Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GAJCY TADEUSZ

  Pseudonim Karol Topornicki, Topór,ur. 8 II 1922 w Warszawie, zm. 16 VIII 1944 tamże,p o e t a , dramaturg, prozaik.

  Od 1941 studiował polonistykę na tajnym UW, biorąctakże udział w pracy konspiracyjnej. Związany był ideowoze środowiskiem —» „Sztuki i N a r o d u " ; zginął w powstaniuwarsz. jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /3 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAGNOA

  Diecezja na Wybrzeżu Kości Słoniowej eryg.25 VI 1956 z części terytorium diec. Daloa j a k o sufr. Abidżanu;zajmuje 56 931 km i liczy 1,3 min mieszk., w tym143 917 katolików, 22 parafie, 17 księży diec. i 25 zak., 31 zakonników,50 sióstr.

   

  AAS 49(1957) 113-115; AnPont 1986.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAGO BALTHASAR SJ

  ur. ok. 1520 w Lizbonie, zm.9 I 1583 w Goa, misjonarz.

  Do zakonu wstąpił 1546; pracował na placówkach mis.w Indiach (1548-52) i t am 1549 przyjął święcenia k a p ł . ; 1552towarzyszył św. Franciszkowi Ksaweremu w podróży mis.do Japonii, gdzie działał w Bungo, Hirada oraz Hakota;

  odwołany 1560 do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAETANI, Caetani ENRICO kard.

  ur. 6 VIII 1550 wSermoneta (prow. Latina), zm. 13 X I I 1599 w Rzymie,1596-97 legat pap. w Polsce. Studiował prawo w Perugii;związany z Kurią rzym., został 1585 kard., a 1587 kamerlingiem;

  1586 był legatem w Bolonii, a 1589 we Francji, gdziebronił praw katolików; p a p . Klemens V I I I wysłat go 1596...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAGARIN IWAN SERGIEJEWICZ SJ

  Imię zak. JózefKsawery, ur. 20 V I I 1814 w Moskwie, zm. 19 V I I 1888 w Paryżu,konwertyta, publicysta, pisarz, działacz unijny.

  Pochodził z arystokratycznej rodziny prawosł.; pracowałw ros. placówkach dyplomatycznych w Monachium (1833--37), Wiedniu (1837-40) i Paryżu (1840-42), gdzie zetknąłsię z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /4 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAGATKOWSKI WOJCIECH ks.

  Żył w 1. poł. XVII w.,działacz kontrreformacyjny.

  Pochodził z Żywca; 1618 zostałt am p r o b . ; w pobliskiej Jeleśni wybudował kościół św. Wojciecha;z pomocą parafian i akademików krak. odzyskałzastawione w Krakowie przez właściciela księstwa żywieckiegoM. Komorowskiego sprzęty liturg. z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAGLIARDI ACHILLE SJ

  ur. 1538 w Padwie, zm. 6 VII1607 w Modenie, pisarz ascetyczny.

  Po studiach filoz. na uniw. w Padwie wstąpił 1559 do zakonuw Rzymie; pod koniec studiów teol. w Collegium Romanům(—> Gregorianum) przyjął święcenia k a p ł . ; 1568 uzyskałstopień d o k t o r a i nast. pełnił wiele urzędów zak., m.in. rekt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /3 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAD

  (hebr. szczęście), semickie b ó s t w o „dobregolosu" (rzym. F o r t u n a ) , znane też w Palestynie (Iz 65,11);imię to występuje również w nazwach geogr.; Baal-Gad (Joz11,17), Migdal-Gad (Joz 15,37) i teoforycznych imionachwłasnych: Gaddiel (Lb 13,10), Gaddi (Lb 13,11).I m i ę syna Jakuba i Zilpy (Rdz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAERTNER CORBINIAN OSB

  ur. 14 VI 1751 w Schwaz(Tyrol), zm. 24 V 1824 w Bad Ischl (Austria), austr. kanonista.

  Profesję zak. złożył 1770 w Salzburgu i 1774 przyjąłświęcenia kapł.; studiował prawo w Salzburgu, Getyndzei Paryżu; po uzyskaniu 1789 d o k t o r a t u obojga praw wykładałprawo kan. oraz dyplomatykę na uniw. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GADACZ KORNEL OFMCap

  Imię chrzestne Jan Ludwik,ur. 15 I 1916 w Jaźwinach k. Sędziszowa M ł p . , zm.23 XI 1985 we Wrocławiu, historyk zakonu.

  W 1923 wstąpił do zakonu; po studiach filoz.-teol. w seminariumzak. w Krakowie przyjął 1941 święcenia k a p ł . ; pracowałjako duszpasterz w różnych zak. placówkach, zwt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 688

  praca w formacie txt

Do góry