Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GAMALIJA, Hamalija SIEMION

  ur. 31 V I I 1743 naPołtawszczyźnie, zm. 10 V 1822, p o e t a i tłumacz.

  Studiował w Akademii Mohylańskiej w Kijowie; dziatatw wolnomularstwie ros.; pisał wiersze rei. i przełożył najęzyk ros. wiele dzieł f r a n c , pol., lac. i niem. (m.in. przetłumaczyłprawie wszystkie prace J. Böhmego, którego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAŁDYŃSKI TADEUSZ ks.

  ur. 24 X 1891 w ŚrodzieWlkp., zm. 17 I I 1 9 4 1 w Dachau, działacz społ. i abstynencki.

  Podczas studiów w seminarium duch. w Poznaniu i Gnieźniebral udział w pracach tajnych organizacji niepodległościowychi w -» abstynenckim ruchu; 1916 przyjął święceniak a p ł . ; od 1922 pełnił funkcję sekretarza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GANDAWA

  Flamandzkie Gent, franc. Gand, miastoi diecezja w pn.-zach. Belgii.

  W 1. poł. VII w. działalność mis. w G. prowadzili benedyktyni:św. —» Amand (założył klasztor św. Piotra w G.,należącej do bpstwa T o u r n a i ) , —» Bawon i —» Eligiusz. Z rozwojemmiasta od XI w. (w XII-XV w. była G. j e d n ym z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /3 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAMALSKI SERAFIN OFMObs

  ur. ok. 1675 w Lubawie,zm. 1733 w Skępem (Włocławskie), kanonista.

  Po ukończeniuseminarium zak. rozpoczął 1702 studia w Rzymie;powróciwszy do kraju, był lektorem teologii w Warszawiei Poznaniu; 1713 zosta! definitorem, 1717 gwardianem wSkępem i komisarzem prow, ruskiej, 1719 zdobył —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAŁECKI ANTONI bp.

  ur. 25 V 1811 w Radłowie k.Tarnowa, zm. 10 III 1885 w Wiedniu, wik. apostolski austriackiejczęści diec. krakowskiej.

  Studia teol. odbył w Wiedniu, a doktorat uzyskał w Rzymie;1834 przyjął święcenia k a p ł . , po czym pracował jakokatecheta w Tarnowie, gdzie 1853 otrzymał kanonię;

  1862 rząd austr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GANDAWSKI OŁTARZ, Ołtarz Baranka Mistycznego

  (katedra św. Bawona, Gandawa), poliptyk o 24 kwaterach,malowany obustronnie 1420-32 farbami olejnymi przez braciH. i J. van —* Eycków; uważany za pierwsze w sztuce EuropyPn. monumentalne dzieło o niezwykle śmiałej i nowatorskiejkompozycji, a także za arcydzieło sztuki flamandzkiej (dziękiartyst...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /5 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAMBIA, Republika Gambii, Republic of Gambia

  Państwo w zach. Afryce nad O c e a n em Atlantyckim; od pocz.X V I I w., okupowana była przez Anglików; region nadbrzeżnyG. został na pocz. X I X w. kolonią bryt., reszta kraju, opanowanaw końcu X I X w. - p r o t e k t o r a t e m ; od 18 II 1965 G.stanowi niepodległe państwo, będące członkiem Bryt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAŁECZKA JAN ks.

  ur. 1766 w Widerowcu k. Głogówka,zm. 14 I I I 1845 w Łabędach (Gliwice), działaczoświatowy.

  Po studiach teol. we Wrocławiu (1785-88) przyjął święceniakapł. i był wik. w Lublińcu; 1793 został a d m i n i s t r a t o r empar. w Byczynie, 1801 w Oleśnie, a 1808-45 był prob, w Łabędach.Jako inspektor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAMMADIA

  Zlatynizowana nazwa gr. litery y (gamma),obecnie stosowana na określenie charakterystycznych díasztuki wczesnochrześc. monogramów chrystologicznych wkształcie gr. liter T, Z, H, I, które mogły też przybierać formyo r n a m e n t a l n e.

  G. umieszczano na wierzchnich szatach (palliach, himationach)-...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAŁÓW

  Miejscowość z zabytkowym kościołem filialnymw par. Lutynia w archidiec. wrocławskiej.

  Pierwotniew G. była parafia eryg. przed 1353 przy kościele NiepokalanegoPoczęcia NMP; obecny kościół wzniesiony ok. 1500 wstylu późnogot., ok. 1609 przebudowany, jest budowlą murowaną,1-nawową, z wąskim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /900

  praca w formacie txt

Do góry