Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GALLUS, Petelin JACOB SOCist

  Pseud. Jacobus Handl,ur. między 15 IV a 31 VII 1550 w Ribnicy (Słowenia), zm.18 VII 1591 w P r a d z e , kompozytor.

  Osobowość G. kształtowały klasztory, m.in. benedyktyńskiw Melk i cysterski w Zwettl, w których działali wybitnitwórcy; 1574 G. został członkiem wiedeńskiej kapeli dworskiej;do 1578...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /2 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALVESTON - HOUSTON

  Diecezja w Stanach Zjedn.(Teksas) eryg. 25 VII 1959 j a k o sufr. San A n t o n i o ; powstałaz połączenia diec. Galveston (eryg. 4 V 1847) z Houston j a k ojej siedzibą.

  Działalność mis. wśród Indian w Teksasie prowadzili od 1685 franc, rekolekci, 1689-1812 hiszp. franciszkanie,a od 1838 lazaryści (—»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALON, Gwalon, Walon bp.

  ur. przed 1070 w Beauvais,zm. 23 II 1116, pierwszy znany legat pap. w Polsce.

  Był kanonikiem regularnym przy kościele St. Quentinw Beauvais i uczniem —» Iwona z C h a r t r e s , po którym 1083objął urząd opata; 1100 mianowany bpem Beauvais, nieprzejął bpstwa z powodu odmowy —» inwestytury przez królaFilipa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /2 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALVEZ MANUEL

  ur. 18 VII 1882 w Parana, zm. 14 XI1962 w Buenos Aires, pisarz argentyński. Po ukończeniu 1905studiów prawniczych w Buenos Aires pracował j a k o inspektorszkolny; 1930 zorganizował argent, sekcję Pen-Clubu, a 1931Academia Argentina de Letras.

  Debiutował jako dramaturg i poeta; rozgłos przyniosłymu dopiero...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLONIO ANTONIO COr

  ur. 1557 w Rzymie, zm.15 V 1605 tamże, hagiograf.

  Do zakonu wstąpi! 1577, prawdopodobnie już po studiacht e o l . ; przyjąwszy święcenia kap!, był kaznodzieją, a takżepomocnikiem —> Filipa Neri, którym opiekował się w czasiej e go choroby; po śmierci Filipa (1595) przyczynił się do rozpoczęciajego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLIFET, Galliffet JOSEPH FRANÇOIS de SJ

  ur.2 V 1663 w Aix-en-Provence, zm. 31 VIII 1749 w Lyonie,teolog.

  Do zakonu wstąpił 1678 w Awinionie; od 1680 odbywałstudia filoz.-teol. w Lyonie (był uczniem Klaudiusza de laColombière); jako rektor kolegiów w Vesoul, Grenoble,Lyonie i Besançon erygował bractwa Najśw. Serca Jezusowegooraz szerzył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /2 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLANDI, Galland ANDREA COr

  ur. 7 XII 1709w Wenecji, zm. 12 I 1779 tamże, patrolog, kanonista.

  Dozakonu wstąpił 1735; wydał Bibliotheca graeco-latina veterumpatrum antiquorumque (LXIV, Ve 1765-1781, Ve 1782),będącą zbiorem pism (zaopatrzy! je w objaśnienia) 380 gr.i łac. autorów k o ś c , oraz antologię wypowiedzi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLIKANIZM

  Gallikański Kościół, system kościelno--prawny o charakterze nacjonalistycznym, koncyliarystycznym(—» koncyliaryzm) i episkopalnym (—» episkopalizm),powstały w nurcie —* cezaropapizmu, a zmierzający do uformowaniaautonomicznego Kościoła kat. we —* Francji(„najstarsza córa K o ś c i o ł a " ) ;

  termin g...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /10 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLEGOS RÓMULO

  ur. 2 VIII 1884 w Caracas, zm.5 IV 1969 tamże, wenezuelski pisarz i polityk.Studiował prawo; był dyr. szkoły średniej w Barcelonie(prow. Anzoátegui), a nast. wicedyr. szkoły pedagog, w Caracas; od 1909 współredagował pismo lit. o charakterzespołeczno-patriotycznym „Alborada";

  1929 uzyskał mandatsenatora;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /2 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLIKAŃSKIE ARTYKUŁY, Declaratio cleri Gallicani

  Uchwały duchowieństwa franc, z 3 II 1682 dotyczącezakresu władzy papieża i stosunku Kościoła do państwa we—» Francji (II Č ) .

  W wyniku sporu o —» regalia z pap. Innocentym XI, królLudwik XIV zwołał 1681 nadzwyczajne posiedzenie duchowieństwafranc, z udziałem 7 metropolitów, 26 bpów (m.in.J . B...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /2 461

  praca w formacie txt

Do góry