Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FUGGEROWIE

  Niem. rodzina kupców, bankierów,właścicieli ziemskich, hrabiów (1514) i książąt (1803) Rzeszy;odegrała znaczącą rolę w życiu gosp. i polit. Europy,zwł. XVI w.

  F. wywodzili się z Augsburga, gdzie Jakob St. (zm. 1469)wzbogacił się na handlu tekstyliami; stosowanie pracy nakładczeji udane operacje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYGIA

  W starożytności kraina położona na zach.płaskowyżu Azji Mn. pomiędzy Bitynią, Pizydią, Galacjąi Lidią, przecięta dolinami Meandra i Lykosu, z miastamiHierapolis, Laodyceą, Kolosami i Synnadą (obecnie kat.metropolie t y t u ł . ) .

  W XII w. prz.Chr. teren ten zdobyli Frygowie, plemionaindogerm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYDERYK JAGIELLOŃCZYK kard.

  ur. 27 IV1468 w Krakowie, zm. 14 III 1503 tamże, prymas.

  Byt najmłodszym z 6 synów króla Kazimierza IV Jagiellończykai Elżbiety Rakuszanki; przeznaczony do stanu duch.,wychowywany był wraz z braćmi m.in. przez J. Długosza.Spełniając życzenia króla, kapituła krak. obrała F. 13 IV1488 bpem; uzyskawszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUDAKOWSKA ZOFIA

  Niepokalanka, imię zak. MariaR e n a t a od Chrystusa, ur. 13 X 1873 w Turbowie ( U k r a i n a ) ,zm. 16 I 1956 w Nowym Sączu, filolog, liturgistka.

  Po studiach human. (1896-1900) we Fryburgu Szwajc.i na Sorbonie wstąpiła 1901 do zgrom, w Jazłowcu; uczyła wśrednich szkołach zak., a także działała w —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYSZTAK

  Parafia i dekanat w diec. przemyskiej.

  Wieś wzmiankowana 1277, otrzymała 1366 prawa miejskie;od 1374 była własnością klasztoru w Koprzywnicy, od pocz.XVI w. - miasto prywatne w posiadaniu m.in. Frysztackich;1932 utraciło prawa miejskie; pierwotny kościół par. NarodzeniaNMP, drewniany, wzniesiony 1422...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYDERYK III MĄDRY

  ur . 17 I 1463 w Torgau, zm.5 V 1525 w Lochau, syn elektora E r n e s t a Saskiego, od 1483książę saski.

  Wykształcony w duchu human., założył 1502 w Wittenberdzeuniwersytet; 1507 uzyskał godność namiestnika gen.Rzeszy; po śmierci Maksymiliana I zrzekł się tronu ces.i poparł Karola I Hiszp.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYZOWIE

  Lud - » G e r m a n ó w zach., osiadły V-VI w.na pd. wybrzeżach Morza Pn. między ujściami R e n u i Wezeryoraz na przyległych wyspach.

  Chrześcijaństwo wśród F. szerzyli w VII w. misjonarzez państwa Franków (—» Frankowie) —> Amand i Eligiusz.Większe osiągnięcia mieli Anglosasi —» Wilfryd z Yorku(678)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYDERYK SASKI

  ur. 25 X 1474, zm. 14 XII 1510w Rochlitz (Saksonia), książę, wielki mistrz krzyżacki.

  Był synem księcia saskiego Albrechta Odważnego i Sydonu,córki króla Czech Jerzego z Podiebradu; studiowałw Lipsku i Sienie;

  był kanonikiem kolońskim, a 1498 zosta!wielkim mistrzem Zakonu; miał też godność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYZYJSKIE ZABYTKI

  Najstarsze fragmenty piśmiennictwasłow., których odpisy z X w. odkryto 1803 wopactwie św. Korbiniana we Freisingu, przechowywane wStaatsbibliothek w Monachium.

  Powstanie f.z. wiąże się z prowadzonymi przez iro-szkoc.mnichów misji chrzęść, wśród Słowian w końcu VIII w. wKaryntii lub pn.-zach. Słowenii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYDMAN

  Parafia w dek. niedzickim w archidiec.krakowskiej. Wg tradycji kościół istniał już 1073; pierwszahist, wzmianka o F. pochodzi z 1320; od tego roku (do 1920)F. wraz z całym Zamagurzem należał do Węgier;

  1528-89właścicielem F. był Hieronim Łaski i jego syn Olbracht.Z sakr. zabytków F. na uwagę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 623

  praca w formacie txt

Do góry