Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GALIEN, Publius Licinius Egnatius Gallienus

  ur. ok.218, zm. VII lub V I I I 268, od 260 ces. rzymski.

  Od 253 rządził wraz z ojcem Walerianem (do 259) jakoaugust; wybrany cesarzem stoczył wiele zwycięskich bitewz Germanami; 267 pokonał Herulów i powrócił do Italii, abystłumić bunt Aureolusa; zginął zamordowany przez swoichoficerów podczas...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALINY

  Parafia w dek. bartoszyckim w diec. warmińskiej.

  Wieś G. założył 1336 Henryk Muro, krzyżacki komturBalgi; dokument lokacyjny zawierał także uposażenie dlakościoła; z 1373 pochodzi pierwsza wzmianka o kościele par.i proboszczu G . ; w XVI w. parafia przeszła w ręce protestantów,1945 kościół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALIJSKI RYT, gallikański ryt

  Obrządek praktykowanyw —» Galii i pn. Italii do 2. pol. VIII w., zastąpiony zrozporządzenia Pepina i Karola Wielkiego rytem —> rzymskim;tzw. neogallikańska liturgia oznacza odmianę ksiągliturg. we Francji (pod wpływem —> gallikanizmu) obowiązującychdo pol. XIX w. (bpi franc, odmówili przyjęcia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /10 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALJUF, Gagliuffi MARKO FAUSTIN

  ur. 15 II 1765 wDubrowniku, zm. 16 II 1834 w Novi Ligure (Piemont),chorwacki p o e t a lac., dyplomata.

  Do zak. pijarów wstąpił w Dubrowniku; 1780-85 studiowałteologię w Collegium Nazareneum w Rzymie (1784 zostałczłonkiem Accademia degli Arcadi); 1785-87 wykładał retorykęw szkołach klasztornych w Urbino...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALICJA, Królestwo Galicji i Lodomerii

  Nazwa ziempolskich zaboru austr. 1772-1918 ze stolicą we Lwowie.

  W pierwszym rozbiorze Polski 1772 cesarzowa rzym.-niem.i królowa Węgier Maria Teresa zajęła ziemie na pn. od Karpat,sięgające po Wisłę na pn. i Zbrucz na wsch.; zorganizowanoje w nowe królestwo, nawiązując do nazw stolicRusi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /3 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALIA, Galia Zaalpejska

  Staroż. kraina między R e n e m ,Alpami, M. Śródziemnym, Pirenejami i Oceanem Atlantyckim,zamieszkana od ok. II tysiąclecia prz.Chr. przez —»Celtów, nazwanych przez Rzymian Galami, rozbitych na wielepaństw plemiennych nie poddających się procesowi zjednoczenia(m.in. w II w. prz.Chr. przez celt. plemię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /7 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALHARD z CAHORS, Galhard de Carceribus abp.

  zm. 1348, nuncjusz pap. w Polsce 1334-42.

  Pochodził z diec. Cahors (pd. Francja); uzyskał licencjatpraw; mianowany przez pap. Jana XXII nuncjuszem i kolektorempap. w Polsce przybył 1334 do Krakowa, gdziedziałał początkowo razem z nuncjuszem P i o t r em z Alwernii(odwołanym 1335); 1335 G. otrzymał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALATOWSKI JOANNICJUSZ

  zm. 2 I 1688 w klasztorzeJeleckim w Czernihowie, archimandryta, prawosł. teologi polemista.

  Studiował w prawosł. —» Akademii Mohylańskiej w Kijowie(m.in. był uczniem Ł. —» Baranowicza); po wstąpieniudo zakonu przebywał m.in. w klasztorze kupiatyckim k.Mińska; od ok. 1650 wykładał w Akademii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALACTION GALA

  Właśc. Grigore Pisculescu, ur.16 IV 1879 w Didesti, zm. 8 III 1961 w Bukareszcie, rum.pisarz, duchowny prawosławny.

  Był prof, teologii na uniw. w Bukareszcie i członkiemAkademii Rum.; związany z grupą pisarzy skupionych wokółpisma „Viata romaneases" (1906-16; 1920-40), wydawałpopularne nowele i powieści...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALEN, Galenus Claudius

  ur. ok. 129 w Pergamonie,zm. ok. 199 prawdopodobnie w Rzymie, lekarz i filozof grecki.

  Po studiach med. i filoz. w Pergamonie, Smyrnie (m.in. u—» Albinusa), Koryncie, a zwł. Aleksandrii (—» aleksandryjskafilozofia) pracował jako lekarz gladiatorów w Pergamonie,a od 161 w Rzymie na dworze cesarskim. Zachowało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /3 183

  praca w formacie txt

Do góry