Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FUCHS ALFRED

  Pseud. Draf, ur. 23 V I 1892 w P r a d z e ,zm. 16 II 1942 w Dachau, publicysta, pisarz.

  Wychowany w rodzinie żyd.; studiował prawo i filozofięna uniw. Karola w Pradze, uzyskując 1915 d o k t o r a t ; od 1918pełnił funkcję sekretarza czeskożyd. ruchu w Cieszyniei zajmował się publicystyką (głównie w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYDRYCHOWICZ DOMINIK OP

  ur. 1647 w Radomsku,zm. 15 XII 1718 w Oświęcimiu, teolog, kaznodzieja.

  Do zakonu wstąpił 1665 w Krakowie; studia teol. w Rzymiei Akademii Krak. uwieńczył 1690 doktoratem; wykładałjęzyki bibl. i teologię w domin, studium gen. w Krakowie,będąc 1689-92 jego regensem; był wielokrotnie przeoremróżnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUCHS BERNHARD

  ur. 23 I 1814 w Elchingen, zm.6 IV 1852 w Monachium, teolog moralista. W 1844 był wMonachium kaznodzieją w k a t e d r z e , a od 1845 prof, uniwersytetu.

  Pod wpływem idealizmu niem. i J . S . Dreya opowiadałsię za systematyczno-spekulatywną nauką o życiu c h r z ę ś ć ,opartą na teologii późnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYDRYCHOWICZ ROMUALD ks.

  ur. 7 II 1850 wTucholi, zm. 29 V 1932 w Pelplinie, historyk Pomorza.

  Po studiach teol. w Pelplinie i filologii klasycznej we Wrocławiu(1875) i Berlinie (1876-80) przyjął 1878 święceniakapł. w Pelplinie; 1880-1930 był prof, w Collegium Mariánům;badania nad historią regionu porn. i diec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUCZOU, Foochow

  Metropolia w pd.-wsch. Chinach(prow. Fucien) eryg. 11 IV 1946 z sufraganiami Siapau,Siamen, Czangting z istniejącego tu od 1923 wikariatu apost.;1632 misje na tym obszarze p o w i e r z o n o dominikanom; archidiecezjazajmuje 32 348 km i 1950 liczyła 2,97 min mieszk.,w tym 40 525 katolików, 27 księży diec. i 12...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYDERYK II HOHENZOLLERN, Fryderyk Wielki

  ur. 24 I 1712 w Berlinie, zm. 17 VIII 1786 w Poczdamie,syn Fryderyka Wilhelma I, król pruski od 1740.

  Mimo wychowania w surowej ortodoksji protest, hołdowałideom oświecenia, ulegając wpływom P. Bayla, Ch.L. deMontesquieu i V o l t a i r e ' a ; niechętny dogmatyzmowi c h r z ę ś ć , konfesjonalizmowi i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYDERYK AUGUST

  ur. 23 XII 1750 w Dreźnie, zm.5 V 1827 tamże, od 1763 elektor, od 1806 król Saksonii,1807-15 książę warszawski.

  Rządy objął 1768 po okresie regencji sprawowanej m.in.przez matkę; po wojnie 7-letniej odbudował gospodarkę;z powodu oporu Rosji nie przyjął ofiarowanej mu przezSejm Wielki sukcesji tronu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYDERYK I BARBAROSSA, Fryderyk Rudobrody

  ur. 1122 w Waiblingen k. Stuttgartu, zm. 10 VI 1190 w Salef(Gürku w pd. Turcji), syn Fryderyka II Hohenstaufa (zm.1157), król niem. i ces. rzymski.

  Rządy przejął 1146 w Szwabii; 1147-49 uczestniczył w IIwyprawie krzyżowej; jego stryj, król —» Konrad III dopuściłgo do współrządów i wyznaczył na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /5 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYDERYK z HESJI kard.

  ur. 28 II 1616 w Homburgu(Hesja), zm. 19 II 1682 we Wrocławiu, duszpasterz, mecenassztuki.

  Najmłodszy syn protest, landgrafa heskiego Ludwika V;1637 przeszedł na katolicyzm; będąc a d m i r a ł em zak. maltańskiegopokonał 1640 Turków pod G o l e t t a (obecnie Haikel-Ued k. Tunisu);

  1646-47 walczył w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYDERYK abp.

  ur . ok. 1070 w Schwarzenburgu, zm.25 X 1131 w Wolkenburgu k. Bonn.

  J a k o kanonik Bambergii Spiry, a jednocześnie zwolennik ces. Henryka IV w walcez papiestwem i opozycją wewn. (z Henrykiem V na czele)został 1100 wyznaczony na abpa Kolonii;

  1105 opowiedziałsię j e d n a k po stronie Henryka V, dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 417

  praca w formacie txt

Do góry