Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GALLERANI ALESSANDRO SI

  Pseud. Agrodolce, ur.9 IV 1833 w Cento k. Ferrary, zm. 1 XII 1905 w Rzymie,pisarz rei., kaznodzieja.

  Po uzyskaniu doktoratu na uniw. w Ferrarze wstąpił 1856do zakonu i ok. 1860 przyjął święcenia kapł.; nast. uczyłw kolegiach zak. w Senigalli i Tivoli; by! r e k t o r em kolegiówwe Florencji (1877-81) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLING KURT

  ur. 8 I 1900 w Wilhelmshaven (FryzjaWsch.), zm. 12 VII 1987 w Tybindze, biblista, archeolog.

  Studiował w Berlinie i Jenie, gdzie 1923 doktoryzował sięz filozofii; 1925 uzyskał habilitację w Berlinie na podstawiemonografii Die Erwählungstraditionen Israels (B 1928);

  1928-45 wykładał w Halle, od 1945 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLI

  Kapłani eunuchowie bogini —> Kybele, którejkult (związany z mitem o Attisie) rozpowszechniony byt wAzji Mn., szczególnie we Frygii, skąd 204 prz.Chr. zostałoficjalnie przeszczepiony do Rzymu;

  nazwę g. wywodzi się(wg Owidiusza i in.) od frygijskiej rzeki Gallus, związanejściśle z kultem Kybele (mogła też...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLION, Lucius Iunius Annaeus Gallio

  ur. ok. 3prz.Chr. w Kordowie (pd. Hiszpania), zm. 66 w Rzymie,starszy brat Seneki Filozofa, retor, prokonsul Achai rezydującyw Koryncie.

  Właściwe nazwisko Marcus Annaeus Novatus zmienił poprzybyciu do Rzymu, gdzie do ekwitów przyjął go retorLucjusz Juniusz G. (Seneka, Naturales ąuaestiones 4,10;Epist...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLI CANTU MEDIANTE

  Hymn w godzinie czytańpiątku II i IV tygodnia okresu w ciągu roku, napisany przezGotszalka z Orbais (zm. 869), w LH od 1971.

  Tekstopuszcza 2 strofy zawierające własne poglądy autora, w pozostałych- obrazowi nocy będącej symbolem śmierci, nieprawościoraz więzienia przeciwstawia światło i życie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLIPOLI, Callipolis

  Bpstwo w pd. Włoszech, sufr.Lecce.

  Pierwszy bp Dominik bral udział w II Soborze Konstant.(553); do 1513 bpstwo podlegało patriarchatowi wKonstantynopolu (przejściowo w XI w. należało do Rzymu);od XI w. obowiązywała liturgia bizant., a większość bpówbyla gr. pochodzenia.

  Zabytkiem sztuki sakr. w G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLIA CHRISTIANA

  Skrócona nazwa dzieł zawierającychhist, opisy prowincji k o ś c , diecezji i opactw na terenachdawnej Galii oraz katalogi ich biskupów i opatów.

  Prekursorami G.ch. byli - J. Severi, autor Chronologiahistorka successionis hierarchicae antistitum Lugdunensisarchiepiscopatus (L 1607), J. Chenu przez dzieło...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /3 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLA PLACYDIA

  ur. ok. 386 w Konstantynopolu,zm. 27 XI 450 w Rzymie, cesarzowa rzym., matka ces. WalentynianaI I I .

  Była córką Teodozjusza Wielkiego, siostrą zaś ces. Arkadiuszai Honoriusza; jako branka Ałaryka I poślubiła(ok. 414) jego kuzyna i następcę Ataulfa; po śmierci męża(415) została wydana ok. 417 za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLO JUAN OP

  ur. 1520 w Burgos, zm. 7 I 1575 wSalamance, hiszp. teolog.

  Do zakonu wstąpił w Burgos, gdzie 1538 złożył śluby zak.;po studiach filoz.-teol. w Alcalá de Henares i przyjęciuświęceń k a p ł . , wykładał filozofię w studium zak. w Salamance,nast. w Valladolid, a od 1551 teologię w kolegium wAlcalá de...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLA, Galie

  Diecezja w pd. Sri Lance eryg. 25 VIII1893 z części terytorium metropolii Kolombo j a k o jej sufr.;powierzona jest opiece duszpast. jezuitów; zajmuje12 945 km2 i liczy 3,49 min mieszk., w tym 25 129 katolików.29 parafii, 33 księży diec. i 12 zak., 16 zakonników i 198sióstr.

   

  P. Borgna, ECat V 1884; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /353

  praca w formacie txt

Do góry