Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FROMM ERICH

  ur. 23 III 1 9 0 0 we Frankfurcie n. Menem,zm. 18 III 1 9 8 0 w Ciudad de México, psycholog, filozof,współtwórca społ. —» psychoanalizy.

  Urodził się w rodzinie żydowskiej. Po studiach socjol.i psychol. uzyskał 1 9 2 2 doktorat z filozofii na uniw. w Heidelbergu;psychoanalizę poznał w Instytucie Badań...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /8 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRUKTUOZ Św. bp.

  ur. na pocz. VII w., zm. ok. 665k. Bragi, organizator życia zak. w Hiszpanii i Portugalii.

  Pochodził z rodziny wizygockiej; studiował u bpa Konancjuszaw Walencji; po przyjęciu święceń kapł. żył j a k o pustelnik;wokół niego gromadzili się uczniowie, dla którychzałożył klasztory, m.in. w Alcalá de H...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRONCZAK FRANCISZEK EUSTACHY

  ur. 20 X 1874w Buffalo (Stany Z j e d n . ) , zm. 12 IX 1955 tamże, kat. działaczpolonijny.

  Na uniw. w Buffalo ukończył 1897 studia med. i 1899 prawnicze;dzięki nauk. publikacjom zyskał w Stanach Zjedn.autorytet w dziedzinie medycyny; 1894 zorganizował KlubMłodzieży Pol., a 1898 stanął na czele komitetu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRUMENCJUSZ, Selama Oświeciciel Św. bp.

  Żył wIV w., apostoł —* Etiopii (II). Wg relacji Rufina z Akwilei(HE IX; PL 21,478-480) F. będąc uczniem Meropiusza (filozofaz Tyru) towarzyszył mu w podróży do Indii, podczasktórej został uprowadzony wraz ze swym b r a t em Edezjuszemdo niewoli w Etiopii; zatrzymany na dworze ces. Aksum wcharakterze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRONT ODRODZENIA POLSKI (FOP)

  Konspiracyjnaorganizacja katolików, zał. przez Z. —* Kossak-Szczuckąi ks. E. —» Krauzego CM, działająca 1941-44 w Warszawie,Polsce Centr, i w Poznańskiem.

  Rolę inspiratorską i opiniotwórczą pełniło w F O P tzw.Credo - kilkunastoosobowy zakonspirowany zespół najaktywniejszychuczestników organizacji;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /5 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRUSIUS, Des Freux ANDRÉ SJ

  ur. na pocz. XVI w.w C h a r t r e s , zm. 26 X 1556 w Rzymie, teolog, humanista.

  Po przyjęciu święceń kapł. byt proboszczem w Thiverval(dep. Seine-et-Oise); do zakonu wstąpił 1541 w Rzymie,dokąd przybył słuchać kazań św. Ignacego Loyoli; 1542-47uzupełniał studia teol. w Padwie; 1548-49 uczył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FROMBORK

  Parafia w dek. Braniewo w diec. warmińskiej,dawna stolica diec. —» warmińskiej.

  Pierwsza wzmianka o grodzie F., powstałym wokół zamkuwzniesionego przez bpa warm. Henryka I Fleminga, pochodziz 1 2 7 8 ; 1 2 8 8 przeniesiono tu z Braniewa stolicę diec.warmińskiej i rozpoczęto budowę katedry; na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /3 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FROHSCHAMMER JAKOB

  ur. 6 I 1821 w Illkofen k.Ratyzbony, zm. 14 VI 1 8 9 3 w Kreuth (Bawaria), filozof.

  Święcenia kapł. przyjął 1 8 4 7 ; studiował w Monachium,gdzie 1 8 5 0 habilitował się, 1 8 5 4 został prof, teologii, a 1 8 5 5filozofii; dążąc do pogodzenia — chrześcijaństwa z duchemczasu (—» akomodacja IV), poddał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /3 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FROIS, Froes Luís SJ

  ur. 1 5 3 2 w Beja (prow. Alente j o ) , zm. 8 VII 1 5 9 7 w Nagasaki, misjonarz.

  Do zakonuwstąpił 1 5 4 7 i po studiach teol. w Goa (zach. Indie) przyjął1 5 5 2 święcenia kapł.; był sekretarzem prow, i rektoremkolegium jez. w Goa; wysłany z ekipą mis. do Japonii działał1 5 6 5 - 7 5 na wyspie Kiusiu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FROISSART JACQUES OCD

  Imię zak. Brunon o d Jezusai Maryi, ur. 25 VI 1 8 9 2 w Bourbourg k. Dunkierki, zm.16 XI 1 9 6 2 w Paryżu, działacz zak., pisarz ascetyczny.

  Pod wpływem Dziejów duszy Teresy od Dzieciątka Jezusprzeżył nawrócenie i 1 9 1 6 wstąpił do zakonu; zrezygnowawszyz powodu słabego zdrowia z życia zak., studiował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 299

  praca w formacie txt

Do góry