Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FREDOL, Freddi BÉRENGER kard.

  ur. ok. 1250 wLavérune k. Montpellier, zm. 11 VI 1323 w Awinionie, kanonista.

  Jako doktor d e k r e t ów (od 1289), był wykładowcą prawakan. w Bolonii i doradcą p a p . ; 1294 został b p em Beziers,1305 kard. i 1309 wielkim penitencjarzem. Był (1296-98)w s p ó ł a u t o r em kompilacji Liber sextus pap...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREJA, Frigg, Freya

  W panteonie —> Azów starogermánskábogini Nieba, żona Odyna i matka Baldura. Czczonabyła j a k o Matka Ziemia, bogini miłości, małżeństwa i płodności;poświęcony był jej piąty dzień tygodnia (Freitag),w którym zawierano małżeństwa; opiekowała się także rolnictwem;królowała obok męża Odyna w —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREDRO ALEKSANDER

  ur. 20 VI 1793 w Surochowie k.Jarosławia, zm. 15 VII 1876 we Lwowie, komediopisarz.

  Otrzymał wykształcenie domowe; 1809-12 był w wojskunapoleońskim (m.in. brał udział w kampanii moskiewskiej);po krótkim pobycie w Paryżu powrócił 1815 do Galicji;gospodarował w Beńkowej Wiszni (1850-55 przebywał w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /3 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRĄCZKIEWICZ, Frąckiewicz ANTONI

  zm. 9 VI1741 w Krakowie, rzeźbiarz.

  Działał na terenie Małopolski, rzeźbił w drewnie; współpracującz K. Bażanką wyrzeźbił figury apostołów do ołtarzybocznych klasztornego kościoła Norbertanek w Imbramowicachk. Olkusza; 1720-21 dla kościoła św. Anny w Krakowiewykonał ambonę otoczoną wieńcem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREJR, Frey

  Szwedz. Fricco, germ, i skand, bóg pokoju , szczęścia, bogactwa, żyzności; syn Njorda, króla —> Wanów;do p a n t e o n u —» Azów wszedł, by umocnić z nimi pokój ;podlegały mu deszcz i słońce;

  był także czczony jako bógpłodności, szczególnie w Uppsali (— falliczne kulty), gdziew świątyni występował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREDRO ALEKSANDER ANTONI bp.

  ur. 1674, zm.26 IV 1 7 3 4 w Radymnie k. Przemyśla.

  Po studiach w kraju i zagranicą otrzyma! wiele beneficjów; był kanonikiem kapitułygnieźn., proboszczem w Międzyrzeczu i Lubaczowie, prepozytemkolegiaty w Jarosławiu; w Trybunale Koronnym sprawowałteż funkcję sekretarza wielkiego koronnego; mianowany1 7...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRĄCKIEWICZ - RADZIMIŃSKI WIKTOR ks.

  ur.18 XI 1835 w okolicach Zawilejki k. Wilna, zm. 24 XII 1910w Wilnie.

  Teologię studiował w wił. seminarium duch. i petersburskiejAkademii Duch.; po przyjęciu 1861 święceńkapł. był wik. w Wilnie; 1863 został kapelanem bpa A . S .Krasińskiego, towarzysząc mu na wygnaniu w Wiatce; wróciwszydo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRASCATI, Tuskulum

  Podmiejska diecezja Rzymu,zarządzana do 1 9 6 1 przez kard.-bpa, nast. przez bpa rezydencjalnego,należy do metropolii rzym.; posiada licznepolonika.

  Początki chrześcijaństwa w okolicach F. sięgają czasówapost.; pierwotną stolicą bpstwa było staroż. Labicum; 1 1 1 1bp Bovo przeniósł rezydencję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /2 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRAWASZI

  W —> mazdaizmie dusze zmarłych pełniąceopiekuńczą rolę wobec swoich potomków i stanowiące dlanich duchowy wzór; f. raz w roku zstępują na swe macierzystetereny, gdzie czczone są przez wierzących (hymn do f. zawierajaszt XIII; —» Awesta 2,4°);

  można je też rozumieć j a k oidee w zamyśle Stwórcy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRASOBLIWY CHRYSTUS

  Typ ikonograficzny przedstawiającyJezusa Chrystusa medytującego, w pozie siedząceji z głową wspartą na dłoni, wg schematu „melancholijne g o " , stosowanego już w sztuce antycznej (gr., rzym.,etruskiej i azjat.) na oznaczenie fiz. i duchowego stanu człowiekacierpiącego; wyprowadzony z typologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /8 875

  praca w formacie txt

Do góry