Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - RELIGIE PIERWOTNE

  Z t e r e n ów F. pochodzą j e d n ez najstarszych przejawów religijności człowieka (—» E u r o p aII A ) .

  W okresie p a l e o l i t u środk. (200 000 - 35 000 p r z . C h r . )u człowieka neandertalskiego pozamaterialne przejawymyśli ludzkiej ujawniły łączenie aspektów: uczuciowego,obrzędowego, społ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /30.09.2012 Znaków /12 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREPPEL CHARLES ÉMILE bp.

  ur. 1 VI 1 8 2 7 w Obernai(Alzacja), zm. 22 XII 1 8 9 1 w Angers, teolog i kaznodzieja.

  Po studiach filoz.-teol. w Strasburgu przyjął 1 8 4 9 święceniak a p ł . ; 1 8 5 0 wykładał filozofię w seminarium karmelitóww Paryżu; 1 8 5 1 był przełożonym szkoły w Strasburgu,a 1 8 5 2 - 5 5 k a p e l a n em...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /2 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREQUENTIUM, Frigento

  Dawne bpstwo w rzym.prowincji Kampania; powstało w poł. XI w., przejmując sukcesjęzniszczonego 9 8 6 bpstwa —* Aeclanum i połączonegoz nim bpstwa —» Acquaputrida; w wyniku zniszczeń wXIII i XIV w., spowodowanych trzęsieniami ziemi i wojnami,F. 1 4 6 6 połączono na równych prawach z diec. — Avellino;1 8 1...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRELICHOWSKI STEFAN WINCENTY ks.

  ur. 22 I 1913w Chełmży, zm. 23 II 1945 w Dachau, duszpasterz, sługaBoży.

  Po studiach w seminarium duch. w Pelplinie przyjął1937 święcenia k a p ł . ; był kapelanem bpa S.W. Okoniewskiego,a nast. wikariuszem przy kościele NMP w Toruniu, gdziedal się poznać j a k o gorliwy duszpasterz i utalentowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRERE WALTER HOWARD

  ur. 23 XI 1 8 6 3 w Cambridge,zm. 2 IV 1 9 3 8 w Mirfield (Yorkshire), bp anglik., liturgista,historyk Kościoła, muzykolog.

  Studiował w Trinity College w Cambridge oraz w WellsTheological College; po przyjęciu 1 8 8 9 anglik, święceń kapł.pracował j a k o wile, w Stepney, gdzie ufundował studium dobadań...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRENCEL, Frentzel ABRAHAM

  ur. 19 XI 1656 wKozłach (niem. Cosel) k. Budziszyna, zm. 15 IV 1740 w Śunowie(Schönau), syn Michała, duchowny ewang., górnołużyckijęzykoznawca, etnograf, historyk.

  W 1679-84 studiował teologię na uniw. w Wittenberdze;będąc pastorem, zajmował się również językiem, etnografiąi historią Łużyc.

  Z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRESCOBALDI GIROLAMO

  ur. 1 5 8 3 w Ferrarze, zm.1 III 1 6 4 3 w Rzymie, kompozytor i organista.

  Był uczniemL. Luzzaschiego, organisty i kompozytora w Ferrarze; 1 6 0 4został organistą i śpiewakiem w Akademii św. Cecylii wRzymie (pd 1 6 0 7 na L a t e r a n i e ) ; 1 6 0 8 w wyniku konkursuzostał organistą w bazylice św. Piotra...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /2 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRENCEL, Brancl, Frentzel MICHAŁ

  ur. 2 (lub 21) II1628 w Běčicach (niem. Pietzschwitz) k. Budziszyna, zm.29 VI 1706 w Budestecach (Postwitz), duchowny ewang.,górnolużycki pisarz.

  Po studiach teol. (1651) na uniw. w Lipsku i po ordynacjiw Wittenberdze był p a s t o r em w Kozłach, Budziszynie i Budestecach.

  Zasłużył się głównie jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRESNO

  Diecezja w Stanach Zjedn. (Kalifornia) eryg.6 X 1967 j a k o sufr. Los Angeles; powstała z podziału diec.Monterey-Fresno (obecnie Monterey in California); zajmuje91 234 k m 2 i liczy 1,5 min mieszk., w tym 288 299 katolików,86 parafii, 114 księży diec. i 49 zak., 65 zakonników i 183siostry.

   

  AAS 60(1968)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRENOLOGIA

  (gr. fren umysł, logos nauka), zw. początkowokraniologią (łac. cranis czaszka), doktryna austr.anatoma F . L Galla ( 1 7 5 8 - 1 8 2 8 ) , głosząca ścisłą zależnośćmiędzy budową czaszki a cechami psych, (w tym zdolnościamiintelektualnymi i m o r . ) .

  F. zakłada wyspecjalizowanie czynności mózgu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 394

  praca w formacie txt

Do góry