Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GABRIELI GIOVANNI

  ur. 1557 w Wenecji, zm. 12 VIII 1613 tamże, wł. kompozytor, b r a t a n e k  A n d r e a .

  Początkowo kształcił się pod kierunkiem Andrea G., a1575-79 O. di Lassa w Monachium; 1584 został organistą wkościele św. Marka w Wenecji. W swojej twórczości, skoncentrowanejna stylu polichóralnym zapoczątkowanym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /3 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAETA

  Rzym. Caieta, archidiecezja w środk. Włoszech(Lacjum), bezpośrednio podległa Stolicy Apostolskiej.

  Bpstwo G. powstało w V I I I w., nast. przyłączono doń bpstwa: — Formia (stąd do G. zostały przewiezione 842relikwie św. —» E r a z m a ) , 1100 M i n t u r n o i 1818 —* Fondi; wG. urodził się pap...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GADAMER HANS GEORG

  ur. 11 II 1900 w Marburgu,twórca filozoficznej —» hermeneutyki.

  Po studiach w Marburgu (m.in. u N. H a r t m a n n a , E. Husserla,R. O t t o , R. Bultmanna) uzyskał 1923 d o k t o r a t ; 1924podjął studia filologii klasycznej u P. Friedländera; 1928uzyskał habilitację u M. Heideggera; 1945-47 był r e k t o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /4 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABRIELLI GIOVANNI MARIA OCR kard.

  ur. 12 I1654 w Città di Castello k. Perugii, zm. 17 IX 1711 w Caprarolak. Viterbo, teolog.

  Studiował w jez. Collegium R o m a n ů m , po czym wstąpił dotrapistów i 1672 w Rzymie złożył profesję; wykładał teologięw Turynie i Rzymie, a nast. był przełożonym gen. trapistów;działał również w Kongr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GADARA

  (Umm Keis w Jordanii), hellenist. miastow —> D e k a p o l u , od X I V w. bpstwo tytularne.

  Miasto G. leżało 10 km na pd.-wsch. od jeziora G e n e z a r e t ,po lewej stronie Jarmuku, w pobliżu gorących źródeł. Zakróla —» Antiocha I I I Wielkiego było twierdzą nadgraniczną;król Aleksander Janneusz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABRYL FRANCISZEK ks.

  ur. 9 III 1866 w Wieprzuk. Andrychowa, zm. 7 I 1914 w Krakowie, filozof i teolog.

  Po studiach teol. na UJ, w Wiedniu (gdzie 1892 uzyskałd o k t o r a t ) , Rzymie, Fryburgu Szwajc, Lowanium (pod kierunkiemD.J. Merciera) i Wrocławiu, habilitował się 1896 naUJ, gdzie nast. wykładał teologię fundamentalną i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GADDI TADDEO

  ur. ok. 1300 we Florencji, zm. 1366tamże, malarz wł. ze szkoły florenckiej.

  G. był najwybitniejszym uczniem Giotta, z którym współpracował1313-37; z tego okresu pochodzą freski ze scenamiz życia NMP, Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty (kaplicazamku Guidi, Poppi).

  Do głównych dzieł G. należy cykl...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GACJAN, Gaden św.

  (w MartRom Gratianus), bp,zm. prawdopodobnie 20 XII 301 w Tours.

  Wg Grzegorza zTours ( H E I 31) G. byt j e d n ym z 7 bpów wystanych ok. 250z Rzymu do Galii przez pap. Fabiana; kierował diec. Toursprzez ok. 50 lat; Marcin z Tours przeniósł pod koniec IV w.relikwie G. z cmentarza do katedry św. Maurycego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GADOMSKI WOJCIECH JÓZEF bp.

  ur. 21 IV 1720, zm.23 VI 1791; był prof, seminarium duch. w Pułtusku i wizytato r em d i e c , 1756 prob, w Sannikach, potem w Bejscach,a w Płocku od 1758 k a n t o r em w kapitule k a t e d r a l n e j , dziekanemkapituły kolegiackiej i oficjałem gen.; w Płocku takżezałożył szpital, którym kierował;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GACKI JÓZEF ks.

  ur. 20 III 1805 w Pęsach k. Łomży,zm. 21 XI 1876 w Jedlni k. Radomia, działacz polit., historykKościoła.

  Do zak. pijarów wstąpił 1821 w Łukowie; od 1824 studiowałteologię w warsz. Seminarium Głównym i filologię klasycznąna UW; studia filol. kontynuował nast. w Berlinie;po przyjęciu 1828 święceń...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 502

  praca w formacie txt

Do góry