Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GALGAN GUIDOTTI Św.

  ur. prawdopodobnie 1148w Chiusdino (Toskania), zm. 30 XI 1181 na Monte Siepi k.Chiusdino, eremita, p a t r o n opactwa San Galgano.

  Wg Legenda beati G. confessons z ok. 1220 Rolanda zPizy SOCist (wyd. G.B. Mansi, w: Stephani Baluzzi Miscellaneanovo ordine digesta, Lucca 1764, IV 74-76) G.osierocony przez ojca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /4 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CALACI, List do Galatów (Ga)

  Jeden z tzw. wielkichListów Pawła Apostoła, znajdujący się w —> kanonie Pismaśw. NT między 2 Kor i Ef; w treści zbliżony do Rz.

  1. T r e ś ć i s t r u k t u r a - Ga składa się ze wstępu,zawierającego pozdrowienie dla Kościoła w Galacji (1,1-5)i ukazującego jedyność ewangelii Chrystusa (1,6-9)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /7 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAJDUS WOJCIECH ks.

  ur. 12 X 1907 w Papowie Toruńskim,zm. 9 XI 1957 w Nawrze k. Chełmży.

  Po studiach filoz.-teol. w Pelplinie przyjął 1930 święceniak a p ł . ; 1934-35 był wik. w Grudziądzu i red. „Tygodnika Parafialnego",nast. s e k r e t a r z em Katolickiego Stow. MłodzieżyMęskiej i red. jego organu „Młodzież P o m...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAJDZIŃSKI MARCIN OFMConv

  zm. 7 VII 1794 wNarwiliszkach k. Oszmiany, kaznodzieja. Piastował m.in.urzędy regensa studium zak. w Wilnie (1784) i gwardiana wSzejbakpolu k. Lidy oraz w Narwiliszkach; j a k o kaznodziejazasłynął szczególnie w roku jubileuszowym 1775;

  ogłosiłd r u k i em Kazania przygodne świetne (LII, Wl 1784; t. II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAGUIN ROBERT OSST

  ur. 1433 w Calonne-sur-Lys(Artois), zm. 22 V 1501 w Paryżu, teolog, historyk.

  Do zakonu wstąpił w Les Préavins k. Arras; po studiachw Paryżu i uzyskaniu d o k t o r a t u z prawa kan. otrzymał ok.1467 tamże katedrę oraz godność dziekana Wydziału; 1473został gen. zakonu; od 1477 pełnił z polecenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAJKOWSKI JAN KANTY ks.

  ur. 29 X 1866 w Radoszkachk. Sandomierza, zm. 9 IV 1919 w Kowali k. Radomia,r e d a k t o r , historyk Kościoła.

  Po studiach filoz.-teol. w Sandomierzu i Fryburgu Szwajc.przyjął 1893 święcenia k a p ł . i został prof, w sand, seminariumduch. oraz wik. katedralnym; 1905 wszedł do kapituły katedr a l n e j...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAHAN WILLIAM OESA

  ur. 5 VI 1732 w Dublinie,zm. 6 XII 1804 tamże, pisarz ascetyczny.

  Do zakonu wstąpił 1748; po studiach w Lowanium przyjął1755 święcenia k a p ł . ; 1761 powrócił do Dublina, gdzie pracowałw duszpasterstwie, a nast. j a k o pisarz oraz organizatorżycia zak.; 1777 założył szkołę dla ubogich dzieci; j...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAJUSZ

  zm. po 178 po Chr., prawnik rzymski. DziełoG. Institutionum commentarli W lub Institutiones (—» Corpusiuris civilis 2) z ok. 160 znane jest z tzw. palimpsestu werońskiego(odkrytego 1816 w bibliotece kapituły w Weronie przez B.G. Niebuhra); zawiera jasny i dokładny przeglądrzym. prawa procesowego i prywatnego;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAIK

  Maik, nowe lat(k)o, obchód święta triumfującejwiosny, wchodzący w cykl lud. obrzędów związanych z—> Wielkanocą i rozpoczynającym się nowym rokiem wegetacyjnym;znany w Polsce i w wielu in. krajach Europy (wróżnych o d m i a n a c h ) .

  W Polsce g. miał 2 warianty: starszy, mający miejsce potopieniu —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAJA, Gaea, Ge

  W religii gr. bogini uosabiająca MatkęZiemię, czczona j a k o dawczyni życia i przyczyna wegetacji.

  W czasach hist, w Grecji jej kult został wyparty przez-» Demeter. W literaturze filoz. i kosmologicznej oraz wpoezji (Ajschylos, Eurypides, Pindar) występuje nadal j a k oMatka Wszechrzeczy.

  Ośrodki kultu G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 050

  praca w formacie txt

Do góry