Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GABU

  (Castiglione w środk. Włoszech), bpstwo z V w.w rzym. prowincji Lacjum, prawdopodobnie jedna z pierwszychdiec. podmiejskich Rzymu; znanych 10 bpów G. - od465 do 879; 4 ostatnich bpów nie rezydowało w G., gdyż wVIII w. zostało ono zniszczone wskutek najazdów Ostrogotówi Longobardów, a w XI w. przyłączone do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FÜRSTENWALDE

  Miasto we wsch. części NRD,1373-1565 stolica bpstwa lubuskiego. F. założyli w miejscuosady słow. 1213 (wg S.W. Wohlbriicka) lub 1252-58 ( H . Rachela)margrabiowie brandenburscy; równocześnie powstałatu par. i zbudowano got. 3-nawowy kościół par. NMP; pozniszczeniu 1373 Lubusza przez wojska ces. Karola IV...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABON, Republika Gabońska, République Gabonaise

  Państwo w środk. Afryce nad Oceanem Atlantyckim; w poł.XVIII w. osiedli tu Francuzi, którzy po wyprawach P.S. deBrazza (1874-83) zajęli całe t e r y t o r i um G.; 1886 zostało onoprzyłączone do Konga F r a n c , 1910 weszło w skład Franc.Afryki Równikowej; od 17 VIII 1960 G. stanowi niepodległepaństwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUSZUN, Fushun

  Diecezja w pn.-wsch. Chinach (prow.Liaoning), sufr. Szenjangu; eryg. 11 IV 1946 z wikariatuapost. utworzonego 1940 z prefektury apost. (od 1932); zajmuje75 204 k n r i 1949 liczyła 6 250 000 mieszk., w tym10 000 katolików, 17 parafii, 8 księży diec. i 16 sióstr.

   

  AAS 38(1946) 244. 303; A. Freitag, LThK IV...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJA LITURGICZNA

  Posługa w zgromadzeniuwiernych ustanowiona przez Chrystusa lub Kościół i spełnianaw ich imieniu przez — duchownych lub świeckich upoważnionychna mocy —» święceń albo —» urzędów kościelnych.

  Ze swej natury f.l. są czynnościami społ. należącymi docałego Kościoła; w zgromadzeniu liturg. każdy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /4 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABORONE

  ( do 1966 G a b e r o n e s ) , diecezja w Botswanieeryg. 7 IV 1970 j a k o sufr. Bloemfontein; od 1959 prefektu r a apost. Beczuana (—» Botswana), powierzona pasjonistom;diecezja zajmuje 582 000 km2 i liczy 1 min mieszk., wt ym 41 800 katolików, 3 księży diec. i 30 zak., 36 zakonnikówi 55 sióstr; 14 IX 1988 G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUTUROLOGIA

  (łac. futurum przyszłość, gr. logos słowo),nauka o sposobach przewidywania przyszłości (prognostyka)lub badania zmierzające do całościowej interpretacjiteraźniejszości z punktu widzenia przyszłych konsekwencjiobecnych zdarzeń, w celu świadomego pokierowania rozwojem świata; t e r m i n f...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJA SPOŁECZNA

  Wkład elementu społ. wfunkcjonowanie całej struktury systemu społecznego lubkulturowego (ujęcie strukturalno-funkcjonalne) albo teżobserwowalne, obiektywne następstwa określonych zachowańspoł. dla in. sfer życia społ. (ujęcie konwencjonalne).

  Pojęcief.s. pojawiło się u przedstawicieli szkoc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /5 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUTURYZM

  (łac. futurum przyszłość), kierunek w lite r a t u r z e i sztuce wyrosły z przekonania o koniecznościtworzenia nowej sztuki odpowiadającej dynamice XX w.,społ. tendencjom rewolucyjnym i aktywizmowi życia; korzystałm.in. z myśli filoz. H. Bergsona, F. Nietzschego,S. F r e u d a .

  Początek f. datuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /6 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJONALIZM

  (łac. functionalis dotyczący funkcji),postawa filoz.-metodol. akcentująca funkcję przedmiotuw jego istnieniu, poznaniu lub ocenie; przejawia się ontologicznie(antysubstancjalizm, antykazualizm, panrelacjonizm),gnozeologicznie (fenomenalizm, nomotetyzm, kontekstualizm),aksjologicznie (instrumentalizm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /12 918

  praca w formacie txt

Do góry