Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FRENZEL ANTONI bp.

  ur. 7 VIII 1 7 9 0 w Gościęcinie k.Koźla, zm. 2 IV 1 8 7 5 we Fromborku. Po studiach filoz.w Ołomuńcu i teol. we Wrocławiu przyjął 1 8 1 8 święceniak a p ł . ;

  1 8 2 0 został zastępcą dyr. seminarium nauczycielskiegow Głogówku, 1 8 2 1 prof, egzegezy w Liceum Hosianum wBraniewie; od 1 8 3 1 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRÉJUS - TULON

  Diecezja w pd. Francji, sufr. Aix-en--Provence; Fréjus, staroż. Forum Julii, kolonia rzym. założona45 prz.Chr. przez Juliusza Cezara; Tulon, dawna koloniagr. Telónion, później rzym. port wojenny Telo Martius.Pierwszym znanym bpem Fréjus byt Akcept (ok. 374); 1801diecezję zniesiono, a jej terytorium włączono...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /2 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRĄŚ LUDWIK CSSR

  ur. 16 VIII 1901 w Ujściu Solnymk. Bochni, zm. 12 IV 1953 w Krakowie, historyk, pisarzascetyczny.

  Do zgromadzenia wstąpi! 1918; studia filoz.-teol. odbył1922-27 w Tuchowie k. Tarnowa i t am 1926 przyjął święceniakapł.; rozpoczęte 1928 studia hist, na UJ, uwieńczył1932 d o k t o r a t e m ; do 1939 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREDRO ANDRZEJ MAKSYMILIAN

  ur. ok. 1 6 2 0 , zm.15 VI 1 6 7 9 w Przemyślu, pisarz historyczny.

  Od 1637 studiował w Akademii Krak.; 1 6 4 6 - 7 0 byłposłem na sejm i 1 6 5 2 marszałkiem sejmu (zerwanegoprzez W. Sicińskiego); 1 6 5 4 został kasztelanem lwowskim,a 1 6 7 6 wojewodą podolskim; w czasie najazdu szwedz.pozostał wierny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRECHT MARTIN

  ur. 1494 w Ulm (Badenia-Wirtembergia),zm. 24 IX 1556 w Tybindze, teolog luterański.

  Studiował od 1513 w Heidelbergu i tam 1517 został magistremteologii; 1518 podczas — dysputy teologicznej (III)zetknął się z M. Lutrem, który pozyskał go dla swych poglądów;1529 został prof, teologii i 1530 r e k t o r em...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREETOWN - BO

  Metropolia w Sierra L e o n e eryg. 11 XI1 9 7 0 z sufraganiami Kenema i Makeni; 1 8 5 8 utworzono wikariatapost. Sierra Leone, w którym pracę mis. prowadziliduchacze; 1 9 5 0 przekształcono go w diec. F., podlegającąbezpośrednio Stolicy Apost.; miasto F., zał. 1 7 8 8 przezAnglików, jest stolicą kraju;

  1 8...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREDEGAR

  Żył w VII w., kronikarz frankijski. CzęśćI kroniki F. stanowi kompilację kronik późnorzym. i wczesnośredniow.;obejmuje dzieje powsz. i Galii do 584; część IIopisuje dzieje Frankonii merowińskiej (584-643) i będąc -w świetle nowych badań - dziełem jednego pisarza, zawieratakże wiele wtórnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREGE GOTTLOB

  ur. 8 XI 1 8 4 8 w Wismarze (Meklemburgia),zm. 26 VII 1 9 2 5 w Bad Kleinen k. Wismaru, matematyk,logik i filozof.

  Pochodził z rodziny luterariskiej; po studiach matematykii filozofii w Jenie i Getyndze, gdzie uzyskał 1 8 7 3 d o k t o r a t ,habilitował się 1 8 7 4 w J e n i e i 1 8 7 9 został t am prof.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /4 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREDERICO WESTPHALEN

  Diecezja w pd. Brazylii(stan Rio G r a n d e do Sul) eryg. 22 V 1961 z części t e r y t o r i umdiec. Santa Maria i Passo Fundo, sufr. Porto Alegre; zajmuje11 473 km2 i liczy 506 000 mieszk.. w tym 424 000 katolików,34 parafie, 27 księży diec. i 36 księży zak., 42 zakonnikówi 182 siostry.

   

  AAS 54(1962)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREITAG ANTON SVD

  ur. 4 I 1882 w Altenbeken(Westfalia), zm. 3 IV 1968 w Steyl ( H o l a n d i a ) , misjolog.

  Do zgromadzenia wstąpił 1896 w Steyl i 1908 przyjąłświęcenia k a p ł . ; 1915 doktoryzował się; 1922-26 był l e k t o r emmisjologii w Akademii Biskupiej w Paderborn, 1924-29 sekreta r z em i przewodniczącym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 354

  praca w formacie txt

Do góry