Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GABRIEL JANINA MATYLDA

  Imię zak. Kolumba, ur.3 V 1858 w Stanisławowie, zm. 24 IX 1926 w Rzymie, założycielkazgrom, benedyktynek miłości.

  Wykształcenie średnie otrzymała w pensjonacie benedyktynekwe Lwowie, gdzie ukończyła seminarium nauczycielskie;pracowała w państw, szkole powsz. we Lwowie, a nast.w seminarium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABRIEL (1)

  (hebr. gabri'el Bóg okazał się mocnym, wojownikBoży), anioł zajmujący w (opartej na Biblii) hierarchiibytów wraz z Michałem i Rafałem (ich święto w liturgiirzym. 29 IX) najwyższe miejsce przed Bogiem (—* archanioł)i pełniący szczególną rolę w —» historii zbawienia; czczony wjudaizmie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /4 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABRIEL TAURYN DUFFRESE bł. bp.

  ur. 8 XII 1750w Lezoux, zm. 14 IX 1815 w Czengtu (Chiny), misjonarz,męczennik (—> chińscy męczennicy).

  Po studiach w seminarium św. Sulpicjusza wstąpił doZgrom. Misji Zagr. w Paryżu, gdzie 1774 przyjął święceniak a p ł . ; 1775 wyjechał do Chin i pracował w Syczuanie; w czasieprześladowania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABRIEL SEWER bp.

  ur . 1541 w Monemwasia (Peloponez),zm. 21 X 1616 w Lesina (Dalmacja), metropolita Filadelfii,polemista bizantyjski.

  Po studiach w Padwie przyjął święcenia k a p ł . ; od 1573 byłd u s z p a s t e r z em kolonii gr. w Wenecji; 1575 patriarcha ekum.Jeremiasz II Tranos mianował go metropolitą Filadelfii;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABRIEL (2)

  Mnich z 2. poł. X w., hymnograf bizantyjski.

  Pod jego imieniem zachował się idiomelon o św. SymeonieTeodokosie, 5 pieśni (m.in. o Mikołaju od Bożej Rodzicielki)oraz 9 hymnów: o świętych męczennikach Focjuszu i Nicetasie,św. Teopempcie i jego towarzyszach (7 I I ) , o św. Teofilakcie(8 I I I ) , św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABRIEL TROJICZANIN, Gawriło

  Żył w XVII w.,mnich prawosł., kopista, historyk.

  Pochodził ze Słowenii; był mnichem w klasztorze ŚwiętejTrójcy Wrhobreznicz w Pljevalja; j e g o rps z 1650 (MN w Pradze,wydał L. Stojanowicz, w: Stari srpski rodostowi i letopisi,Beograd-Śremski Karłowci 1927, 3-39, 101-104, 174-175),zawierający...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABRIEL z GRÓDKA OFMObs

  ur. ok. 1560 w G r ó d k uJagiellońskim k. Lwowa, zm. 18 XII 1619 w Tarvisio (Włochy),inicjator ściślejszej obserwancji u bernardynów w Polsce(—» franciszkanie II B 2).

  Do zakonu wstąpił we Lwowie; 1587 przyjął święceniak a p ł . ; niezadowolony z atmosfery klasztornej, tegoż rokuwraz z Teofilem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJONALNA AUTONOMIA

  Teoria psychol., wgktórej motywy i czynności zaspokajające przez jakiś czasokreślone potrzeby jednostki mogą uniezależnić się od swoichpierwotnych źródeł, uzyskując samodzielność; zapoczątkowanazostała m.in. przez W. Wundta i R.S. Woodwortha,a sformułowana przez G.W. —* Allporta, który dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABALA

  (Dżeble k. Horns w Syrii), bpstwo staroż. wrzym. prowincji Syria I; bpi znani od IV-VI w.; b p em G. bytpisarz kośc. Sewerian (ok. 400-403); od VII w. abpstwo autokefaliczne,a od 1115 ł a c ; do XIII w. znanych 3 bpów ł a c ;obecnie bpstwo t y t u l a r n e .

   

  Gams 434; HierCat III 200; AtKG 21, 61.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKTOR

  (łac. functio czynność), w logice wyrażenieniesamodzielne, które wraz z wyrażeniami składowymi zw.j e go argumentami (zdania, nazwy, f.) tworzy zwrot bardziejzłożony; w znaczeniu szerszym f. obejmuje także —» predykaty;f. czasem zw. jest też — o p e r a t o r e m .

  F. dzieli się w zależności od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 446

  praca w formacie txt

Do góry