Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FRIENDS WORLD COMMITTEE for CONSULTATION, Światowy Komitet Doradczy Religijnego Towarzystwa Przyjaciół

  Międzynar. przedstawicielstwo —» kwakrów,powstałe 1937 z siedzibą w Filadelfii. Koordynuje współpracęRei. Towarzystwa Przyjaciół w płaszczyźnie wewn.,ekum. i społ., reprezentując je od 1963 w Światowej RadzieKościołów.

   

  Handbook of the Religious Society of Friends, Ph 1952, 19675; D.E. Trueblood...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREYER AUGUST

  ur. 15 XII 1803 w Oberschaar k.Freibergu (Saksonia), zm. 28 V 1883 w Górze Kalwarii k.Warszawy, organista, pedagog, kompozytor.

  Muzyki uczył się w Muldzie i Warszawie, gdzie ukończyłkonserwatorium pod kierunkiem A. Lenza i J. Elsnera;dawał tu lekcje (m.in. z końcem 1827 8-letniemu S. Moniuszce),grał na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREYTAG WALTER

  ur. 28 V 1899 w Neudietendorf k.Erfurtu, zm. 24 X 1959 w Heidelbergu, misjolog p r o t e s t . ,działacz mis. i ekumeniczny.

  Studiował filozofię i teologię na uniw. w Tybindze, Marburgui Halle; 1928 był dyr. Deutsche Evangelische Missions-Hilfe w Berlinie, a 1929-53 - Hanseatische Missions--Gesellschaft; był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - KOŚCIOŁY i WSPÓLNOTY PROTESTANCKIE

  Rozwojowi protestantyzmu na terenach dzisiejszej F. sprzyjały:—» gallikanizm (zwł. Jean Laillier), krytyka Kościołaprzez humanistów (m.in. G. Budé), którzy rozwijali równieżkryt. badania Biblii (m.in. J. Faber Stapulensis, G. Farei,J. Vitrier), i znaczne wpływy grup reformacyjnych z Meauxi Paryża;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /22 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - STATYSTYKA

  W 1911 we F. było 17 metropolii,84 archidiec. i d i e c , 33 426 parafii, 56 546 księży diec. oraz38,41 min katolików, 662 000 protestantów, 100 000 żydów1 100 000 bezwyznaniowych i in. wyznań (na 39,6 minmieszk.); 1929 - 17 metropolii, 88 archidiec. i d i e c , 34 833parafie, 48 753 księży diec. oraz 40,01...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - DZIEJE TEOLOGII KATOLICKIEJ

  Zamykająsię w 3 okresach; pierwszy obejmuje starożytność, drugi -średniowiecze (IV-XV w . ) , trzeci - czasy nowoż. (XVI-XVIIIi XIX-XX w.).

  A. STAROŻYTNOŚĆ - Pierwszymi ośrodkami myśli teol.na t e r e n i e —* Galii były szkoły biskupie w Lyonie (Ireneusz,I I w.), Poitiers (Hilary, IV w.), Agen...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /61 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY

  We F. działająwspólnoty prawosł. podlegające jurysdykcji —» EkumenicznegoPatriarchatu Prawosławnego w Konstantynopolu,moskiewskiego patriarchatu —» Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego,patriarchatu —> Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego,—* Serbskiego Kościoła Prawosławnego, Ros.Kościoła Prawosł. na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /30.09.2012 Znaków /11 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - KOŚCIÓŁ KATOLICKI

  A. STAROŻYTNOŚĆ - Teryto r i um dzisiejszej F. od VII w. prz.Chr. zamieszkiwali przybylize wsch. —> Celtowie (I), rozbici na wiele państw plemiennych;tereny celtyckich plemion Galów, podbite 58-51prz.Chr. przez Cezara, weszły w skład państwa rzym. j a k o—» Galia, w której nastąpiła szybka romanizacja, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /30.09.2012 Znaków /62 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - KOŚCIOŁY UNICKIE

  We F. znajdują się grupyunitów (—* Europa IV) różnych obrządków wsch., zorganizowane1954 w ordynariat wieloobrządkowy, podlegającyabpowi Paryża, z którego 1960 wyodrębniono egzarchaty- gr.kat. i orm.kat. (od 1986 diecezja) na prawach sufraganiiad instar abpa Paryża.

  Kontakty m a r o n i t ó w z F...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /30.09.2012 Znaków /6 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska

  Państwo w zach. Europie nad Oceanem Atlantyckim,M. Północnym i M. Śródziemnym, graniczące z Belgią, Luksemburgiem,RFN, Szwajcarią, Włochami, Monako, Hiszpaniąi Andorą (do F. należy także wyspa Korsyka); zajmuje547 000 km2 i liczy 55,06 min mieszk. (1985), w tym 86%katolików.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /30.09.2012 Znaków /307

  praca w formacie txt

Do góry