Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FRIES JAKOB FRIEDRICH

  ur. 23 VIII 1773 w Barbyn. Łabą (k. Magdeburga), zm. 10 V I I I 1843 w Jenie, filozof,fizyk, matematyk.

  Po ukończeniu kolegium bractwa pietystycznego w Niesky(—» bracia czescy I I I ) studiował filozofię w Lipsku i Jenie;1805 został prof, filozofii w Heidelbergu (od 1812 takżeprof, fizyki), a 1816 w J e n i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /4 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - SZTUKA SAKRALNA

  W historii franc, sztukis a k r . , datowanej od czasów Merowingów i Karolingów,ścierały się upodobania tkwiące w rodzimej tradycji celt.i germ, z tradycją artyst. kręgu śródziemnomorskiego; ówczesneośrodki twórcze Reims, Saint-Denis, Metz i Tourszapewniły sztuce ciągłość rozwoju w nast. okresie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /44 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRĘCHOWICZ TADEUSZ ks.

  ur. 11 X 1906 w RadzyniuPodlaskim, zm. 31 X 1986 w Międzylesiu k. Warszawy,historyk Kościoła.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium diec. w JanowiePodlaskim przyjął 1931 święcenia kapł.; nast. pełnił obowiązkiduszpast. w Żelechowie (1931) i Łukowie (1932);1932-35 odbywa! studia specjalistyczne w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - MUZYKA SAKRALNA

  Stanowi jedną z głównychform muz. w historii kultury europejskiej. Odrębność stylunar. muzyki f r a n c , organicznie związanego z językiem, jegointonacją, rytmiką i kolorytem, zarysowała się już w XIV w.Szczególnie bogate były dzieje muzyki franc. XIII-XVIII w.,kiedy uprawiano wszystkie główne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /18 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRIEDBERG EMIL

  ur. 22 XII 1837 w Chojnicach,zm. 7 IX 1910 w Lipsku, ewang. kanonista.

  Po studiach prawniczych w Heidelbergu i Berlinie wykładałprawo kośc. w Berlinie (1862), Halle (1865), Fryburgu Br.(1868) i Lipsku (1869-1910); opublikował krytyczne wyd.Corpus iuris canonici (L 1876-80, 19283 ) i Quinqué...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - LITERATURA

  Najstarsze teksty to poematy hagiograficzne,m.in. Séquence de sainte Eulalie (X w.), Vie desaint Alexis (XI w.) oraz bibl. La Passion du Christ (X w.);pierwszy świecki gatunek, epopeja rycerska (chanson de geste)przeniknięta jest duchem c h r z ę ś ć , zwł. w najstarszymcyklu, zgrupowanym wokół postaci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /52 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRIEDHOFF FRANZ

  ur. 22 III 1821 w Appelhülsen(Westfalia), zm. 28 I I I 1878 w Münster, teolog. W 1846przyjął święcenia kapł.; 1848 habilitował się i wykładałteologię w Münster (1859-74 j a k o prof, teologii m o r . ) .

  F. jest a u t o r em prac z zakresu apologetyki (Grundriss derkatholischen Apologetik, Mr 1854;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREUD SIGMUND

  ur. 6 V 1856 we Freibergu (obecniePřibor) na Morawach, zm. 23 IX 1939 w Londynie, austr.neurolog i psychiatra, twórca —» psychoanalizy.F

  . urodził się w żyd. rodzinie wywodzącej się ze wsch.obszarów dawnych ziem pol.; większość życia spędził wWiedniu. W 1885 uzyskał tytuł docenta neuropatologiii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /8 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRIEDRICH CASPAR DAVID

  ur. 5 IX 1774 w Greifswaldzie,zm. 7 V 1840 w Dreźnie, malarz, czołowy r e p r e z e n t a n tniem. pejzażu romantycznego.

  Po studiach w Król. Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze(1794-98) zamieszkał w Dreźnie; od 1816 wykładał wdrezdeńskiej Akademii Sztuk Pięknych i 1824 został jejprof...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /3 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREY JEAN BAPTISTE CSSp

  ur. 26 IV 1878 w Ingersheim(Alzacja), zm. 19 III 1939 w Rzymie, biblista.

  Po złożeniu 1899 ślubów zak. studiował 1900-04 filozofięi teologię w Rzymie; 1903 przyjął święcenia k a p ł . ; 1905-06uczył się staroż. języków wsch. w Paryżu; 1910 uzyskałdoktorat z Pisma św. przed —» Papieską Komisją...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 458

  praca w formacie txt

Do góry