XI 1 9 1 6 w Baden-Baden, historyk Kościołai liturgii.

  Po studiach teol. na uniw. we Wrocławiu i Münster przyjął1 8 6 7 święcenia k a p ł . ; nast. pracował w Szprotawie jakowikariusz; od 1 8 7 0 studiował historię Kościoła, a 1 8 7 3 uzyskałw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRAZER JAMES GEORGE

  ur. 1 I 1854 w Glasgow, zm.7 V 1941 w Cambridge, antropolog s p o ł . , religioznawca.

  Syn prezbiteriańskiego pastora; od 1869 studiował wGlasgow (prawo, filologię klasyczną i orientalną, folklorystykęi a n t r o p o l o g i ę ) , a od 1873 w Cambridge; 1907 został profesoremspoł. antropologii (—>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /2 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRASSINELLO CAMBIAGIO BENEDYKTA bł.

  ur.2 X 1791 w Langasco k. Genui, zm. 21 III 1858 w RoncoSeri via k. Pawii. założycielka zgrom. Sióstr MB Opatrzności(—» Opatrzności Matka Boża I I I ) .

  F. ukończyła w Pawii (dokąd przeniosła się jej rodzina)3 klasy szkoły e l e m e n t a r n e j ; 1806 wbrew woli rodziców schroniłasię w eremie k...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /2 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANZ WOLFGANG

  ur. X 1 5 6 4 w Plauen, zm. 26 X1 6 2 8 w Wittenberdze, teolog luterański.

  Studiował we Frankfurcie n. Odrą i od 1 5 8 5 w Wittenberdze,gdzie 1 5 8 7 uzyskał magisterium, a nast. doktorat teologii;1 5 9 8 został prof, historii w Wittenberdze, a 1 6 0 1 prob,w Kembergu; od 1 6 0 5 był prof, teologii w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRĄCKIEWICZ, Frączkiewicz, Fronckiewicz MICHAŁ SchP

  ur. 29 IX 1730 w Wiłkomierzu, zm. 27 XII 1780 w SzczuczynieLitewskim. Do zakonu wstąpił 1747 w Wilnie, śluby zak.złożył 1749 w Lubieszowie k. Pińska.

  Był nauczycielem i kierownikiemszkól, m.in. konwiktu szlacheckiego i studium teol.w Wilnie, gdzie wykładał filozofię i teologię, oraz r e k t o r em...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRASSINETTI GIUSEPPE

  ur. 15 XII 1804 w Genui,zm. 2 I 1868 tamże, działacz k o ś c , pisarz r e i . , stuga Boży.

  Po ukończeniu seminarium diec. w Genui przyjął 1827święcenia kapł.; był proboszczem (kolejno w 3 parafiach)w Genui, gdzie założył 12 organizacji kośc. (dla młodzieży,kobiet, robotników, służących...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANZELIN JOHANNES BAPTIST SJ kard.

  ur. 15 IV1 8 1 6 w A l d e i n (Tyrol), zm. 11 XII 1 8 8 6 w Rzymie, teolog.

  Do zakonu wstąpił 1 8 3 4 w Grazu; studiował początkowow Tarnopolu i Lwowie, a 1 8 4 5 został wysłany do Rzymu;studia teol. na Gregorianum odbywał pod kierunkiem G.Perrone'a i C. Passaglii; w czasie zamieszek przeciw j e z u i t...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /2 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRATICELLI

  (zdrobnienie od wł. frati - bracia), popularnanazwa ugrupowania —» spirytuałów w zak. bracimniejszych, którzy broniąc zasady zachowywania bezwzględnegoubóstwa oderwali się od zakonu i Kościoła.

  Spór trwający od 1. poł. XIII w. między spirytuałami, zwolennikamirygorystycznego zachowania reguły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /9 037

  praca w formacie txt

Do góry