Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FRYBURG SZWAJCARSKI

  Franc. Fribourg, niem.Freiburg, miasto w zach. Szwajcarii, siedziba licznych klasztorów,bpa —> Lozanny-Genewy-Fryburga oraz uniwersytetukat. i związanego z nim ośrodka polonijnego.

  M i a s t o założył 1157 Berthold IV Zähringen; 1224 powstałtu klasztor ioannitów (zniesiony 1828), 1255 - augustianów-eremitów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /7 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRONTON z CYRTY, Marcus Cornelius Fronto

  ur.ok. 100 w Cyrcie (Numidia), zm. po 170, mówca, pisarz.

  Cesarz A n t o n i n Pius powierzył mu wychowywanie adoptowanychsynów, Marka Aureliusza i Lucjusza Werusa; 143 F.był konsulem. J a k o r e t o r był zwolennikiem kierunku archaizującegow literaturze (pisał po łacinie i grecku); retorykęuważał za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRUSTRACJA

  (łac. frustra na próżno), stan przykregonapięcia emocjonalnego u człowieka wywołany niemożnościąrealizacji celu (zaspokojenia potrzeby); f. można równieżobserwować i eksperymentalnie wywoływać u zwierząt;pojęcie f., pochodzące od S. Freuda, rozpowszechnił S. Rosenzweigi J. Dollard.

  F. wywołuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /9 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FROST ROBERT LEE

  ur. 26 I I I 1874 w San Francisco,zm. 29 I 1963 w Bostonie, p o e t a .

  Od 1892 studiował nauki human, i przyr. w D a r t m o u t h ,a 1897-99 na uniw. Harvard w Cambridge; nie ukończywszystudiów, podejmował różne zajęcia zarobkowe; 1912 wyjechałdo Anglii; tu ukazały się 2 pierwsze zbiory j e go wierszy -A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FROMENT NICOLAS

  ur. 1 4 3 0 w Uzès (Langwedocja),zm. ok. 1 4 8 5 w Awinionie, najwybitniejszy franc, malarzdziałający w Awinionie i 1 4 6 8 - 8 3 na dworze króla RenéAndegaweńskiego.

  Z dorobku F. zachowały się tylko 2tryptyki - z 1 4 6 1 z centr, sceną Wskrzeszenia Łazarza (Uffizi)i z 1 4 7 6 z Wizją krzaku gorejącego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRUTAZ AMATO PIETRO

  ur. 29 VIII 1907 w Torgnonk. Aosty, zm. 8 XI 1980 w Rzymie, kanonista, historyk.

  Po ukończeniu seminarium duch. w Aoście przyjął 1930święcenia kapł. i był t am wikariuszem katedralnym; 1933-36studiował w Pap. Instytucie Archeologii Chrzęść, i Wat.Szkole Paleografii i Dyplomatyki, uzyskując doktorat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRUEAUF

  Rodzina austr. malarzy okresu późnego gotykui wczesnego renesansu, wykonujących dzieła głównieo tematyce religijnej.

  1. RUELAND St., ur. ok. 1440-50 w O b e r n b e r g u n. Innem,zm. 1507 w Pasawie. Malował obrazy tablicowe i freski orazsporządza! rysunkowe kompozycje dla swych współpracowników(m.in. dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FROMM ANDREAS

  ur. 1 6 2 1 w Planitz pod Berlinem,zm. 16 X 1 6 8 3 w Strahovie p o d Pragą, teolog, kompozytor.

  Był synem pastora luterańskiego; studiował we Frankfurcienad Odrą i w Wittenberdze; 1 6 4 8 był nauczycielemmuzyki i k a n t o r em w Szczecinie; ordynowany 1 6 5 1 , uzyskałw Rostocku licencjat teologii i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRY ELIZABETH

  ur. 21 V 1780 w Norwich (hrabstwoNorfolk), zm. 12 X 1845 w Ramsgate k. Canterbury, filantropka.

  Wychowywała się wśród —» kwakrów; od 1816 poświęciłasię zreformowaniu życia więziennego kobiet; w Newgatezorganizowała szkołę dla dzieci więźniów i zajęła sięrei.-mor. dokształcaniem więźniarek;

  od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRÜHWIRTH ANDREAS OP kard.

  Imię chrzestneFranciszek, ur. 21 VIII 1845 w Sankt Anna (Styria), zm.9 II 1933 w Rzymie, działacz k o ś c , dyplomata.

  Do zakonu wstąpił 1863 w Grazu; po studiach filoz.-teol.w Wiedniu i Rzymie przyjął 1868 święcenia kapł.; specjalizacjęteol. w Rzymie uwieńczył 1870 d o k t o r a t e m ;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 815

  praca w formacie txt

Do góry